tisdag 17 februari 2009

Vidriga tecken
20090201

Den svenska kyrkan borde skämmas!
Komministern Bo Nordin i Luleå domkyrka sätter likhetstecken mellan de fruktansvärda lidandena i Gaza och Förintelsen. Han ville stoppa den traditionella minneshögtiden över Förintelsens offer.

Enligt SvD förklarade han sig i Radio Norrbotten: ”De här två stora sorgliga händelserna, förintelsen och kriget i Gaza, har svårt att samsas. Det som händer i Gaza lägger sordin på firandet. Det känns helt enkelt obekvämt att göra det.” Tydligen talar han faktiskt om ”firande” och kallar Förintelsen ”en sorglig händelse”!

Komministern i Luleå är inte heller helt ensam om att sätta detta likhetstecken. Jag har sett och hört det från några andra håll. T.ex. Ingalill Bjartén, vice ordf. hos s-kvinnorna i Skåne gör det också. Så fruktansvärt okunnigt (?) hävdar hon i Sydsvenskan att ”Israel gör exakt samma sak (i Gaza) som nazisterna gjorde mot judarna). Det finns helt klart många hon på detta sätt lyckas lura i något som inte är sant
.
Häftet ”Om detta må ni berätta” gavs ut i början av 1998, för 11 år sedan, men verkar redan glömt. Finns det någon högstadieskola, där häftet används i undervisningen? Nyligen kunde vi se att en tysk biskop förnekar förintelsen. Själv var jag 18 år när Folke Bernadottes bussar återvände från Tyskland. Överenskommelsen med massmördaren Himmler var att man skulle hämta hem skandinaviska fångar från de tyska lägren, men Bernadotte fick också med sig en del halvdöda judiska överlevande, som repade sig på svenska sjukhus. Alla kunde berätta. Sedan kom alla bilderna från frontreportrarna, liksom intervjuerna med de få överlevande, infångade fångvaktare och lägerkommendanter. Tyskarna har själva gjort förnekelse av Förintelsen straffbar, vilket den självklart skall vara.

Tyskarna mördade industriellt 6 miljoner judar och dessutom många zigenare samt ryssar med gas, kulspruta eller handeldvapen 1942 – 1945. Fram till dess hade de ”bara” terroriserats och stoppats in i koncentrationsläger. Kropparna hanterades med schaktmaskiner, men ofta sköts de nakna vid kanten av sina massgravar, så att de skulle falla direkt ned i massgraven. En del sårade begravdes på så sätt levande. Ryssarna behandlade polska fångar på liknande sätt under WW 2, alltså i nutid.

Kriget i Gaza är något helt annat. Hamas, som har makten i Gaza har under flera år självmordsbombat och skjutit av sina kassamraketer från Gaza mot Staten Israel. En stat, med vilken Hamas vägrar fredsförhandlingar och som man säger skall förintas. Hamas har till slut lyckats få Israel att göra det enda möjliga, att anfalla. Hamas avsikt har uppenbarligen varit att kriga på ett sådant sätt att Israel får den blinda opinionen mot sig. Det gör Hamas genom att strida mitt ibland sina egna kvinnor och barn och utan hänsyn till deras farliga belägenhet. Det verkar snarast vara så att Hamas hoppats på stort lidande bland barnen för att få världsopinionen med sig.

Man känner sig förtvivlad över speciellt barnens förfärliga lidande i Gaza, men är det Israelerna som bär skulden? 1947 fattade Förenta Nationerna beslut om att dela Palestina i en Israelisk och en Palestinsk stat. Den Israeliska staten utropades året därpå och har alltså funnits i 61 år. Anledningen var att judarna skulle kunna återsamlas till sitt gamla hemland utan arabisk förföljelse och eftersom de så allmänt varit förföljda. Under hela 30-talet hade många judar återsamlats i Palestina där de dessutom alltid funnits kvar som en av araberna svårt förtryckt minoritet.
Under WW 2 samarbetade t.o.m. stormuftin av Jerusalem med nazisterna i deras förföljande av judar.

Omedelbart när staten Israel utropades förklarade alla omgivande arabstater liksom palestinierna krig mot Israel. Här hittar vi nog det stora misstaget i detta historiska skeende. En hel del palestinier, men inte alla, tyckte sig därför plötsligt tvungna att fly, eftersom de befann sig i fiendeland. Israel var emellertid tänkt som en demokrati med allmänna val, vilket det också blivit. De är ensamma om detta i Mellersta Östern. Nu blev antalet araber i väljarkåren självklart mycket lägre än det annars skulle ha blivit.

Israelerna, som 1948 lyckats skaffa sig en del mest handeldvapen, slog faktiskt tillbaka anfallet och intog också halva Jerusalem. Vapenstilleståndet kom 1949, varvid Jordanien tog hand om Västbanken och halva Jerusalem och Egypten Gaza. 750 000 palestinier hade lämnat Israel, medan Israel fick ta emot ca 800 000 flyktingar från arabstaterna. Plats fanns ju egentligen på ömse håll efter dem som lämnat sitt boende, men bara Israelerna tog vänligt hand om sina flyktingar.

Omedelbart efter vapenstilleståndet satte palestinierna igång ett terrorkrig mot Israel, med sprängdåd, mord och överfall inne i Israel. Detta har nu alltså pågått i 60 år. Under den tiden har Egypten slutit fred med Israel och Jordanien har avsagt sig alla anspråk på Västbanken.

Västbanken hålls ockuperad av Israel sedan 6-dagarskriget 1967, vilket gör att terrorangrepp därifrån starkt försvårats. Palestinsk makthavare där är Fatah, som önskar förhandla med Israel. Fatah, som politisk organisation har faktiskt ett sympatiskt drag, den är sekulär och skiljer alltså på religion och politik. På Gazaremsan, ungefär 4 mil lång och 8 km bred, bor 1,5 million palestinier styrda av Hamas. Hamas är från början en fundamentalistisk islamsk organisation, som senare blivit också politisk. Målsättningen är framförallt att förinta Israel eller Judarna om man så vill. Här finns den verkliga koppling till Förintelsen, som i Tyskland kungjordes 1942 och avslutades 1945. 6 miljoner offer under 2 år, män, kvinnor och barn. Det är absolut obegripligt hur någon kan säga detta vara exakt samma sak som att Israel i Gaza tvingats till ett försvarskrig.

Israelerna är sekulära d.v.s. skiljer på religion och politik, precis som flertalet svenskar gör. Man håller däremot på gamla traditioner, i högre grad än vi. Terrororganisationen Hamas däremot är islamiskt fundamentalistisk, vilket gör kriget extra grymt. Ett exempel på detta är självmordsbombarna, som tror sig hamna i paradiset och att de kan använda barnen som sköldar för att få västerländsk opinion med sig.

Det stora misstaget från palestinsk sida är väl att man inte från början bildade en palestinsk stat med fredlig samlevnad utan ville svälja hela kakan. En följd efter 6 decennier av krig kan ju nu bli att Israel på lite sikt tar över hela Palestina. Fredsprocessen mellan palestinierna och israelerna hade just börjat röra på sig när palestinierna med marginal valde in Hamas islamska terrorister i ledningen. Detta resulterade så småningom i regelrätta strider mellan palestinska (Fatahs) milisstyrkor och Hamas. Striderna krävde hundratalet dödsoffer och palestinierna stod på randen av regelrätt inbördeskrig.

Så har vi den omdiskuterade muren mot Västbanken. Den har liknats vid Berlinmuren, men Berlinmuren byggdes för att hindra intelligentian i DDR att fly till Väst. Den här muren har byggts för att hindra fiendens (självmordbombarnas) tillträde. Jag påminner mig president Kennedys ord om Berlinmuren: ”Det är fan så mycket bättre med en mur än med ett krig.”

Hamas stadga, kan vara något att fundera över. Här följer några smärre utdrag.
Källa: The Avalon Project http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm
Lennart Eriksson har gjort den svenska översättningen (2006-09-25) utom korancitaten på svenska, som är K.V. Zetterstéens i 4. uppl., Wahlström & Widstrand, 2003.

…"Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga O Muslimer, o Abdulla, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Bara Gharkad-trädet kommer inte att göra det, eftersom det är ett av judarnas träd." (Berättat av al-Bukhari och Muslim.)…

…Artikel Elva:Den Islamiska Motståndsrörelsen anser att landet Palestina är en islamisk waqf vigd åt framtida Muslimska generationer intill domedagen. Den, eller någon del av den, får inte förslösas: den, eller någon del av den, får inte ges upp. Vare sig ett arabland eller alla arabländer, vare sig någon kung eller president, eller alla kungar och presidenter, vare sig någon organisation eller alla av dem, oavsett om de är palestinska eller arabiska, äger rätten att göra det. Palestina är en islamisk waqf vigd åt muslimska generationer intill domedagen. Eftersom det är så, vem kan då göra anspråk på rätt att representera muslimska generationer intill domedagen?Detta är den lag som styr landet Palestina i den islamiska sharian (lagen) och det samma gäller för varje land som muslimerna har erövrat med våld, eftersom muslimerna under tiden för de (islamiska) erövringarna vigde dessa länder till muslimska generationer intill domedagen.…Det finns ingen lösning på den Palestinska frågan utom genom jihad. Initiativ, förslag och internationella konferenser är alla ett slöseri med tiden och fåfänga strävanden. Palestinierna vet bättre än att gå med på att leka med deras framtid, rättigheter och öde. Som det sägs i den hedervärda hadithen:"Syriens folk är Allahs piska i hans hand. Han vräker genom dem sin hämnd över vem han önskar bland sina slavar. Det är otänkbart att hycklarna ska ha framgång och inte de troende. De kommer säkert att dö av bedrövelse och desperation."…

…Den Muslimska kvinnans roll
Artikel Sjutton:Den muslimska kvinnan har i befrielsekampen en lika viktig roll som den muslimske mannen. Hon är den som gör människor. Hennes roll är stor när det gäller att leda och utbilda de nya generationerna. Fienderna har insett att hennes roll är viktig. De anser att de skulle ha vunnit slaget om de kan leda och uppfostra henne på det sätt de önskar, långt från islam. Det är därför som du ser dem ge dessa försök en konstant uppmärksamhet genom informationskampanjer, filmer, skolornas läroplaner, och i detta syfte använder de sina lakejer som är infiltrerade genom sionist-organisationer med olika namn och utseenden, såsom Frimurarna och Rotary, spionagegrupper och andra, vilka alla inte är någonting annat än subversiva celler och sabotörer. Dessa organisationer har stora resurser som möjliggör för dem att spela sina roller i samhällena med syftet att uppnå de sionistiska målen och att fördjupa de begrepp som skulle tjäna fienden. Dessa organisationer opererar i avsaknad av Islam och folkets avlägsnande därifrån. De islamiska folken borde utföra sina uppgifter genom att konfrontera dessa sabotörers konspirationer. Den dag som islam kontrollerar och leder livets angelägenheter kommer dessa organisationer som är fientliga till humanitet och islam, att utplånas…


…Understödjande krafter bakom fiendenArtikel Tjugotvå:Under en lång tid har fienderna, skickligt och precist, planerat för utförandet av vad de har uppnått. De tog hänsyn till de skäl som påverkar händelsernas gång. De strävade efter att samla en stor och solid förmögenhet, som de anslog till förverkligandet av sin dröm. Med sina pengar tog de kontrollen över världens media, nyhetsbyråer, tidningarna, förlagen, radiostationerna och annat. Med sina pengar anstiftade de revolutioner på olika håll i världen i syfte att uppnå sina intressen och skörda frukterna därav. De låg bakom den franska revolutionen, den kommunistiska revolutionen och de flesta revolutioner som vi hör och har hört om, såväl här som där. Med sina pengar skapade de hemliga samfund, såsom frimurarna, Rotary, Lions och andra på olika håll i världen till syfte att sabotera samhällen och uppnå sionistiska intressen. Med sina pengar hade de möjlighet att kontrollera imperialistiska länder och förmå dem att kolonisera många länder för att möjliggöra för dem att exploatera deras resurser och sprida fördärv där…

