fredag 1 juni 2012


Forntid, nutid och framtid (funderingar)


Det spirar för fullt i naturen. Gullvivor och vitsippor blommar och pionerna är på god väg.

Svenska kyrkan har bjudit mig på födelsedagskalas. Jag kom för ovanlighetens skull ihåg att ta kameran med mig, men glömde den sedan tills kaffet var drucket och festen nära nog över.

Man bjöd på en kalaslunch, med gudomlig förrätt, god varmrätt, mycket god dessert, gott kaffe och så fick jag en praktfull ros. Birgit uppskattade särskilt att få sätta sig till dukat bord och bli serverad. Både dukning och avdukning brukar jag dock serva med

En härlig upplevelse blev Falu Evergreens, sex herrar i sjuttioårsåldern, som återupplivat sitt gamla band, och verkligen kunde spela. Prästen förstärkte bandet med sin trombon, så att det blev två tromboner till La Paloma, vilket jag gillade stort. Kiss me once and kiss me twice minns jag särskilt. När jag, 1947, sjöng den för Birgit gjorde hon slut med mig, men ångrade sig så småningom. Alla kan inte sjunga som Frank Sinatra. Tack Svenska Kyrkan för uppvaktningen!

När jag lämnade församlingshemmet försåg jag mig med The Book, alltså ett ex av Gamla Testamentet ur Bibel 2000, som man erbjöds gratis. Det var ju ett tag sedan jag läste det och det är stor litteratur, liksom de näranog samtida skrifterna Iliaden och Odyssén. De senare tillskrivs vanligen Homeros som kanske levde på 700-talet f. Kr.

När jag gick i skolan var ett viktigt ämne kristendom, och även Iliaden/Odyssén lästes i skolan före gymnasiet, men så blev också de allra flesta elever skrivkunniga, vilket många idag inte kan anses vara. Detta skyller dagens socialdemokrater på utbildningsministern, Jan Björklund, men flumskolan utvecklades under fem decennier av socialdemokraterna. Det tar lång tid att återinföra en fungerande skola och det kan ta lika lång tid som införandet av flumskolan. Lyckligtvis finns en del elever som har förutsättningar att lära sig även i den nuvarande skolan och en del är redan tillrättat.

Åter till Gamla testamentet. Jag bestämde mig för att läsa The Book igen och har just nu läst de fem Moseböckerna, Josua, Domarboken, Rut, Samuelsböckerna o.s.v. och är inne på Kungaboken. Det är hemsk läsning och en beskrivning av en egensinnig, svartsjuk och hämndlysten Gud. Hur detta idag kan vara grunden för det vi kallar de tre stora religionerna är för mig en gåta, men stor litteratur full av motsägelser är det.

Guds beskrivning av hur han ville ha sitt tempel inrett och som delgavs Mose och som Mose enligt de gamla skrifterna lät inreda orsakade senare krig mot israeliterna för att komma åt rikedomarna, som det då fattiga herdefolket knappast kunde åstadkomma. Men de fanns ju i detalj beskrivna i de gamla skrifterna och bestod av guld- och silvermöbler och andra föremål.

Det är frestande att citera stora delar av vad jag läst, för du lär inte läsa Gamla testamentet från början till slut, men lite skall jag återge: … En invandrare får du inte kränka eller förtrycka, ni var ju själva invandrare i Egypten. …

På annat ställe: … Ni skall inte äta ett självdött djur. Ge det att äta till invandraren eller sälj det till en utlänning. …


… Herren talade till Mose:

Säg till israeliterna: Om någon skall uppfylla ett högtidligt löfte till Herren, som medför värdering av människor, är värdet av en man mellan tjugo och sextio år 50 siklar silver efter tempelvikt. Gäller det en kvinna, är värdet trettio siklar. Gäller det någon som är mellan fem och tjugo år, är värdet för en man tjugo siklar och för en kvinna tio siklar. ...

Den onde Guden lät sig övertalas att inte förinta israeliterna då de syndat: ... Mose försökte blidka Herren, sin Gud: Herre låt inte din vrede drabba ditt folk, som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand! Låt inte Egypterna säga att det var i ond avsikt du förde ut ditt folk, att det var för att döda oss bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har i sinnet mot ditt folk. … Mose tillrättavisar alltså Gud!

Gud bestämde att israeliterna som syndastraff skulle vandra som nomader i Sinai i fyrtio år tills alla syndare dött och ersatts av sin avkomma. Där fick Israelerna alltså leva med enformig föda, manna som Gud lät regna till marken för att samlas upp och brist på det vatten, som är en livsbetingelse för människorna. Israeliterna ville åter äta kött och fisk samt kunna dricka sig otörstiga.

Efter de fyrtio åren skickade den åldrade Mose in spioner i länderna norr om Sinai. De rapporterade att länderna flödade av mjölk och honung. Med Guds hjälp erövrade sedan israeliterna landet, dödade alla i städerna, män, kvinnor och barn och övertog deras egendom. Allt enligt Guds vilja säger Bibeln.

Det är väl ganska klart att det fattiga nomadfolket i Sinai såg med avundsjuka på människor som levde i angränsande länder med överflödande av mjölk och honung och ville överta deras plats?

Det vi kallar Gamla testamentet är de gamla skrifterna (Guds Ord enligt många) som utgör grund för islam, judendom och kristendom, Bokens folk. Men Boken skall tolkas och det gör mullor/imamer, rabbiner, präster/predikanter och så jag.

Kristendomen har också det Nya testamentet, där en annan kärleks- och nådefull Gud framträder, visserligen med en skärseld för syndare, men ändå. Det får bli en annan historia.

Nu växlar jag över till nutid och förväntad framtid.
Vi är inne i en tid av klimatförändring, men ganska tydligt också en tid av klimatvariation. Klimatförändring har kommit att bli ordet för ändring av klimatet p.g.a. mänskliga aktiviteter. Aktiviteter som ökar atmosfärens växthuseffekt. T.ex. utsläpp av koldioxid (CO2) och några andra gaser. Klimatvariationerna orsakas helt av sådant som ligger utanför mänsklig kontroll. De kan vara t.ex. förändringen av jordaxelns lutning mot solen, förändringar i jordens omloppsbana, förändrad solaktivitet och ökad eller minskad vulkanism.

Vanligen sägs det att en katastrof är att vänta i framtiden p.g.a. pågående förändringar av klimatet. Att denna katastrof inträffar då medeltemperaturen stigit med två grader. Detta är fel! Katastrofen är redan här och breder ut sig.

I vår hn,nära subtropiska zon växer öknarna, för tillfället med ett litet undantag, nämligen Israel, som tekniskt framstående land har man där tillfälligt lyckats bromsa, kanske t.o.m. något minska öknens utbredning. Vattentillgången är emellertid i hela den subtropiska zonen ett snabbt växande problem. Torkan och öknarnas ökande utbredning är redan nu alldeles tydlig.

T.ex. somalierna ger sig iväg norrut inte bara p.g.a. krigshandlingar utan också av svält därför att markerna torkar ut i hetta och brist på vatten, den övergår i öken. Andra nordafrikaner flyr torka och allt dåligare levnadsförhållanden i småbåtar över Medelhavet till Spanien, Italien, Malta och Korsika. Därifrån flyttas småningom flyktingarna vidare norröver.

I Sverige har i dagsläget mer än 400 000 muslimer funnit en drägligare tillvaro och tillströmningen fortsätter. Detta skapar hos oss stora problem, eftersom våra lagar är annorlunda och inte överensstämmer med Guds lagar enligt Boken. Hur skall vi kunna sätta alla dessa flyktingar i arbete, när vi själva inte kan hitta arbeten och vi samtidigt vet att vi måste fortsätta arbeta längre upp i ålder?

Jordens befolkning har tredubblats under de senaste 60 åren. I den subtropiska zonen med muslimsk befolkning har folkmängden ökat mer än 6 ½ gånger. De Palestinska flyktingarna, som efter kriget 1948-49 var ca 700 000 är nu mer än 4,5 miljoner, som enligt Arabförbundet skall kunna bosätta sig i Israel. Ett litet land som redan nu och trots på arabsidan illa sedda åtgärder lider stor brist på vatten.

När muslimer vill att Sharialagar, att Guds lagar enligt Boken skall gälla för muslimer i Sverige kan vi omöjligt acceptera. Ett exempel: En våldtäktsman skall inte gå fri om offret för gärningen ställs till hans förfogande som hustru av offrets fader i ett brudköp. Muslimska kvinnor uppmanas av imamer, som skall vara deras rådgivare, att inte polisanmäla då de blir misshandlade av sina män. Något svensk TV nyligen visat i ett program. Tvångsäktenskap liksom barnäktenskap är otänkbara hos oss, trots att de är av Gamla testamentets Gud angivna regler som mänskligheten har att rätta sig efter.

I de krig Gamla testamentet beskriver dödades vanligen alla innevånare män, kvinnor och barn för att all egendom skulle kunnas tas över. Sedan tackade man Gud, som godkänt förfarandet och ansågs ha hjälpt segraren. I vår tid återkommer samma förfarande, ibland utan inblandning från samme Gud.

Det drabbade bland annat de Tjeckoslovakiska samhällena Lidice och Ležáky som helt utplånades av tyskarna som hämnd under andra världskriget. Ryssarnas härjningar i Ostpreussen under WW2 var av samma slag och idag beskjuter syriska regeringens stridsvagnar städer i det egna landet utan hänsyn till befolkningen, med hundratals dödsoffer dagligen. Detta trots att FN-observatörer ser och rapporterar vad som händer. Oskyldiga män kvinnor och barn dödas med handeldvapen på nära håll

Våra makthavare har bestämt att krig inte längre skall kallas krig. Krig är ju något hemskt, som man bör skydda sig mot genom att disponera en krigsmakt. Ordet har ersatts av väpnad konflikt och den svenska krigsmakten finns inte längre. Det heter försvarsmakt, men inte heller den finns annat än som en hemsida och en del demonstratorer (ett annat nytt ord som makthavarna sannolikt inte gillar). Den försvann runt millennieskiftet, utan att någon egentligen förstod hur det gick till.

Sverige lyckades hålla sig utanför andra världskriget. Till stor del berodde detta säkerligen på att vi snabbt kunde mobilisera en respektingivande krigsmakt (så hette det fortfarande) och på att svenska folket demonstrerade påtaglig försvarsvilja. En försvarsvilja som vi behöll under hela kallakrigetperioden.

När försvaret och värnplikten lades ned försvann också försvarsviljan och det visade sig att den inte återkom med ökat hot. Man visar ju inte försvarsvilja om man inte har något att försvara sig med och. ”Svensson” bryr sig inte längre.

Bibel 2 000 ger ett otal exempel på hur ogynnsamt klimat och brist på vatten, eller om man så vill begränsade resurser utgör grogrund för geopolitiska spänningar och konflikter d.v.s. krig.

Kring år 2050 beräknas jordens befolkning ha ökat med två miljarder människor. Många av dessa, som du nog förstår, i det subtropiska bältet, närmast oss i Nordafrika och i Mellanöstern med dess flyktingläger. I de områden där mannen bestämmer, hans hustrur inte får vägra sex, födelsebegränsning närmast är något okänt, där vattentillgången är starkt begränsad och minskar år för år.

Redan det här decenniet finns behov av enorm ekonomisk utveckling samtidigt som trycket på redan hårt belastade ekosystem och resurser av olika slag ökar stort, egentligen katastrofalt. Samtidigt kräver en stor del av ”mänskligheten” att alla skall leva i enlighet med Guds lagar. Med dessa avses lagar och regler enligt Boken, angivna av självutnämnda profeter för 3 000 år sedan och nedtecknade för 2600 år sedan, somliga för 1 400 år sedan. När människorna var ännu mer okunniga än idag. Ännu för 400 år sedan trodde man i Sverige näranog allmänt på häxor, som enligt boken skall brännas levande på bål, vilket man också gjorde. Nåja, enligt trovärdiga uppgifter kremerades en västspion i Ryssland så sent som under det nyss avslutade Kalla kriget. Enligt vittnesmål fördes han sakta in i ugnen med fötterna före.

Människornas uppfattning om vad som skall vara mänskliga rättigheter varierar väldigt stort. Mänskligheten konsumerar idag fem gånger mer fossilbaserad energi än för sextio år sedan.

En rad nu vitala resurser och ekosystemtjänster kan inte längre tillgodoses genom ökat utbud. Befolkningsökning och krav på ekonomisk tillväxt samtidigt med den globala uppvärmningen och dess följder, torka i stora delar av världen och kraftigt ökande regnmängder i andra, liksom översvämningar p.g.a. avsmältning i arktiska områden breder ut sig. Konflikter över stora delar av världen och särskilt i det subtropiska området tillkommer ideligen, med folkförflyttningar som följd. Världen förändras drastiskt och det är inget som kan avfärdas som alarmistiska fantasier bland miljöpartister på vänsterkanten eller försvarsvänner.

Skiftet till knapphet på resurser har redan inträffat och accelererar världen över. Vår förmåga att anpassa oss till en värld med eskalerande multipla osäkerheter är miserabel. Tungt vägande skäl för den uppfattningen är lätta att hitta.

Jag skall ge ett par korta exempel. Kommunpolitikerna i Söderhamn har just beslutat att bekosta byggandet av två stora vindkraftverk för 72 miljoner kronor. Detta samtidigt som skola och äldreomsorg lider stor brist på resurser. Gävleborgs landsting har just fattat ett liknande beslut, där man satsar några och 80 milj. kronor. Gissningsvis blir kostnaderna ännu högre. Det brukar ju vara så när de här ”experterna” kostnadsberäknar sina projekt. Gävleborgs landsting har förmodligen för större delen av landstinget sämre tillgång till sjukhusvård än de flesta landsting.

Att då satsa skattemedel långt bortom alla experters rekommendationer är rena snurren. Det minskar inte våra CO2-utsläpp och kan dessutom idag bara drivas med subventioner och trots detta bara med förlust för skattebetalare och elkonsumenter.

De enda som tjänar på affären är vindkraftindustrin och köparna av vindkraften. Det är då fråga om export till ett lägre pris än vår produktionskostnad. Ett typiskt fall av affärsresultat då politiker fattar beslut för vår räkning. Å andra sidan en klar framgång för vindkraftsindustrins lobbyverksamhet.

Den stora vindkraftutredningen 1988, SOU 1988:3, kom bl.a. fram till att lönsam vindkraftutbyggnad i en framtid borde kunna utföras i en del vindrika områden i södra Sverige. Dessa angavs vara kustområden från norra Bohuslän till Gävle och vissla havsområden inom samma gränser. Vidare i stora öppna jordbruksområden, t.ex. Västgötaslätten och Skåne samt områdena runt de stora sjöarna Vänern och Vättern. Norrland bortdömdes självklart av flera skäl, bl.a. kostnaden för distribution av elkraften. Möjligen kunde kommuner eller enskilda i Norrland tänkas bygga enstaka vindkraftverk för egen elförsörjning, där goda vindlägen kunde hittas i högt belägen terräng.

För att utbyggnaden inte skulle bli olönsam sades det att stora vindkraftverk på land måste byggas i grupper om tio och ute till havs ett hundratal. Detta för att framförallt distributionen, kostnader för erforderliga vägar och underhållet inte skulle fördyra det hela orimligt.

När sedan utbyggnadsplaner började presenteras kom också protesterna från befolkningen i berörda områden, liksom att en del andra svårigheter dök upp. För att göra en lång historia kort, vindkraftindustrins representanter, som dyrkar Mammon framför de gamla skrifternas ende Gud, trodde att det skulle bli lättare att lura folk i det glest befolkade Norrland och de behövde ju lönsamhet bara i produktionen av själva vindkraftverken. Delvis har väl deras tro besannats, men även här kommer protester från delvis turismberoende människor som säljer sina tjänster i orörd natur och från de närboende. Ändå är kanske de flesta inte ens medvetna om att elpriset, som de flesta gnäller över, kunnat sänkas rejält om inte vi behövt betala subventionen till vindkraft vi faktiskt inte behöver.

Vi är också några som tycker att statens utgifter för vindkraft (bl.a. forskning) skulle göra bättre nytta inom ett energiområde som alstrar stor mängd koldioxid. Mer än en tredjedel av våra utsläpp kommer från fordon och här finns mycket att göra för teknikforskningen.

Slutligen om detta ytterligare ett exempel på misslyckad kommunal planering. Piteå kommun har byggt ut en grupp stora vindkraftverk, vars elproduktion inte behövs i Sverige. Nu vill man att någon skall lägga en kraftkabel från Piteå i Norrbotten till Forsmark i Uppland, så att producerad el skall kunna exporteras till ett pris som blir lägre än produktionskostnaden. Men politikerna i Piteå har ju tidigare i ett känt TV-program demonstrerat sin förmåga att inte satsa skattemedel rätt!

P.S.

Just när jag bestämt mig för att låta detta ”gå i press” läser jag i Söderhamns-Kuriren att man lyckligtvis fått nej av Mark- och miljööverdomstolen till att bygga en vindkraftspark om nio stora verk på Gullberg intill Bergvik och alltså intill en rel. stor sjö. Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till projektet.

Det är företaget Nordex som vill bygga, men Söderhamns kommuns planerings- och utvecklingschef säger: ”Vi försöker bli en vindkraftskommun, så självklart är detta här ett streck i räkningen. Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam säger: ”… Vindkraften är ett utmärkt sätt att få fram grön energi och att bryta beroendet av fossila bränslen och kärnkraft.” Däremot tror inte Lindestam att miljööverdomstolens beslut har någon negativ effekt på Södra Norrlands utvecklingscentrum för vindkraftsupport, där Söderhamn står som projektägare.

Detta sagt när svensk elproduktion inte är beroende av fossila bränslen, kärnkraften är inne i slutomgången för uppgradering för minst tjugo års ytterligare drift och vindkraftverk har en livstid på 20 – max 25 år och trots subventioner producerar elkraft till högre kostnad än sin produktionskostnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar