lördag 12 augusti 2017

Söderhamn plötsligt i svår ekonomisk kris


Kommunstyrelsen hade i tisdags kallat tre nämnder, omvårdnadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden, för att förklara varför de inte klarar att hålla sig inom budgetramen. Framför allt är det de två första nämnderna som går mot jättelika underskott. Denna lilla kommun går just nu mot ett underskott på 83 miljoner kronor.

Framför allt är det omvårdnadsnämnden och socialnämnden som har jättelika underskott. Per- Albins folkhem, med den gamla svenska välfärden är tydligt på avskrivning i Söderhamn. Det är så tydligt något vi har att tacka våra ”skickliga” kommunpolitiker för. Politiker som då och då får för sig att kommunekonomin går en lysande framtid till mötes.

När stadens bandylag nyligen begärde att få en bandyhall för 60 miljoner kronor, så beviljades det med motiveringen att kommunens ekonomi var god tillräckligt. Några ekonomiska osäkerheter kunde inte politikerna se.

Detta till trots av att kommunen mycket frikostigt tagit emot asylsökande sedan 2015 med motiveringen att det skulle förbättra kommunens ekonomi. Helt fantastiskt tyckte jag då och tycker jag nu. Självklart stod redan då att staten inte skulle fortsätta att betala i evighet och att det skulle dröja många år innan asylsökande, analfabetiska, afghaner kunde tänkas självförsörjande borde även kommunpolitikerna ha förstått. Men nej, de såg inte längre än ett par år framåt i tiden.

Jag förstår faktiskt inte hur de människor tänker, som menar att Sverige, till skillnad från andra europeiska länder, skall ta emot alla asylsökande som infinner sig här. Att det skulle vara vår humana skyldighet?

Observera att vi svenskar nära nog mangrant har arbetat hårt i många år för att åstadkomma det fina folkhem vi nu har. Varför rasera detta genom att välkomna människor ur helt andra kulturer, där ett människoliv är föga värt, med en gammal religion som samtidigt är lag, där särskilt kvinnor kan straffas genom stening och på många sätt är värda hälften mot en man. Människor som inte sällan är radikala i sin religionsutövning, vilket då och då får dem att begå fruktansvärda terrordåd med många dödsoffer.

Men åter till Söderhamns kommun, nämnderna kallas till kommunstyrelsen för att förklara varför man inte kan hålla sig inom budgetram! Hur kunde det vara så svårt att förutse att staten inte skulle betala för ett decennium framåt? Var jag ensam om att räkna ut att det skulle gå på detta sätt?

Hans Sundgren (M) reagerar kraftigt mot att migrationsverket sagt upp avtalet med kommunen med platser för ensamkommande. Något som Kuriren har berättat om tidigare. Nu framkom det under mötet att uppsägningen inte nått socialnämnden. Lika dålig kommunikation som på Regeringskansliet. Men läser inte ledamöterna i nämnden tidningarna?

”Problemet är mycket den här etableringspuckeln med nyanlända som kom under 2015. Där förlorar vi den statliga ersättningen nu under hösten 2017. Och de är inte anställningsbara och ska nu ut i arbetslivet. Då får vi problem”, säger Hans Sundgren. Ja, men det var väl förutsett, säger jag.

Kommunalrådet, Sven-Erik Lindestam (S), listar fyra åtgärder som han tror kan fixa ekonomin tillfälligt eller långsiktigt. Sedan dömer han ut tre av dem. Kvar blir: ”Att få ordning på ordning på styrprocesser, jobba lite mer effektivt. Det är det som vi kan göra själva, och som ger resultat långsiktligt.”

Vem förutom kommunalrådet förstår? Jag gör det inte!

måndag 7 augusti 2017

Jihadister välkomnas


Väldigt länge har vi nu fått se och höra att runt 300 svenska personer sedan 2012 har rest till
Syrien eller Irak för att strida med IS eller andra våldsbejakande islamistiska grupper. Sedan lång tid tillbaka påstås det också att fler än 150 av dem har vänt tillbaka till Sverige. Återvändarna lär bli allt fler efter hand som IS förlorar mark i Mellanöstern.

I Sverige verkar de tas emot med nära nog öppna armar, liksom vi tar emot våra asylsökande. Inom parentes ser jag just att senaste Stockholmsterroristen, Rakhmat Akilov nu får närmast gratis tandvård i häktet och det är klart att han bör passa på att låta fixa tänderna när han ändå inte har något särskilt för sig.

Jag tror att Sverige länge, per capita, har haft världsrekordet i asylmottagning. Det verkar ju lovvärt, men borde man inte ha lite bättre koll på vilka förmågor det är som vi tar emot och välkomnar. Är det inte möjligen också så, att vi borde avvisa fler? Jag blir oroligare för varje dag jag öppnar dagstidningen och ser media jämföra oss med andra, ser hur våra byråkrater hindrar Säpo att ta del av Migrationsverkets förhör av asylsökande.

Säpo får inte läsa vad Migrationsverket får fram vid förhör av asylsökande! Tydligen är det ofta av största intresse för Säpo! Vad ska vi ha Säpo till egentligen? Nu slinker tydligen många fula fiskar igenom via Migrationsverkets trasiga nät. Jag kan inte annat än beteckna det hela som ett skandalartat systemfel. Men kan det bli på annat sätt med de politiker ur vårt toppskikt som vi dagligen ser och hör demonstrera sin inkompetens via media? Jag har sett att Stockholmsterroristen, Akilov, sannolikt skulle ha varit satt under Säpos övervakning om Säpo fått ta del av Migrationsverkets förhör med Akilov.

Storbritannien river passen för dem som visar sig ha krigat i Jihad! Att delta i Jihad är en religiös plikt för muslimer, men med Jihad menar man inte sällan kriget mot andra religioner och ibland med IS eller andra terrororganisationer. Det löjligt naiva Sverige välkomnar i stället dessa terrorister.

Vår inrikesminister, Morgan Johansson (S) säger: ”Vi kan inte göra människor statslösa!”
Varför inte? Andra stater kan uppenbarligen och många svenskar vill. Storgöteborgs polischef, Erik Nord, har nyligen föreslagit att man skall riva dessa terroristers pass för att stänga ute svenska IS-resenärer. Vi behöver en annan regering i Sverige, en som gör något åt det hela.

”I Sverige tror jag att vi behöver se på andra lösningar”, säger Morgan Johansson. Idag finns runt 2 000 våldsbejakande islamister enligt Säpo. Hur man nu kan veta det, när Säpo medvetet undanhålles från Migrationsverkets kunskapsbank. Magnus Ranstorp tycker det hela är patetiskt, att Sverige efter så ånga år inte kommit längre i det förebyggande arbetet mot extremism.

”Vi har ingen bild av hur det fungerar på lokal nivå, av hur många som gjort en handlingsplan eller lägesbild. Vad som krävs nu är ett helhetsgrepp för att trycka tillbaka extremistiska miljöer som vuxit sig starka i flera områden. Morgan Johansson säger sig ändå vara medveten om att arbetet mot extremism är bristfälligt, och att IS-återvändare utgör ”allvarliga säkerhetsrisker”.

Han krånglar emellertid genast till det hela genom att mena att de som nu varit i de här områdena kan ha begått mycket allvarliga krigsbrott, som kan handla om mord, våldtäkter och terroristbrott. Därför är det först och främst viktigt att försöka binda de här individerna till något brott så att de döms, men också att Säkerhetspolisen har dem under bevakning.


Morgan Johanssons sätt att hantera problemet lär enligt min uppfattning innebära att det stora flertalet av dessa bestialiska brottslingar kommer att gå fria. Sverige saknar de resurser som skulle krävas för att fälla alla dessa brottslingar och tiden går utan att sådana resurser tillförs. De skulle dessutom behöva vara enorma för trehundra förundersökningar gällande brott begångna för länge sedan i krigets Syrien och Irak. Det underlag Migrationsverket sannolikt har i sina förhörsprotokoll får ju dessutom Säpo inte läsa.

onsdag 2 augusti 2017

Vatten på min kvarn


Redan på 70-talet, eller kanske var det på 60-talet, hörde jag klagomål om högskoleelevernas förkunskaper. Det var en professor i matematik vid Kungl. Tekniska högskolan som menade att man förlorat viktig tid för högskolematematiken, eftersom man tvingats börja på gymnasienivå. Elevernas kunskaper i gymnasiematematiken hade nämligen kraftigt försämrats.

Regeringen kom i förra veckan med förslag om att sänka kraven på studenter som söker sig till högskolans högre studier. Regeringen ser det väl som något nödvändigt med tanke på att studenternas förkunskaper blir allt sämre. Svenskan skrev nyligen att studenter de senaste åren antagits till grundkursen i historia antagits vid Stockholms universitet, med för dåliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna förstå det de har att läsa.

Institutionen har tvingats hålla extrakurser i meningsbyggnad och hur man skriver sammanhängande texter. Att studenterna måste börja med grammatikrepetitioner för att klara grundkursen i historia är ett politiskt och pedagogiskt stort misslyckande.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasieminister Anna Ekström (S) presenterade i mars ändringar i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan för att stärka elevers digitala kompetens. Man föreslår t.ex. fler inslag av digitala texter och verktyg, med syftet att bl.a. förbereda eleverna för vidare studier efter gymnasiet. Vanlig klassisk bildning är tyvärr då också på väg bort tillsammans med böckerna.

Men det finns flera studier som visar att inlärningen hämmas av digitala medier. Behandling och förståelse av ett ämne blir sämre om studenten antecknar med hjälp av dator i stället för papper och penna. Man har nu också påvisat klara negativa effekter på betygen av datoranvändning i klassrum, särskilt för pojkar.


Ansvariga ministrar vill nu alltså i ett läge där studenter efter gymnasiet inte är läs- och skrivkunnig byta pennor mot paddor. Och, Gustav Fridolin, de etthundra dagarna du skulle behöva för att vända skolans negativa utveckling har löpt ut för länge sedan. Du är, konstaterar jag, fullt i klass med presidenten Donald Trump och hans alternativa sanningar.

söndag 23 juli 2017

Jag hatar FacebookPensionär är jag sedan 25 år, men jag har inte tid för FB. Jag började med en positiv inställning, men den ändrades snabbt i negativ riktning. Redan då jag hade så där 15-20 FB-vänner blev det för många. Jag kunde inte förstå varför N.N. trodde att alla vänner var djupt intresserade av NN:s dagliga rutinsysslor.

Redan när 5 – 6 vänner meddelat vad de ätit till middag att de är eller varit där eller där, att en syssling hälsat på eller att det tyvärr regnar, så börjar jag bli irriterad. Någon länkar en artikel från media till mig vilket, tror jag, betyder att detta medium börjar skicka mig uppgifter/rubriker till sina ”intressanta” artiklar. T.o.m. amerikanska medier skickar mig tips om vad jag bör läsa. Därtill kommer all reklam, som inte vill sluta att visa sig.

När jag ”rollar” har jag numera sida upp och sida ned med medias bilder på Trump, något jag minst av allt vill se! Facebook är också ett skvallermedium, som ställt till mycket elände över hela världen. Nyfikenhet är en värdefull egenskap hos människan. Men det finns också en otäck nyfikenhet och den frodas i Facebook, liksom ibland skryt

Jag hade nyligen ett inlägg om att min älskade Birgit lämnat oss i oändlig sorg och kunde konstatera att ett par vänner svarade omedelbart, innan jag hunnit lämna FB. När jag senare ville se vilka ytterligare som kommenterat, så hittade jag inte inlägget. Det hade försvunnit i ”bruset” av inlägg. Lärdom: Komplettera alltid med en stor bild, så kan du lättare återfinna det skrivna och kolla kommentarerna.

Här visualiserar jag mitt utseende ett par dagar efter min senaste kontakt med stenplattorna i hallen.


Jag är mottaglig för goda råd om FB, men inte i FB, där skulle de snabbt försvinna eftersom jag tittar där en gång per dag eller varannan dag. Jag har bara en gammaldags mobil med stora siffror och högtalare och vill försöka klara mig livet ut utan ständigt tillskott av extra intelligens.

fredag 21 juli 2017

Min älskade livskamrat, Birgit, har lämnat oss


Jag är knäckt, tillintetgjord, bruten. Birgit var inte bara en älskad hustru, hon var mitt stöd i tillvaron. Vi träffades sommaren 1946. 1949, i mars, gifte vi oss, för 68 år sedan.
Nu somnade hon lugnt in onsdagen den 19 juli, vid fyratiden på morgonen.

Sov i ro, min kära Maka
Sov i ro vår lilla Mor
Ingen vet, hur vi dig sakna
Ack vad tomheten är stor

Jag har börjat gråta igen. Det har jag inte gjort på länge. Jag tror inte att det hänt under de senaste sjuttioett åren  ̵̵  sedan jag träffade Birgit.
Jag är inte ensam i min sorg.  Barn, barnbarn, barnbarnsbarn, syskon och många gamla vänner känner med mig, det vet jag.

Tack, Ann-Christin,  som gör vad jag skulle ha gjort, men inte längre klarar av.

Begravningen sker i Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn fredagen den 18 augusti klockan 13.00. Därefter inbjuds till minnesstund i Mariagården, nära kyrkan.
Anmälan till Edbergs begravningsbyrå telefon: 0270-157 35 senast 14/8.

Stöd gärna Cancerfonden, tel. 020-59 59 59

måndag 17 juli 2017

Finns det några glädjeämnen?


Jag är 90 och multisjuk. Hjärtproblemen har varit allvarliga sedan 35 år, då jag hade min första hjärtinfarkt. Kranskärlen byttes ut efter min andra infarkt 1989. Nu gör sig hjärtat påmint med hjärtflimmer och hjärtsvikt. Jag är numera minst 8 centimeter kortare än då jag var 16 år. ”Minst”, därför att det vara flera år sedan jag senast mätte längden. Jag har nerver i kläm mellan kotorna i både hals och rygg och det är smärtsamt.

En rad andra kroppsliga problem räknar jag inte upp här, men jag skall nämna att jag fortsätter att snubbla och slå skallen i allt möjligt. Ett fall skrev jag om i inlägget 10 juni 2017 Nu igen. För några dagar sedan var det dags igen och skallen slog i golvet med full kraft. Hela vänstra ansiktshalvan blev snabbt mörkblå och ögat helt igenmurat under ett par dagar, då jag askade av cigaretten hitom askkoppen. Avståndsbedömningen var ju helt avstängd.

Motsatsen till glädjeämne är också USA:s president Donald Trump. Mycket milt uttryckt är han inte lämplig att vara president i USA. Han saknar helt det nödvändiga intellektet och förstår inte betydelsen av den organisation (presidentens kontor) som han skall basa över i Vita Huset.

Han läser inte, bryr sig inte om att läsa igenom viktiga dokument och underrättelser. Han vet för lite om de problem som han har bestämt sig för att prioritera. Hans beslut blir slumpmässiga eller ”uppåt väggarna” och levereras som diktat/dekret. Han är tydligen helt utan moral, han är en notorisk lögnare med 5-6 lögner per dag, som han ofta publicerar på Twitter. Trump måste avlägsnas från Vita Huset. Snabbt. Han är en fara för mänskligheten.

Trump är en eländig politiker och det inser andra politiker, till exempel Putin i Ryssland och kan tänks utnyttja. Å andra sidan vet man inte vad Trump kan ta sig till, så även Putin förstår säkert att Trump måste hanteras med försiktighet.

Han hade makt att avskeda FBI-direktören Comey och gjorde det helt enkelt därför att han kunde. Comey hade rakryggat vägrat att svära Trump lojalitet och trohet, något en FBI-direktör naturligtvis inte skall göra. Han skall däremot vara nationen lojal och trogen.


Trumps premiärminister och hans nationella säkerhetsrådgivare gick ut och nekade till att Trump lämnat ryssarna hemlig information som han fått av Israel. Då meddelade Trump på´Twitter: ”Ja, det gjorde jag¸ för att jag kan. Jag är trots allt president.” Han gör alltså även en löjlig figur. Efter bara ett halvår med Trumpadministrationen ser vi inte bara en amerikansk tragedi, utan en tragedi för världen, för mänskligheten.

fredag 7 juli 2017

Om ryska fyllon och dårar i stridsflygplan


Rysslands ambassadör i Sverige, Viktor Tamarintsev, har låtit sig intervjuas av SvD:s chefredaktör, Fredric Karén. Resultatet blev att Tamarintsev klart röjer att han når samma nivå som USA:s president, Donald Trump vad gäller både lögnaktiga uttalanden och ren dumhet.

Vad är det för ambassadörer man skickar till oss? Jag har nyss haft anledning att skriva om Israels ambassadör. Den här ryska dårfinken gör följande uttalande:

”Kära vänner, ni får tro mig eller inte. Men enligt de rapporter som jag läst så visar det sig att om man skall dricka rysk vodka, så måste man tänka på att det finns tillräckligt mycket mat i förhållande till vad man konsumerar. Det är uppriktigt så. Man blev lite berusad på den här missionen tyvärr”, sa Tamarintsev och menade att man körde fel och att trasig navigeringsutrustning också var en del av problemet.

Jag tycker det verkar som om Tamarintsev här röjer en minst sagt genant statshemlighet, att besättningen på en rysk kärnvapenbestyckad ubåt kan supa sig fulla i tjänsten och under fullgörande av känsligt uppdrag. Visserligen vet vi sedan gammalt att ryska diplomater i allmänhet är fyllesvin, men nu får vi också veta att ryska besättningar på kärnvapenbestyckade ubåtar är det. Men ingenting ryssarna företar sig förvånar ju egentligen.

Ett ryskt stridsflygplan flög för en tid sedan ansvarslöst 10 meter från ett svenskt signalspaningsflygplan, som av säkerhetsskäl lämnade platsen. Tamarintsev blev naturligtvis uppkallad till UD efter händelsen.

Tamarintsev säger också: ”Ursäkta min grova svenska, men vad fan gör svenska spaningsplan fyra mil från Kaliningrad? Det tycker jag är en fråga som man inte besvarat. Det försökte jag förklara”. Man kan undra om UD ställde motfrågan varför övar ryskt stridsflyg anfall mot en av Sveriges stora luftförsvarscentraler och är verkligen Tamarintsev så korkad att han frågar vad ett svenskt signalspaningsplan gör över internationellt vatten utanför Kaliningrad?

Tamarintsev vet inte eller glömmer att ryska s.k. ”professorsfartyg” (signalspaningsfartyg) överskrider svensk gräns och spanar i Sverige, innanför svensk gräns. Att flyga längs gränsen och lyssna på radio är tillåtet, men att spionera i Sverige är inte tillåtet. I något tidigare inlägg här har jag nämnt ett tillfälle under en luftförsvarsövning i Norrköpingsområdet då ett ryskt professorsfartyg gick in i Bråviken och lade sig i hamnen i Krokek. Flygvapnet lyckades uppbringa en störsändare, som kördes fram till fartygets omedelbara närhet. Båten lämnade Krokek, förmodligen med åtminstone delvis och tillfälligtvis hörselskadad besättning.

Ryssarna rustar för fullt, hotar alla sina grannstater, har anfallit Georgien, anfallit Ukraina med trupp utan nationalitetsbeteckning och annekterat Krim, men för fortfarande krig maskerat i Ukraina. Alla Rysslands grannstater, särskilt de baltiska är rädda för vad Ryssland kan tänkas göra. Vi svenskar börjar få klart för oss att även vi är i farozonen. Nu brådskar det att Sverige kommer igång med en verklig upprustning och går med i NATO!

Vi måste kunna bromsa ett ryskt anfall tills vi får hjälp från försvarsorganisationen!