Stycket ovan är som hämtat från Mein Kampf eller något av Hitlers tal och alltså underlaget till Förintelsen!
___________________________________________________________________________

…Ni kan tala så mycket ni vill om regionala krig och om världskrig. De låg bakom det första världskriget, när de kunde förstöra det islamiska kalifatet, och gjorde finansiella vinster och kontrollerade resurser. De erhöll Balfour-deklarationen, skapade Nationernas Förbund genom vilket de kunde styra världen. De låg bakom det andra världskriget, då de kunde göra enorma finansiella vinster genom vapenhandel, och jämnade vägen för etablerandet av deras stat. Det var de som anstiftade ersättandet av Nationernas Förbund med Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att möjliggöra för dem att styra världen genom dessa. Det finns inget krig som pågår någonstans, som de inte har ett finger med i…

Jag kan inte låta bli att här kommentera detta fåniga strunt. Lions t.ex. bildades på initiativ av försäkringstjänstemannen Melvin Jones den 7 juni 1917 i Chicago som en liten välgörenhetsorganisation, som skulle göra positiva insatser för samhället och människor i nöd. Då hade första världskriget pågått i tre år. Lions tar inte ställning i religiösa och politiska frågor. Lions första syfte är ”Att skapa och behålla en anda av samförstånd mellan jordens folk”. Detta är helt i överensstämmelse med FN:s ställningstagande till existensberättigande, men stämmer naturligtvis illa med Hamas målsättning.
Däremot är det helt riktigt att Lions spelade en viktig roll vid FN:s bildande 1945 och numera är en världsvid hjälporganisation med bortåt 1,2 milj. medlemmar i nära 200 länder o geogr. områden.
_______________________________________________________________________________________________________
…"Så ofta de tända krigets låga, släcker Gud den; de sträva att anstifta ofärd på jorden, men Gud älskar ej ofärdsstiftarne." (Bordet - även kallad Den himmelska måltiden, vers 64. Z: v. 69.)De imperialistiska krafterna i det kapitalistiska väst och det kommunistiska öst, stöder fienden med all sin makt, i pengar och i människor. De turas om att göra det. Den dag som islam uppträder, kommer otrons krafter att ena sig för att utmana islam, för de otrogna tillhör samma nation...
…Artikel Tjugosju:…Sekularismen står i total motsättning till religiös ideologi. Attityder, uppförande och beslut härrör ur ideologier……Artikel Tjugoåtta:Den sionistiska invasionen är en ond invasion. Den avstår inte från att utnyttja alla metoder, att använda alla ondskefulla och föraktliga vägar får att nå sitt mål. I sina infiltrations- och spionageoperationer förlitar den sig i hög grad på de hemliga organisationer som den gav upphov till, såsom Frimurarna, Rotary och Lions Club och andra sabotagegrupper. Alla dessa organisationer arbetar både öppet och i hemlighet i sionismens intresse och i enlighet med dess instruktioner. Deras mål är att undergräva samhällen, förstöra värden, korrumpera samveten, försämra karaktärer och att utplåna islam. Den ligger bakom narkotikahandeln och alkoholismen i alla dess former, i syfte att underlätta sin kontroll och expansion……Artikel Trettioett:
Islam skänker åt envar hans legitima rättigheter. Islam förhindrar intrång i andra människors rättigheter. De sionistiska naziaktiviteterna mot vårt folk kommer inte att vara länge. "För orättvisans stat varar blott en dag, men rättvisans stat varar till domedagen."…
______________________________

När detta skrivs kan sägas att Israel, enligt Hamas plan (?), av världsopinionen tvingats avsluta kriget i full skala. Som vanligt när arabstaterna börjar krig med Israel är antalet dödsoffer betydligt större på den arabiska sidan. Detta verkar spela mindre roll för Hamas, eftersom offren enligt deras mullor nu vistas i paradiset som martyrer. För den överlevande befolkningen i Gaza är naturligtvis situationen fruktansvärd och västvärlden måste nu ställa upp med en massiv nödhjälp. Samma västvärld som enligt Hamas är dess fiende.

Hamas är naturligtvis sedan flera år ett akut problem för vårt Europaparlament. Nu har det vuxit till någonting mer än akut.

År 2007 avgav Europaparlamentet en omfattande resolution om situationen i Mellanöstern. Bl.a. sägs där:

”A Trots att en ny vapenvila trätt i kraft har stridigheterna mellan olika grupper i Gaza ökat under den senaste månaden och har krävt flera hundra dödsoffer. Som en följd av detta har al-Fatah ensidigt fattat beslutet att upplösa regeringen och bilda en ny regering i vilken representanter för Hamas inte ingår…

C. Striderna mellan den islamiska gruppen Fatah al-Islam och den libanesiska armén norr om Tripoli har lett till att fler än 12 000 flyktingar nyligen lämnat först lägret Nahr el Bared och därefter flyktinglägret Ein al-Hilweh. De flesta av dem bor nu i det palestinska flyktinglägret Beddawi. De libanesiska myndigheterna har också öppnat flera offentliga byggnader för flyktingarna, medan andra flyktingar har tagits emot av lokalbefolkningen. Omkring 15 000 flyktingar befinner sig dock fortfarande mitt i striderna i Nahr el-Bared…

1. Europaparlamentet fördömer de upprepade anfallen med kassamraketer som avfyrats från Gazaremsan mot Israeliskt territorium, och uppmanar den palestinska samlingsregeringen och alla palestinska ledare att göra sitt yttersta för att sätta stopp för dessa raketangrepp, som i de flesta fall är riktade mot civila. Parlamentet fördömer det våld som den olagliga Hamas-milisen som den olagliga Hamas-milisen i Gazaremsan sprider liksom dödandet av oskyldiga civila och av lagligt konstituerade säkerhetsstyrkor. Parlamentet fördömer kraftfullt de av Hamas orkestrerade politiska rättegångarna som slutar med att brutala anklagelser riktas mot politiska oliktänkande.

2. Med tanke på de allvarliga omständigheter som råder uttrycker Europaparlamentet sin förståelse och sitt stöd för de extraordinära beslut som president Abbas har fattat. Parlamentet erkänner att dessa beslut är nödvändiga och legitima, att det fattats med full respekt för palestinsk lag och att de även syftar till att stödja andra legitima palestinska institutioner…

4. Europaparlamentet uppmanar EU, kvartetten och det internationella samfundet att erkänna att den växande vapenkoncentrationen, i synnerhet i Gazaremsan, är källa till spänningar och till ett allvarligt förvärrat säkerhetsläge. Parlamentet uppmanar därför alla politiska grupperingar att respektera den överenskommelse som undertecknades i Kairo den 20 mars 2005 och inleda avväpningsprocessen.

5. Europaparlamentet uppmanar den palestinska regeringen att i sitt offentliga arbete utgå från ett uttryckligt erkännande av Israels rätt till trygg existens samt att till fullo respektera internationell rätt i enlighet med kvartettens principer. Parlamentet upprepar också sin vilja att stödja en palestinsk regering som uppfyller dessa villkor så att det internationella biståndet till Palestinas folk kommer igång igen, och på det sättet försäkra sig om att TIM inte förlängs på obestämd tid, med tanke på dess många tillkortakommanden…
_______________________
Avslutning:
Jag har full förståelse för att Israel tvingades till de mycket kraftfulla åtgärderna i januari 2009.
Genom att Israel enligt Hamas så tydliga plan av den allmänna opinionen tvingades avbryta operationen återgår tyvärr läget till ursprunget. Resultatet blir 1 300 döda palestinier, varav en hel del barn och ett drygt dussin Israeler (förutom de civila offren i Israel under några år) samt många raserade byggnader i Gaza. Hamas angrepp från Gaza fortsätter trots "vapenstilleståndet".
Jag har då svårt att se någon annan lösning än att Israel återupptar och fullföljer en ockupation av Gaza samt fullständig avväpning av befolkningen. All import måste sedan noga kontrolleras, så att inte Hamas terrorister åter förses med vapen och sprängmedel. Hur ordnar man det? Vår (EU:s) och Israels hittillsvarande blockad har ju långtifrån varit heltäckande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar