fredag 29 juni 2012

Ett kort uppehåll


Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) har stor betydelse för en gammal man, som inte förmår så värst mycket annat än att läsa, skriva och titta på filmer i rätt genre som är historia och politik. Tror du det kan vara något för dig, så hittar du SMB hemsida på www.smb.nu.

Jag har nyligen läst Göran Rosenbergs bok Ett kort uppehåll. Boken handlar om Görans forskning och funderande över faderns öde, som småningom endade i självmord. Såväl fadern som modern var överlevare från gettot i Łódź och tyska förintelseläger. Boken ger påminnelser, som i dag så väl behövs.

1997 beslöts om inrättandet av Levande historia, en informationskampanj om förintelsen. Skolor skulle erbjudas undervisningsmaterial, lärarseminarier skulle anordnas och ett nationellt kompetenscenter för forskning och undervisning skulle inrättas vid Uppsala universitet. Levande historia gav ut boken …om detta må ni berätta….

Brotten mot mänskligheten i stater med genomförd socialism lämnades därhän trots protester från många håll. Med den borgerliga regeringen från 2006 vid makten kunde Levande historia 2008 ge ut boken Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Den fick tyvärr inte alls samma publicitet och spridning som den tidigare boken.

Åter till Görans bok, som för min del ger påminnelser. T. ex. om judiska rådens agerande. Här beskrivs ordföranden i Łódź, Chaim Rumkowskis, när han 1942 går med på tyskarnas krav att utlämna gamlingar, sjuka och barn under 10 år för ”förflyttning”, som tyskarna kallar det. Det gäller i stället förintelse, vilket judarna kanske förstår. Jag kan inte historiskt hitta värre exempel på brott mot mänskligheten än dessa, som begicks av tyskarna i modern tid.

Mellan den 3 och 12 september 1942 utlevererades 15859 barn, sjuka och gamla från gettot till gasbilarna.

Sedan lastutrymmet låsts leddes avgaserna dit och efter 12 – 15 minuter var passagerarna kvävda. Vid framkomsten efter ”omplaceringen" kunde de alltså levereras till massgravar som lik.

Dessförinnan hade 16 och 29 januari 1942 utlevererats 10003 människor för vidaretransport och ”omplacering”, den 4 och 15 maj 10914. Sammanlagt utlevererades 1942 dock 70859 människor från gettot för att kvävas till döds i dessa lastutrymmen.

Kanske ”lyckades” Rumkowski i några fall. Alternativet var ”förflyttning” av alla judar i gettot. Hösten 1944 finns fortfarande gettot i Łódz´´kvar medan gettot i Warszava är likviderat. Rumkowski hade tydligen med tyskarnas löfte hoppats kunna rädda ca 100 000 judar med den ”sista” leveransen 1942. Men två år senare blir det bråttom för tyskarna. Kriget är uppenbarligen förlorat och alla judar skall ”levereras”. Samtidigt står det klart att alla slavar behövs i krigsindustrin, även judar bara de är någorlunda friska. Även judar hämtas alltså från förintelselägret Auschwitz, även Görans far.

Firmla Büssings representanter kan alltså välja även judar från bl.a. gettot i Łódź för att som slavarbetare tillverka lastbilar och stridsvagnar. Detta, liksom ett par matpaket från Internationella Röda Korset och bekostade av USA, räddar sannolikt i sista minuten livet på Görans far..

”Redan” 22 januari 1944 bildar president Roosevelt myndigheten War Refugee Bord, som skall vidta omedelbara åtgärder för att ”förhindra fullbordandet av nazisternas planer på att utrota judarna och andra förföljda minoriteter i Europa, to forestall the plan of the Nazis to exterminate all the Jews and other persecuted minorities in Europe.

Strax före krigsslutet hamnar Görans far i det lilla (ca 5 000 fångar) halvfärdiga förintelselägre Wöbbelin, där fångarna sover direkt på marken i sina av smuts stela fångkläder. Barackerna saknar golv, fönster och dörrar. Nätterna är kalla. Tyskarna har här bara kvar avlivningsmetoden svält och hundratals fångar dör varje dag. Slutligen begravs de inte utan samlas på hög i en av barackerna.

Göran skriver: Wöbbelin finns inte utsatt på de amerikanska truppernas karta heller. När de intar Ludwigslust den 2 maj 1945 känner de inte till någon plats med det namnet, än mindre ett koncentrationsläger.


Först när de fått syn på tre nakna och utmärglad män i ett sönderslaget skyltfönster i färd med att försöka byta ut sina randiga fångdräkter mot något bättre, uppdagas Wöbbelins existens. Lägret har under natten övergivits av SS och några fångar har lyckats ta sig till Ludwigslust för att ”shoppa” och vid middagstid beger sig styrkor från 82:a luftburna armédivisionen i anvisad riktning norrut.


”Vi kände lukten av Wöbbelin innan vi såg det och det vi såg överskred all mänsklig föreställningsförmåga”, skriver den amerikanske befälhavaren James M Gavin i sina memoarer.

Lägret hade då existerat i tio veckor. Görans far vägde 36 kilogram och hade insjuknat i paratyfus. En översvämmad latringrop hade tvingat alla att uträtta sina behov varsomhelst utom där och den totala avsaknaden av tvättmöjligheter hade satt fart på dödliga epidemier. Mer än 1 000 av fångarna hade redan dött. Dagen efter befrielsen beordrades lokalbefolkningen att beskåda lägret. Bland tyskarna fanns uttalanden som samtidigt innebar: ”Jag visste inget, kunde inget göra och var emot det hela.

Läs Görans bok du som vet alldeles för lite om vad som nyligen hänt och faktiskt mycket väl lär kunna hända igen. Civilisationens fernissa är helt klart tunn och flagnar av lättare än vi tror på kort tid.

Det har förekommit och förekommer en ”tävlan” i avsmak mellan kommunism och nazism. Båda systemen förtjänar hårdast möjliga dom av eftervärlden. Det ena odlar klasshat och hat mot människor med ”fel” politiskt tänkande, det andra hat mot etniska/religiösa grupper. Antalet offer är betydligt större för kommunismen, som också haft betydligt längre tid till förfogande över en större del av världen.

Vetenskapen bör i stället ställa de båda mot varandra för att kunna identifiera skillnader och likheter samt skapa en än bättre insikt om de båda. Utbrott av hat med ursprung i religion, avundsjuka eller ren snikenhet sker ideligen i världen och kommer att sprida sig över ännu större yta. Vi har ingen anledning att känna oss säkra här i Norden. Tyvärr vill inte ”Svensson” se verkligheten utan riktar intresset åt det sociala mediet Facebook och sig själv. Han/hon tycker inte att vi måste kunna försvara oss. Syrien, Afghanistan, Irak och Egypten m.fl. visar ju faktiskt varthän det kommer att bära. Revanschismen breder ut sig i Ryssland efter kommuniststaternas sammanbrott och man upprustar, allt medan Europa i övrigt brottas med något som ser ut som en nära nog olöslig ekonomisk kris.

tisdag 26 juni 2012

Våra bedrövliga politiker


Dagens ledare i SvD gör att jag måste sticka emellan med detta.

Jag retar mig nära nog dagligen på insändare i vår lokaltidning Söderhamns-Kuriren. Bland undertecknarna finns vanligen riksdagsledamoten Margareta B. Kjellin (M) eller kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S).

Båda vill uppenbarligen främst synas och höras och det gör de främst genom att ondgöra sig över de Röd-gröna respektive Alliansen.

Nu har tre moderata riksdagsledamöter via en debattartikel i DN talat om för oss att Tobaksmuseet på Skansen är dåligt för att rökning är dåligt (typ). Ledarskribenten i SvD undrar vad ett litet privat museum kan ha att göra med deras roll som lagstiftare? De har ju undertecknat i den egenskapen. Någon ny lagstiftning föreslår de inte, däremot tycker de att konsumentombudsmannen bör ”ta en titt” på verksamheten.

Varför tog de inte samtidigt upp Spritmusèet och dåligast av allt Armémuseum, som visar det dåligaste av allt, nämligen krig

I en högtravande debattartikel i en rikstidning lämnar de sitt förslag i stället för att göra en regelrätt anmälan till KO! Hybris och populism bland fåntrattar är vad det är.

En annan moderat riksdagsledamot, Tomas Tobé har föreslagit ett mognadstest av alla sexåringar inför skolstarten. Detta för att upptäcka dem som behöver extra stöd. Varför inte också för att upptäcka genierna och kunna ge dem adekvat undervisning. Under Skolpolitik har jag ett långt inlägg i den frågan den 10 nov 2009. Det har rubriken Där intelligens utvecklas.

Nu undrar jag om inte det mest önskvärda testet omfattar nutidsorientering, modern historia (de två senaste seklerna), matematik, svenska (läsförståelse, skrivkunnighet) och allmänintelligens. Att godkänt test skall krävas för en plats på valsedel i allmänna val.

Apropå. Vet du att förre moderata ministern och talmannen Ingegerd Troedsson lämnade moderaterna vid samma tid som jag och av samma anledningar? Ingen av oss tror att det skulle bli bättre med de röd-gröna, tvärt om.

måndag 25 juni 2012


Vi drack ytterst litet
Ett uppehåll


Jag kanske förefaller slö visavi mitt bloggande, men jag har en del kroppsliga problem, som inte är helt lätta att hantera. Bl.a. har jag ett nytt preparat på recept, som det tagit lite tid att vänja kroppen vid.

En verkligt bra sak är att ha en mycket hjälpsam grannfamilj. Det är något som åldringar i Gävleborgs län skall vara extra tacksamma för. Jag har också på 19 mils avstånd en svåger och svägerska, som då och då kommer hit och arbetar. Sålunda har jag just fått en del fasadtvätt utförd, som förberedelse för kommande fasadmålning och så har jag fått hjälp i trädgården. Värdefullt är också att ha en dotter i närheten, som ger ett handtag. Hon har just tvättat våra fönster och håller på att stryka och byta en del gardiner.

Redan för ett par år sedan hade vi en ung dam, biståndshandläggare från Söderhamns kommun här, för att få veta vad kommunen kunde bistå dessa sjuka gamlingar med. Det visade sig vara tre saker:

1. Fixartjänsten, som helt gratis t.ex. byter glödlampor i takbelysning och sätter upp gardiner.
2. Gräsklippning mot en human avgift.
3. En förteckning över privata städfirmor i kommunen, komplett (?) med prislista.

Gräsklippningen har jag hittills utnyttjat sporadiskt, men nu behöver jag kontinuerlig hjälp. Det visar sig då att man kan få gräset klippt ca var tredje vecka, fast det är å andra sidan redan tre veckor sedan senast. När kommunen kommer med hjälpen är gräset normalt så långt att det mesta lägger sig ner, för att åter resa sig sedan man klippt. Grannhjälp har hittills avhjälp det hela genom en ny klippning efter tre – fem dagar.

Jag minns slutet av 70-talet, då de då makthavande sossarna lade ned våra ålderdomshem med motiveringen att åldringar skulle kunna bo kvar och få all hjälp i hemmet. Själv satt jag bl.a. i kommunstyrelse och i fullmäktige vid den här tiden, men inte som sosse.

I morgon skall jag se om jag inte kan ta mig tid att skriva om ett annat kort uppehåll?


Posted by Picasa

fredag 1 juni 2012


Forntid, nutid och framtid (funderingar)


Det spirar för fullt i naturen. Gullvivor och vitsippor blommar och pionerna är på god väg.

Svenska kyrkan har bjudit mig på födelsedagskalas. Jag kom för ovanlighetens skull ihåg att ta kameran med mig, men glömde den sedan tills kaffet var drucket och festen nära nog över.

Man bjöd på en kalaslunch, med gudomlig förrätt, god varmrätt, mycket god dessert, gott kaffe och så fick jag en praktfull ros. Birgit uppskattade särskilt att få sätta sig till dukat bord och bli serverad. Både dukning och avdukning brukar jag dock serva med

En härlig upplevelse blev Falu Evergreens, sex herrar i sjuttioårsåldern, som återupplivat sitt gamla band, och verkligen kunde spela. Prästen förstärkte bandet med sin trombon, så att det blev två tromboner till La Paloma, vilket jag gillade stort. Kiss me once and kiss me twice minns jag särskilt. När jag, 1947, sjöng den för Birgit gjorde hon slut med mig, men ångrade sig så småningom. Alla kan inte sjunga som Frank Sinatra. Tack Svenska Kyrkan för uppvaktningen!

När jag lämnade församlingshemmet försåg jag mig med The Book, alltså ett ex av Gamla Testamentet ur Bibel 2000, som man erbjöds gratis. Det var ju ett tag sedan jag läste det och det är stor litteratur, liksom de näranog samtida skrifterna Iliaden och Odyssén. De senare tillskrivs vanligen Homeros som kanske levde på 700-talet f. Kr.

När jag gick i skolan var ett viktigt ämne kristendom, och även Iliaden/Odyssén lästes i skolan före gymnasiet, men så blev också de allra flesta elever skrivkunniga, vilket många idag inte kan anses vara. Detta skyller dagens socialdemokrater på utbildningsministern, Jan Björklund, men flumskolan utvecklades under fem decennier av socialdemokraterna. Det tar lång tid att återinföra en fungerande skola och det kan ta lika lång tid som införandet av flumskolan. Lyckligtvis finns en del elever som har förutsättningar att lära sig även i den nuvarande skolan och en del är redan tillrättat.

Åter till Gamla testamentet. Jag bestämde mig för att läsa The Book igen och har just nu läst de fem Moseböckerna, Josua, Domarboken, Rut, Samuelsböckerna o.s.v. och är inne på Kungaboken. Det är hemsk läsning och en beskrivning av en egensinnig, svartsjuk och hämndlysten Gud. Hur detta idag kan vara grunden för det vi kallar de tre stora religionerna är för mig en gåta, men stor litteratur full av motsägelser är det.

Guds beskrivning av hur han ville ha sitt tempel inrett och som delgavs Mose och som Mose enligt de gamla skrifterna lät inreda orsakade senare krig mot israeliterna för att komma åt rikedomarna, som det då fattiga herdefolket knappast kunde åstadkomma. Men de fanns ju i detalj beskrivna i de gamla skrifterna och bestod av guld- och silvermöbler och andra föremål.

Det är frestande att citera stora delar av vad jag läst, för du lär inte läsa Gamla testamentet från början till slut, men lite skall jag återge: … En invandrare får du inte kränka eller förtrycka, ni var ju själva invandrare i Egypten. …

På annat ställe: … Ni skall inte äta ett självdött djur. Ge det att äta till invandraren eller sälj det till en utlänning. …


… Herren talade till Mose:

Säg till israeliterna: Om någon skall uppfylla ett högtidligt löfte till Herren, som medför värdering av människor, är värdet av en man mellan tjugo och sextio år 50 siklar silver efter tempelvikt. Gäller det en kvinna, är värdet trettio siklar. Gäller det någon som är mellan fem och tjugo år, är värdet för en man tjugo siklar och för en kvinna tio siklar. ...

Den onde Guden lät sig övertalas att inte förinta israeliterna då de syndat: ... Mose försökte blidka Herren, sin Gud: Herre låt inte din vrede drabba ditt folk, som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand! Låt inte Egypterna säga att det var i ond avsikt du förde ut ditt folk, att det var för att döda oss bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har i sinnet mot ditt folk. … Mose tillrättavisar alltså Gud!

Gud bestämde att israeliterna som syndastraff skulle vandra som nomader i Sinai i fyrtio år tills alla syndare dött och ersatts av sin avkomma. Där fick Israelerna alltså leva med enformig föda, manna som Gud lät regna till marken för att samlas upp och brist på det vatten, som är en livsbetingelse för människorna. Israeliterna ville åter äta kött och fisk samt kunna dricka sig otörstiga.

Efter de fyrtio åren skickade den åldrade Mose in spioner i länderna norr om Sinai. De rapporterade att länderna flödade av mjölk och honung. Med Guds hjälp erövrade sedan israeliterna landet, dödade alla i städerna, män, kvinnor och barn och övertog deras egendom. Allt enligt Guds vilja säger Bibeln.

Det är väl ganska klart att det fattiga nomadfolket i Sinai såg med avundsjuka på människor som levde i angränsande länder med överflödande av mjölk och honung och ville överta deras plats?

Det vi kallar Gamla testamentet är de gamla skrifterna (Guds Ord enligt många) som utgör grund för islam, judendom och kristendom, Bokens folk. Men Boken skall tolkas och det gör mullor/imamer, rabbiner, präster/predikanter och så jag.

Kristendomen har också det Nya testamentet, där en annan kärleks- och nådefull Gud framträder, visserligen med en skärseld för syndare, men ändå. Det får bli en annan historia.

Nu växlar jag över till nutid och förväntad framtid.
Vi är inne i en tid av klimatförändring, men ganska tydligt också en tid av klimatvariation. Klimatförändring har kommit att bli ordet för ändring av klimatet p.g.a. mänskliga aktiviteter. Aktiviteter som ökar atmosfärens växthuseffekt. T.ex. utsläpp av koldioxid (CO2) och några andra gaser. Klimatvariationerna orsakas helt av sådant som ligger utanför mänsklig kontroll. De kan vara t.ex. förändringen av jordaxelns lutning mot solen, förändringar i jordens omloppsbana, förändrad solaktivitet och ökad eller minskad vulkanism.

Vanligen sägs det att en katastrof är att vänta i framtiden p.g.a. pågående förändringar av klimatet. Att denna katastrof inträffar då medeltemperaturen stigit med två grader. Detta är fel! Katastrofen är redan här och breder ut sig.

I vår hn,nära subtropiska zon växer öknarna, för tillfället med ett litet undantag, nämligen Israel, som tekniskt framstående land har man där tillfälligt lyckats bromsa, kanske t.o.m. något minska öknens utbredning. Vattentillgången är emellertid i hela den subtropiska zonen ett snabbt växande problem. Torkan och öknarnas ökande utbredning är redan nu alldeles tydlig.

T.ex. somalierna ger sig iväg norrut inte bara p.g.a. krigshandlingar utan också av svält därför att markerna torkar ut i hetta och brist på vatten, den övergår i öken. Andra nordafrikaner flyr torka och allt dåligare levnadsförhållanden i småbåtar över Medelhavet till Spanien, Italien, Malta och Korsika. Därifrån flyttas småningom flyktingarna vidare norröver.

I Sverige har i dagsläget mer än 400 000 muslimer funnit en drägligare tillvaro och tillströmningen fortsätter. Detta skapar hos oss stora problem, eftersom våra lagar är annorlunda och inte överensstämmer med Guds lagar enligt Boken. Hur skall vi kunna sätta alla dessa flyktingar i arbete, när vi själva inte kan hitta arbeten och vi samtidigt vet att vi måste fortsätta arbeta längre upp i ålder?

Jordens befolkning har tredubblats under de senaste 60 åren. I den subtropiska zonen med muslimsk befolkning har folkmängden ökat mer än 6 ½ gånger. De Palestinska flyktingarna, som efter kriget 1948-49 var ca 700 000 är nu mer än 4,5 miljoner, som enligt Arabförbundet skall kunna bosätta sig i Israel. Ett litet land som redan nu och trots på arabsidan illa sedda åtgärder lider stor brist på vatten.

När muslimer vill att Sharialagar, att Guds lagar enligt Boken skall gälla för muslimer i Sverige kan vi omöjligt acceptera. Ett exempel: En våldtäktsman skall inte gå fri om offret för gärningen ställs till hans förfogande som hustru av offrets fader i ett brudköp. Muslimska kvinnor uppmanas av imamer, som skall vara deras rådgivare, att inte polisanmäla då de blir misshandlade av sina män. Något svensk TV nyligen visat i ett program. Tvångsäktenskap liksom barnäktenskap är otänkbara hos oss, trots att de är av Gamla testamentets Gud angivna regler som mänskligheten har att rätta sig efter.

I de krig Gamla testamentet beskriver dödades vanligen alla innevånare män, kvinnor och barn för att all egendom skulle kunnas tas över. Sedan tackade man Gud, som godkänt förfarandet och ansågs ha hjälpt segraren. I vår tid återkommer samma förfarande, ibland utan inblandning från samme Gud.

Det drabbade bland annat de Tjeckoslovakiska samhällena Lidice och Ležáky som helt utplånades av tyskarna som hämnd under andra världskriget. Ryssarnas härjningar i Ostpreussen under WW2 var av samma slag och idag beskjuter syriska regeringens stridsvagnar städer i det egna landet utan hänsyn till befolkningen, med hundratals dödsoffer dagligen. Detta trots att FN-observatörer ser och rapporterar vad som händer. Oskyldiga män kvinnor och barn dödas med handeldvapen på nära håll

Våra makthavare har bestämt att krig inte längre skall kallas krig. Krig är ju något hemskt, som man bör skydda sig mot genom att disponera en krigsmakt. Ordet har ersatts av väpnad konflikt och den svenska krigsmakten finns inte längre. Det heter försvarsmakt, men inte heller den finns annat än som en hemsida och en del demonstratorer (ett annat nytt ord som makthavarna sannolikt inte gillar). Den försvann runt millennieskiftet, utan att någon egentligen förstod hur det gick till.

Sverige lyckades hålla sig utanför andra världskriget. Till stor del berodde detta säkerligen på att vi snabbt kunde mobilisera en respektingivande krigsmakt (så hette det fortfarande) och på att svenska folket demonstrerade påtaglig försvarsvilja. En försvarsvilja som vi behöll under hela kallakrigetperioden.

När försvaret och värnplikten lades ned försvann också försvarsviljan och det visade sig att den inte återkom med ökat hot. Man visar ju inte försvarsvilja om man inte har något att försvara sig med och. ”Svensson” bryr sig inte längre.

Bibel 2 000 ger ett otal exempel på hur ogynnsamt klimat och brist på vatten, eller om man så vill begränsade resurser utgör grogrund för geopolitiska spänningar och konflikter d.v.s. krig.

Kring år 2050 beräknas jordens befolkning ha ökat med två miljarder människor. Många av dessa, som du nog förstår, i det subtropiska bältet, närmast oss i Nordafrika och i Mellanöstern med dess flyktingläger. I de områden där mannen bestämmer, hans hustrur inte får vägra sex, födelsebegränsning närmast är något okänt, där vattentillgången är starkt begränsad och minskar år för år.

Redan det här decenniet finns behov av enorm ekonomisk utveckling samtidigt som trycket på redan hårt belastade ekosystem och resurser av olika slag ökar stort, egentligen katastrofalt. Samtidigt kräver en stor del av ”mänskligheten” att alla skall leva i enlighet med Guds lagar. Med dessa avses lagar och regler enligt Boken, angivna av självutnämnda profeter för 3 000 år sedan och nedtecknade för 2600 år sedan, somliga för 1 400 år sedan. När människorna var ännu mer okunniga än idag. Ännu för 400 år sedan trodde man i Sverige näranog allmänt på häxor, som enligt boken skall brännas levande på bål, vilket man också gjorde. Nåja, enligt trovärdiga uppgifter kremerades en västspion i Ryssland så sent som under det nyss avslutade Kalla kriget. Enligt vittnesmål fördes han sakta in i ugnen med fötterna före.

Människornas uppfattning om vad som skall vara mänskliga rättigheter varierar väldigt stort. Mänskligheten konsumerar idag fem gånger mer fossilbaserad energi än för sextio år sedan.

En rad nu vitala resurser och ekosystemtjänster kan inte längre tillgodoses genom ökat utbud. Befolkningsökning och krav på ekonomisk tillväxt samtidigt med den globala uppvärmningen och dess följder, torka i stora delar av världen och kraftigt ökande regnmängder i andra, liksom översvämningar p.g.a. avsmältning i arktiska områden breder ut sig. Konflikter över stora delar av världen och särskilt i det subtropiska området tillkommer ideligen, med folkförflyttningar som följd. Världen förändras drastiskt och det är inget som kan avfärdas som alarmistiska fantasier bland miljöpartister på vänsterkanten eller försvarsvänner.

Skiftet till knapphet på resurser har redan inträffat och accelererar världen över. Vår förmåga att anpassa oss till en värld med eskalerande multipla osäkerheter är miserabel. Tungt vägande skäl för den uppfattningen är lätta att hitta.

Jag skall ge ett par korta exempel. Kommunpolitikerna i Söderhamn har just beslutat att bekosta byggandet av två stora vindkraftverk för 72 miljoner kronor. Detta samtidigt som skola och äldreomsorg lider stor brist på resurser. Gävleborgs landsting har just fattat ett liknande beslut, där man satsar några och 80 milj. kronor. Gissningsvis blir kostnaderna ännu högre. Det brukar ju vara så när de här ”experterna” kostnadsberäknar sina projekt. Gävleborgs landsting har förmodligen för större delen av landstinget sämre tillgång till sjukhusvård än de flesta landsting.

Att då satsa skattemedel långt bortom alla experters rekommendationer är rena snurren. Det minskar inte våra CO2-utsläpp och kan dessutom idag bara drivas med subventioner och trots detta bara med förlust för skattebetalare och elkonsumenter.

De enda som tjänar på affären är vindkraftindustrin och köparna av vindkraften. Det är då fråga om export till ett lägre pris än vår produktionskostnad. Ett typiskt fall av affärsresultat då politiker fattar beslut för vår räkning. Å andra sidan en klar framgång för vindkraftsindustrins lobbyverksamhet.

Den stora vindkraftutredningen 1988, SOU 1988:3, kom bl.a. fram till att lönsam vindkraftutbyggnad i en framtid borde kunna utföras i en del vindrika områden i södra Sverige. Dessa angavs vara kustområden från norra Bohuslän till Gävle och vissla havsområden inom samma gränser. Vidare i stora öppna jordbruksområden, t.ex. Västgötaslätten och Skåne samt områdena runt de stora sjöarna Vänern och Vättern. Norrland bortdömdes självklart av flera skäl, bl.a. kostnaden för distribution av elkraften. Möjligen kunde kommuner eller enskilda i Norrland tänkas bygga enstaka vindkraftverk för egen elförsörjning, där goda vindlägen kunde hittas i högt belägen terräng.

För att utbyggnaden inte skulle bli olönsam sades det att stora vindkraftverk på land måste byggas i grupper om tio och ute till havs ett hundratal. Detta för att framförallt distributionen, kostnader för erforderliga vägar och underhållet inte skulle fördyra det hela orimligt.

När sedan utbyggnadsplaner började presenteras kom också protesterna från befolkningen i berörda områden, liksom att en del andra svårigheter dök upp. För att göra en lång historia kort, vindkraftindustrins representanter, som dyrkar Mammon framför de gamla skrifternas ende Gud, trodde att det skulle bli lättare att lura folk i det glest befolkade Norrland och de behövde ju lönsamhet bara i produktionen av själva vindkraftverken. Delvis har väl deras tro besannats, men även här kommer protester från delvis turismberoende människor som säljer sina tjänster i orörd natur och från de närboende. Ändå är kanske de flesta inte ens medvetna om att elpriset, som de flesta gnäller över, kunnat sänkas rejält om inte vi behövt betala subventionen till vindkraft vi faktiskt inte behöver.

Vi är också några som tycker att statens utgifter för vindkraft (bl.a. forskning) skulle göra bättre nytta inom ett energiområde som alstrar stor mängd koldioxid. Mer än en tredjedel av våra utsläpp kommer från fordon och här finns mycket att göra för teknikforskningen.

Slutligen om detta ytterligare ett exempel på misslyckad kommunal planering. Piteå kommun har byggt ut en grupp stora vindkraftverk, vars elproduktion inte behövs i Sverige. Nu vill man att någon skall lägga en kraftkabel från Piteå i Norrbotten till Forsmark i Uppland, så att producerad el skall kunna exporteras till ett pris som blir lägre än produktionskostnaden. Men politikerna i Piteå har ju tidigare i ett känt TV-program demonstrerat sin förmåga att inte satsa skattemedel rätt!

P.S.

Just när jag bestämt mig för att låta detta ”gå i press” läser jag i Söderhamns-Kuriren att man lyckligtvis fått nej av Mark- och miljööverdomstolen till att bygga en vindkraftspark om nio stora verk på Gullberg intill Bergvik och alltså intill en rel. stor sjö. Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till projektet.

Det är företaget Nordex som vill bygga, men Söderhamns kommuns planerings- och utvecklingschef säger: ”Vi försöker bli en vindkraftskommun, så självklart är detta här ett streck i räkningen. Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam säger: ”… Vindkraften är ett utmärkt sätt att få fram grön energi och att bryta beroendet av fossila bränslen och kärnkraft.” Däremot tror inte Lindestam att miljööverdomstolens beslut har någon negativ effekt på Södra Norrlands utvecklingscentrum för vindkraftsupport, där Söderhamn står som projektägare.

Detta sagt när svensk elproduktion inte är beroende av fossila bränslen, kärnkraften är inne i slutomgången för uppgradering för minst tjugo års ytterligare drift och vindkraftverk har en livstid på 20 – max 25 år och trots subventioner producerar elkraft till högre kostnad än sin produktionskostnad.