fredag 18 maj 2012

Vindkraft igen

I morse fanns följande insändare i Söderhamns-Kuriren. Eller rättare sagt nästan följande.
Man gör sina tavlor. I andra meningen hade jag skrivit kärnkraft där det skulle ha varit vindkraft. Här är det som synes rättat! Jag hoppas på en rättelse även i SK.
Omnämnda Ann-Britt Lindmark-Lagerwall är miljöpartist.

Förljuget om kärnkraften?

De tolv professorerna i Kungl Vetenskapsakademiens Energiutskott med sin sekreterare, en fil. dr, alla oberoende energispecialister har 22/4 uttalat sig om vindkraft. Rubriken i debattartikeln (SvD) var Meningslös satsning på vindkraft.

Förljuget om kärnkraften, utan frågetecken, är rubriken på Ann-Britt Lindmark-Lagerwalls insändare den 15 maj, där hon vänder sig mot en annan energiexpert, Sivert Göthlin. Göthlin var före pensioneringen ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet. Göthlin är, precis som ledamöterna i KVA oberoende av energiproducenterna och vindkraftsindustrin. Ann-Britt Lindmark kallar honom litet föraktfullt tjänsteman vid Vattenfall och skriver: Det är kanske naivt att förvänta sig några rättvisa uttalanden om kärnkraften härifrån. (Göthlin hade nämnt att kärnkraften står för nära hälften av vårt elkraftbehov och just håller på att uppgraderas.)

Efter att ha läst hennes insändare, så tycker jag att hon bör hålla sig till det ämne hon antas behärska.

Den elkraft vindkraftverken producerar behövs inte, utan exporteras till ett pris lägre än produktionskostnaden. Om nuvarande utbyggnadsplaner fullföljs kommer, enligt nationalekonomen Marian Radetzki, mer än 300 miljarder kronor att subventionera vindkraften. Vi är alla med och betalar detta. År 2009 betalade vi elkonsumenter elcertifikaten (subventionerna) med 7,3 öre per kWh. Jag har tyvärr inte färskare siffror än så, men för min del blev det 1 500 kronor och där låg väl kostnaden för de flesta villaägare.

Vindkraftproducenterna är i ekonomisk kris och har begärt ökade subventioner. I det här läget beslutar kommunfullmäktige i Söderhamn att satsa 72 miljoner kronor av våra pengar på två nya vindkraftverk. Tyvärr ett enigt KF, vilket lär säga en del om kvalitén hos våra politiker.

I min blogg skrev jag ett långt inlägg om vindkraftproblematik redan för drygt tre år sedan (Energi och miljö).

Bertil Lehman

Sandarne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar