lördag 27 mars 2010

Provokatören

Min nu ettåriga blogg har i snitt haft uppemot 18 besökare per dygn. Det är inte så många, men jag gör ju inte heller något för att popularisera den. Snarare gör jag tvärt om. Jag provocerar. Jag kan vara ganska elak och då vanligen i hopp om att jag lyckas reta upp några. Vanligen sker detta nog mest i hopp om att få en ilsken eller i bästa fall instämmande kommentar. Men ”Icke sa Nicke” med få undantag och ändå kan man kommentera anonymt, vilket jag naturligtvis inte gillar.

I gamla Sweden kan man numera ”ta studenten” utan att egentligen kunna läsa, skriva och räkna. Den som inte ”var fena” på det fick för 50 år sedan smyga hem examensdagen via skolans bakdörr för att eventuellt komma igen senare.

Inget av detta är bra och högskolorna har numera många ”studiosus”, som tyvärr egentligen saknar förutsättningar för högre studier. Ja, jag vet att man inte får säga så! Jag vet också att dataspelande och annat kan sabotera resultaten i skolan för alla elever. Hur är det med Facebook, Twitter och sådant? De lär ju användas på arbetstid?

Jag halkar lätt på sidan, när jag skriver och svensk flumskola är ofta diket där jag hamnar.

Jag återgår till det här med kommentarer. Till mitt senaste stora inlägg om pensionärers situation hade jag en bild, ett diagram, ett lättbegripligt sådant. Tidsaxeln sträckte sig dock inte längre än till år 2006, medan en väsentlig del av texten handlade om den för äldre pensionärer ännu mer katastrofala tiden därefter.

Ett par kommentarer har jag fått på bilden (diagrammet). Texten, som jag lade ut fem dagar senare, med bilden åter igen, undrar jag om någon ens orkat ögna igenom. Det blir ju betydligt mer än en och en halv rad (tre korta rader). 14 A4-sidor á ca 40 rader ≈ 560 rader. Det kan nog numera bara läsas av äldre pensionärer och de håller till del på att lära sig det här med Internet. Så är det kanske? Dessutom kan det vara lite bökigt att lägga in kommentarer om man inte gjort det tidigare, alldeles särskilt genomtänkta.

Så här är det nog:
Bilder? – Ja- Titta på alla.
Text? – Ja- Max 1 ½ rad? – Ja- Läs och kommentera ev.
– Nej- Gå vidare!

Nu har jag just på text-TV sett att 5 miljarder i vårpropositionen föreslås gå till skattesänkning för pensionärer fr.o.m. 2011. Men Maud Olofsson lär ha sagt att det i första hand skall gå till kvinnor? Det är inte helt lätt att förstå? Samtidigt inför man det 4:e jobbskatteavdraget så att pensionärer får fortsätta att betala avsevärt högre skatt än löntagare.
Men varför betalar inte riksdagsledamöter lika hög skatt som pensionärer?

fredag 26 mars 2010

Plikten framför allt

Det är 11 dagar sedan jag kom med ett s.k. inlägg. Min gamla pliktkänsla, man bibringades en sådan förr, gör att jag tycker det vara hög tid att återkomma.

Mitt förra inlägg var långt men också angeläget. Jag har visserligen klart för mig att yngre årgångar (60- ?) knappast mäktar med att läsa sådant som omfattar mer än tre korta rader. Det verkar som om SMS, Facebook, Twitter eller vad de nu heter är på gång. Är det månne för att man skall kunna sköta all korrespondens på arbetstid? Kanske beror min aversion mot dessa och liknande brevlådor på att jag är socialt defekt, ointresserad av det som är ointressant, att jag blivit en surkart eller något sådant? Jag fattar inte vitsen med att ha mer än en stor brevlåda eller att samtidigt meddela hundratals släktingar och vänner att jag ätit tårta, även om den var särskilt god.

Jag tittade förresten i Facebook härom dagen, men det verkade lika krångligt som gången dessförinnan. När det nu var?

Tack för övrigt för alla glada tillrop på födelsedagen!

Om det förra inlägget: Det känns besvärligt när men sviks av sina politiker (f.d.). Alldeles särskilt naturligtvis när man själv har offrat massor av fritid i det parti, som då var för rättvis beskattning.

Att sedan träffa på politiker i sitt gamla parti, som försvarar orättvisorna med ovidkommande inlärda fraser och patos helt dominerande över logos känns sorgligt. Det bekräftar i alla fall nödvändigheten av partibyte. Dock naturligtvis inte blockbyte!

måndag 15 mars 2010

Blå kurva = Löner Röd kurva = Pensioner
Posted by PicasaReal utveckling av löner (samtliga sektorer) och pensioner (inkomstgrundad pension) för åren 1992 - 2006
Index 1992 = 100(Ur artikeln "Myten om pensionerna", utgiven av PRO 2007.)
Det här diagrammet hör till föregående inlägg!
Det här inlägget omfattar 14 A4-sidor och bör läsas med ”de små grå cellerna” vakna. Låter det jobbigt? Skit i det då! (Det blir modern svenska när jag är arg.) Du missar i så fall en del, särskilt om du är pensionär eller någon gång blir det.

Om politiker ― och äldre pensionärer

I november förra året lämnade Birgit och jag Moderata Samlingspartiet efter fem decennier. Vi lämnade faktiskt alla partier. Flertalet politiker är kolsupare, även om de inte alla är lika goda.
Reaktionerna från de gamla vännerna varierade alltefter förstånd. Alla utom en förstod vad som stod i avskedsbrevet. De ”kluriga” kunde räkna ut att vi sagt upp medlemskapet, vilket vi tydligt men kortfattat gjort. Huvudskälet hade vi också angivit, nämligen de politiska partiernas (samtliga) behandling av pensionärerna. Att vi på detta sätt undvek en medlemsavgift på 400 kr hade vi inte nämnt.

Skriver man något obekvämt till en politiker får man inget svar eller också kommer ett ordsvall. Det är en konst, en enkel utstuderad politisk konst, att ta omständigheter som uppkommer och tillskriva dem antingen sin egen eller oppositionens sida i ett evigt registrerande och indelande av verkligheten för ändamål som inte är verklighetsförankrade.

Från en riksdagsledamot kom ett varmt beklagande, men med insikten om att vårt beslut var taget. Bifogat fanns naturligtvis ändå den väl kända uppräkningen av Alliansens positiva åtgärder för pensionärerna. De blir dock tyvärr starkt negativa i jämförelse med åtgärder för ickepensionärer, vilket naturligtvis inte nämndes. Ett undantag är de yngsta pensionärerna, som får jobbskatteavdrag och möjlighet att fortsätta arbeta. En bra sak för dem, men mindre bra för en del unga utan jobb, som väntar på att få överta jobbet.

Alltifrån antiken, och säkert ännu längre tillbaka, har makthavare retoriska argumentationstekniker. Ignorera allt negativt. Fokusera på det som kan betecknas som positivt. Diskvalificera motståndare genom att ge dem en negativ beteckning. Dessa tekniker finns dessutom säkert både medvetet och undermedvetet hos den moderna människan.

Nu skall jag ge ett praktexempel. Tyvärr från mitt gamla parti, men det är allmänt.

Jag skrev följande via e-post till partiets riksdagsledamot från Gävleborg:

Hej Margareta!

Vi har setts ett par gånger när Du besökt M i Söderhamn, men det kan Du knappast minnas.
Jag och min hustru, Birgit, var sedan 60-talet medlemmar i Högerpartiet/Moderata Samlings-
partiet fram till 4 dec 2009, när vi sade upp vårt medlemskap. Jag skriver detta med anledning av Ditt färska uppdrag beträffande oss äldre. (Hon har nyligen utsetts till partiets talesman i äldrefrågor.) Jag fyller snart 83 år, är multisjuk, fick nya kranskärl 1989, för 21 år sedan, och borde statistiskt sett vara död sedan flera år.

Vi följde vår dotter, när hon flyttade från Haninge till Söderhamn år 2004. Vi hittade ett enplanshus, idealiskt att bo i fram till döden trots diverse krämpor. Vad vi inte hade klart för
oss var att Gävleborgs landsting är efterblivet. Att sjukvård/äldrevård här är miserabel om
man jämför med Stockholm och de flesta andra landsting.

Jag ser ideligen Dina insändare och artiklar i lokalpressen. Tyvärr visar de regelbundet att
Du inte känner till förhållandena för äldre, och inte sällan multisjuka, pensionärer. Pensionärer med hjärtproblem, utslitna knän, höfter o.s.v. och att levnadsomkostnaderna faktiskt inte, som många tycks tro, minskar med ålder och åtföljande krämpor.

Politiker talar och skriver ofta om att gamla skall kunna bo kvar och klara sig med hemhjälp.
Samtidigt kan vi konstatera att reallönen (pensionen) minskat stadigt sedan vi pensionerades
1992 resp., 1994. Alldeles särskilt har den minskat under Alliansens regeringsinnehav. Själv
var jag avdelningsdirektör vid Försvarets materielverk och arbetade kvar precis ett år efter
pensioneringen. Därefter fick jag inte arbeta längre.

Mina yngre arbetskamrater, som hotades av indragningarna i försvaret protesterade helt naturligt. Det konsultföretag jag uppmanades starta tynade snabbt bort tillsamman med det svenska försvaret. (Jag var också adjungerad ledamot av Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap under Vetenskapsakademien, som expert inom området elektromagnetisk vågutbredning och fjärranalys.)

Jag ser mig som mentor för riksdagsledamoten NN (krypterat av mig) under min tid
som fritidspolitiker. Därför underrättade jag henne om vårt utträde ur partiet. Kopia av det brevet finns här nedan. (Uteslutet här.) Jag fick ett mycket vänligt svar, som tyvärr innehöll just den välkända information man också återfinner i Dina tidningsartiklar. Där det så tydligt framgår att Ni ser pensionärer som en enhetlig grupp, över lag väl arbetsför och inte äldre än ca 70 år.

Om Du orkat läsa allt detta vill jag också tala om att jag skrivit en del i ämnet i min blogg, som är knappt ett år gammal. (Ett par inlägg under ämnet Inrikespolitik.)

Med vänlig hälsning
Bertil Lehman

Jag fick ett vänligt hållet men typiskt politikersvar:

Tack för Ditt brev!

Jag ska berätta lite om mig själv först. Jag är sjuksköterska och vårdlärare vilket gör att jag har mycket goda kunskaper om vad som händer med människor som åldras. Dessutom vårdade jag mina föräldrar som gjorde som Ni, flyttade till barnen…

Jag vet och partiet vet att pensionärer inte är en homogen grupp. Det är stora skillnader i allt från kroppsliga problem till social och ekonomisk situation.

Vi har ett pensionssytem som är beroende av hur många som arbetar och hur stora lönesummor som betals. Ju fler som arbetar och ju bättre löner desto högre pensioner. Under den socialdemokratiska regeringen var pensionsutvecklingen usel. För att få fler människor i arbete infördes jobbskatteavdraget vilket innebar lägre skatter för de som arbetar men INTE högre skatter för pensionärer. Den skatten var till enbörjan oförändrad 2009 och 2010 sänktes skatten framför allt för de pensionärer som hade de lägsta pensionerna. Sista sänkningen omfattade 95% av alla pensionärer. Samtidigt som detta skett har pensionerna ökat mycket mera än tidigare Vi kan jämför 2006 med s regering ökade skatterna endast med 0.6% pga av den stora arbetslösheten mot 4,5% 2008 - 2009. Det visar att pensionerna inte har utvecklats bra under socialdemokraternas regeringsinnehav men däremot har pensionerna utvecklas mycket bättre under alliansen fram till den intenationella finanskrisen som alliansregering knappast är orsak till.

Tyvärr har finanskrisen inneburit att den sk bromsen slagit till för att säkra hela det nuvarande och framtida pensionssystemet. Egentligen skulle sänkning av pensioner varit större men partierna gjorde en överenskommelse som fördelade minskningen över tre år men det innebär också att den kommande höjningen dröjer. Bromsen innebar en sänkning av pensionen med 3,5 miljarder, och beslöt regeringen att sänka skatten för pensioner med samma summa. Tyvärr har landstinget samtidigt höjt skatten.

Den socialdemokratiska regeringen har aldrig sänkt skatten för pensionärer vi har gjort det två gånger under de senaste två åren och planerar ytterligare skattesänkningar framöver, vilket jag driver i mitt uppdrag! Mona Sahlin kommer att höja skatten för de som arbetar och pensionärerna får ingen skattesänkning samtidigt som deras politik leder till fler i arbetslöshet som innebär lägre pensioner.

Mitt stora intresseområde är egentligen inte pensioner utan möjligheterna till ett bra liv som äldre, bra bostäder, kvarboende i hemmet kan vara bra men det finns för få alternativ, bra tillgång på läkare med geriatrisk kompetens, bra hemtjänst, (Hushållsnära tjänster kan vara ett bra system för Er att få bättre och billigare hemservice) Vi har ökat på statsbidragen till en högre kvalitet inom äldreomsorgen.

Ett annat viktigt område är bra mat som lagas med hög kvalitet och helst i hemmet. Vårt förslag om trygghetsboende med gemensamhetsutrymme och sociala aktiviteter tror jag också är bra.

Jag måste hålla med Dig att att landstinget Gävleborg är uruselt, det har alltid varit socialdemokratisk majoritet i Gävleborg. Era röster sskulle kunna hjälpa till ett majoriutetsskifte och möjligheter till en bättre vård.

En röst på moderaterna i riksdagen innebär möjligheter till högre pensioner och lägre skatt det innebär INTE en röst på socialdemokraterna. En blank röst underlättar för socialdemokraterna och en återgång till politiken före 2006 En röst på moderaterna i Söderhamnb innebär större möjligheter till en bättre äldreomsorg med trygghetssboende och fritt val inom äldreomsorgen.

Jag hoppas att dessa rader kan få Er att tänka en gång till innan valet 2010. Jag kommer att arbeta för sänkt skatt för penionärer en kvalitetssäker äldreomsorg med en bra sjukvård för , det är vad jag fått statsministerns stöd att arbeta för.

Som Ni ser skickar jag detta för kännedom till våra lokala företrädare i Söderhamn
Med vänlig hälsning
Margareta B Kjellin

Här kommenterar jag hennes brev i detalj:

Citat 1: Jag ska berätta lite om mig själv först. Jag är sjuksköterska och vårdlärare vilket gör att jag har mycket goda kunskaper om vad som händer med människor som åldras. …
Kommentar:
Men tydligen inte att många då måste betala för hjälp med sådant de tidigare kunde utföra själva. Med arbetsgivaravgifter, moms o.s.v., men faktiskt med avdrag i vissa fall för hushållsnära tjänster eller s.k. RUT-avdrag. Detta sista påverkar dock på intet sätt den kraftigt vidgade inkomstklyftan mellan äldre pensionärer och yrkesverksamma och att äldre pensionärer enligt Alliansen skall betala högre skatter än de yngre yrkesverksamma.

Citat 2: Vi har ett pensionssytem som är beroende av hur många som arbetar och hur stora lönesummor som betals. Ju fler som arbetar och ju bättre löner desto högre pensioner. Under den socialdemokratiska regeringen var pensionsutvecklingen usel. För att få fler människor i arbete infördes jobbskatteavdraget vilket innebar lägre skatter för de som arbetar men INTE högre skatter för pensionärer. …(jag citerar exakt och alltså utan att rätta svenskan)

Kommentar:
Jag antar att det som anges i de två första meningarna är väl känt hos alla svenskar som inte är s.k. funktionella analfabeter (inte förstår det de läser). Det återkommer ändå ideligen i Alliansens folkupplysning.

Sanningen är att pensionerna sänktes kraftigt under 1990-talskrisen och med borgerlig majoritet men i samförstånd (se diagrammet nedan). De återställdes fram till år 2006, då Alliansen återfick regeringsansvaret. Därefter har klyftan ökat än mer genom en djupt orättvis beskattning av äldre pensionärer, som inte kan arbeta.

”Logiken” i det Margareta därefter skriver är att man t.ex. skulle kunna skattebefria politiker, UTAN att höja skatten för pensionärer och alltså med bibehållen rättvisa. (Sic!) Ett tips kanske om hur man skulle kunna få fler ur intelligentian (förutom advokater, som fortsätter sin yrkesverksamhet jämsides med riksdagsuppdraget) att acceptera politiska uppdrag.) Hon är tydligen dessutom av uppfattningen att äldre (t.ex. 80-åriga) pensionärer behöver ett incitament för att åter gå ut i arbetslivet och konkurrera med ungdomarna om jobben?

Citat 3: För att få fler människor i arbete infördes jobbskatteavdraget vilket innebar lägre skatter för dem som arbetar men INTE högre skatter för pensionärer. Den skatten var till en början oförändrad 2009 och 2010 sänktes skatten framför allt för de pensionärer som hade de lägsta pensionerna. Sista sänkningen omfattade 95% av alla pensionärer. Samtidigt som detta skett har pensionerna ökat mycket mera än tidigare Vi kan jämför 2006 med s regering ökade skatterna endast med 0.6% pga. av den stora arbetslösheten mot 4,5 % 2008 - 2009. Det visar att pensionerna inte har utvecklats bra under socialdemokraternas regeringsinnehav men däremot har pensionerna utvecklas mycket bättre under alliansen fram till den intenationella finanskrisen som alliansregering knappast är orsak till.

Kommentar: Första meningen visar tydligt att Margareta inte förstår ordet realinkomst, detta trots fem och ett halvt år vid universitet, vilket hon i ett senare brev pekar på. Hon tror uppenbarligen att man kan väsentligt sänka skatterna för huvuddelen av befolkningen med bibehållen rättvisa för minoriteten, om den småningom ges en obetydlig skattesänkning.
Med Margareta som talesman i äldrefrågor är jag helt nöjd med att ha lämnat det parti hon företräder. Meningen som börjar med Vi kan jämför är helt sjuk men Margareta är ju inte talesman för mig. Vid det här laget har jag blivit vad man brukar kalla ”heligt förbannad”.

Sista meningen i citatet ovan: Det visar att pensionerna inte har utvecklats bra under socialdemokraternas regeringsinnehav men däremot har pensionerna utvecklas mycket bättre under alliansen fram till den intenationella finanskrisen som alliansregering knappast är orsak till.

Kommentar:
Diagrammet före och efter det här inlägget, som trots ursprunget visar verkligheten, anger tvärtom att våra pensioner faktiskt utvecklades bättre med s-regering. En annan sak är att 90-talets försämring under bankkrisen inte kan skyllas på något enstaka parti, som Margareta helt felaktigt gör. Nuvarande globala finanskris är det knappast någon som skyller på Alliansen! Men varför låter Alliansen äldre pensionärer stå för en orimligt stor del av dess följder?

Jag har svårt att se hur man tydligare skall kunna exakt markera vad man skriver om än genom understrykning ― reallönen (-pensionen). Att inte uppfatta det ena ledet i ordet kan, men behöver inte, vara ett politiskt trick. Man kan också dra sig till minnes de korrekta orddefinitionerna i de saligen avsomnade kommunistiska staterna. Exempelvis ordet sanning gavs betydelsen det som var nyttigt och till gagn för partiet. Knappast något att ta efter tycker jag.

Redan år 2006 (14 år efter min pensionering) hade realvärdet av löner ökat med 40 %, medan det för pensioner inte alls ökat. Tvärtom minskade det under många år p.g.a. 90-talskrisen, något Margareta tydligen glömt eller förträngt, medan lönerna fortsatte att öka. Denna klyfta i inkomstutvecklingen har efter 2006 ökat än mer. Det klart misslyckade pensionssystem vi har infördes av en enig riksdag. En riksdag som var lika enig när man vid införandet av det nya pensionssystemet ”tog över” 258 miljarder ur våra AP-fonder!

Andra grupper kunde öka sin realinkomst ännu mer än diagrammet visar: För riksdagsledamöter ökade grundarvodet i fasta priser redan mellan1994 och 2007 med 70 % och i kronor räknat från 26 500 till 51 744 kr och är idag 55 000 kr. Därtill kommer en rad förmåner, arvoden och sammanträdesersättningar för en rad uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ enligt lag som ju stiftas av riksdagen. Ledamot får upp till 7 000 kr i månaden i ersättning för bostad i Stockholm om man är skriven på ort mer än 5 mil från riksdagshuset.

Resor kopplade till riksdagsuppdraget är tjänsteresor och ledamöterna kan behöva träffa sina väljare häpnadsväckande ofta. De förses med all modern teknisk utrustning, som anses viktig för riksdagsuppdraget. Dit hör kraftfull bärbar dator med lämplig programvara och telefon utan kostnad. Tjänsterum i riksdagshuset med åtminstone sovalkov, dusch mm. Avgår man efter minst tre års sammanhängande arbete i riksdagen, så har man inkomstgaranti till 65 års ålder. En sorts förtida pension alltså.
Statsrådens grundarvoden höjdes redan under Göran Perssons tid med nära 200 %.

Lönearbetande, och naturligtvis riksdagsledamöter, har idag fått skattelättnader på ungefär 75 miljarder kr, och väntas få än mer i ett fjärde steg, medan pensionärernas skattelättnader ligger på 5,5 miljarder. Skulle jag argumentera på politikersätt, så skulle jag sluta med detta påstående. Men vi har (ännu) knappt tre gånger fler arbetande. Med rättvis skattefördelning borde därför äldre pensionärer ha fått flera gånger högre skattelättnader, d.v.s. runt 25 miljarder eller ännu mer. Faktiskt noga räknat ännu mer, men det bär för långt att här redovisa ett sådant underlag.

Vidare skriver Margareta: … Mitt stora intresse är egentligen inte pensioner utan möjligheterna till ett bra liv som äldre, bra bostäder, kvarboende i hemmet kan vara bra men… Vårt förslag om trygghetsboende med gemensamhetsutrymme och sociala aktiviteter tror jag också är bra. …

Kommentar: Jag för min del vet att pension och beskattning har stor betydelse för väldigt många pensionärer. I mitt och många andras fall skulle trygghetsboende med gemensamhetsutrymme vara detsamma som döden. Jag tror bl.a. inte det skulle kunna inrymma mitt bibliotek och friheten att läsa eller använda datorn till klockan 04.00, då jag så önskar. Eller ta emot gästande släkt och vänner för mer än kortbesök.

Jag har ett stort platt tak över groventré, tvättstuga, bastu och garage. 83-åringen jag har varit där uppe och skottat en meter djup, delvis hårt packad snö. Gårdsplanen är skottad denna extremt snörika vinter, vilket framgår av foton. Det gör ont och tar tid kan jag tala om. Mycket Alvedon går det åt, liksom Stilnoct (medel för insomning), men vad gör vi inte för att slippa Margaretas trygghetsboende med gemensamhetsutrymme, så länge vi kan?

Entusiastiskt medhåll får jag naturligtvis, när jag skriver om det röda och därför underutvecklade Gävleborg.

Jag skrev ett mycket hovsamt svar trots att jag naturligtvis ilsknat till ordentligt. I svaret hoppade jag över det i hennes brev som var rent strunt:

Hej igen!

Tyvärr får jag, precis som när jag meddelade NN om vårt beslut, samma intryck av att
mitt budskap om äldre pensionärers ekonomi inte nått fram. Precis som i NN:s svar
räknar Du upp en del väl kända fakta, men till dessa kommer att det reala värdet av våra
pensioner minskat kraftigt under Alliansens maktinnehav och p.g.a. åtgärder från Alliansen.
Dessförinnan minskade det svagt men stadigt. Som det nu är drabbar den ekonomiska
krisen framförallt (enbart?) äldre pensionärer och det ogillar vi. Det gör att den buffert vi avsatt för oförutsedda utgifter och t.ex. underhåll av huset minskar oroväckande, med tanke på att vi trots allt kan komma att leva några år till.

Tyvärr, Du förefaller inte ha läst eller förstått allt jag skrev och det kanske jag inte heller kan begära.
Jag vet ju inte hur många som skriver till Dig.
Mvh
Bertil

(I sista stycket står det, och med lättare svenska, att Margareta kanske som riksdagsledamot har så omfattande korrespondens, reseverksamhet och så många riksdagstryck att läsa, att hon kanske inte haft tid att så noga läsa mitt brev.)

Nu skrev Margareta:

I ärlighetens namn måste man väl ändå räkna med de förbättringar som skett.
Eller hur? Hushållsnära tjänster, sänkt fastighetsskatt, snabbare höljning
av pensioner och två skattesänkningar är mera än vad sossarna gjort under
alla år de redagerat. Veteranens hemsida uppskattade Fredriksd debatt med
Mona. nu ska jag prata pä mufs årsmöte
Margareta

Sänt från mobiltelefon genom riksdagens mobila e-posttjänst

Nu hade hon retat upp mig ordentligt och jag svarade:

Margareta!

Jag tackar för Ditt undervisande svar men ger efter detta upp. Du skriver hela tiden
om gamla kända s.k. förbättringar, men glömmer dels en del försämringar för särskilt
äldre pensionärer, dels förbättringar för alla utom pensionärer, liksom att höjningar och
minskningar i kronor räknat är mindre intressanta. Jag visste faktiskt inte att hushållsnära
tjänster liksom sänkt fastighetsskatt och båda skattesänkningarna riktade sig till
missgynnade äldre pensionärer. (Satir, som hon bara kanske förstod.)

Jag har förstått att du tittat på någon rubrik i Veteranens hemsida. För att förstå situationen
skulle du nog ha läst insändarspalterna i tidningen de senaste åren. Veteranen är historiskt
en borgerlig tidning och alltså mild i sin kritik av Alliansen. Att Fredrik klarar sig i en debatt
mot Mona (knappast någon större konst) är en ringa tröst för missgynnade äldre pensionärer.

Skattelättnader för de som arbetar är i dagsläget helt OK! Men i fyra omgångar? Med minimal kompensation till äldre pensionärer, som inte kan arbeta. (Jag kan förstå att Ni inte vågar höja pensionsåldern och alldeles särskilt i ett läge med hög arbetslöshet.) Jag bifogar rubrikerna med sammanfattningar för artiklarna från Veteranens hemsida. (Ej här) De handlar i huvudsak om att Fredrik och Anders säger sig ha förstått att äldre pensionärer missgynnats. Du verkar faktiskt inte följa med?

Att ”gagga” på det här sättet påminner om vetenskapens träta med kreationisterna, som anser sig veta att jorden och människan skapades för 10 resp. 6 tusen år sedan och att människor och dinosaurier (ordet betyder ”skräcködlor”) levde samtidigt fram till ”syndafloden”. Det står ju så i en gammal bok, som till stor del skrevs för mer än 3 000 år sedan och som tolkades, renskrevs och kanoniserades för ca 1 800 år sedan. Det har hänt mycket sedan dess. Exponentiellt faktiskt.

Du säger att Du väl känner till åldringars tillvaro, eftersom Du varit sjuksköterska. Jag har mött sjuksköterskor som (så fruktansvärt okunnigt) tror att 75+ alltid skall bemötas som små barn.

Jag kan inte låta bli att undra om Du är nöjd med de våldsamt förmånliga villkor, som politiker beviljar sig själva i både ”förtidspension” och pension.

Det som följer här har Du antingen inte läst eller nonchalerar, varför det upprepas:

Våra reallöner sedan pensioneringen har sänkts kraftigt, medan höjningen av reallöner
i övrigt torde ligga kring 50 %. Pension är uppskjuten lön och bör beskattas i likhet med arbetsinkomster. Skatten på pension bör alltså sänkas väsentligt! Politiker har höjt sina reala arvoden med mer än 100 % sedan vi pensionerades. Ministerlönerna har höjts med ca 200 %. Allt detta har inte skett under Alliansen, men en del. Att moderata politiker gör sig lustiga över äldre pensionärers ”gnäll” gör inte saken bättre.

Karl Erik Olsson, SPF:s ordförande, f.d. Europaparlamentariker och centerpartistiskt statsråd sade efter sitt tillträde för ett år sedan: ”Nu får det vara nog!” Det säger även vi, när vår sparade buffert för ålderdomen stadigt minskar och vi behöver kostsam hemhjälp.

I kap två 10 § andra stycket Regeringsformen finns ett förbud mot retroaktiv lagstiftning.
"Vi” moderater blev heligt förbannade när (s) retroaktivt förändrade skattelagstiftningen.
Något sådant skulle inte kunna förekomma under en borgerlig regering. Nu har Alliansen gjort just detta. För oss innebär det en helt ny skattehöjning med 5 327 kr för år 2008.
Att statsministern förnekar retroaktiviteten förändrar inte saken det minsta.

Efter en klart kompetent försvarsminister tillsatte statsminister Reinfeldt som ersättare en som
vägrat värnplikt som soldat. Se också här min blogg, 30/10 Ryssland, under bl.a.
"Säkerhetspolitik". Stellan Bojeruds kommentar till blogginlägget inte minst. Stellan var moderat kommunfullmäktig i Sollentuna under 29 år innan han nyligen lämnade Moderata Samlingspartiet.
Han är en av Sveriges främsta militärhistoriker.

Slutligen: Mitt sista år i arbete hade jag ungefär samma månadsarvode som Sveriges statsminister, Carl Bildt + pension. Statsministerlönen nära nog tredubblades sedan under Göran Perssons tid.

Jag vet mycket väl hur realvärdet av pensionen minskat under de gångna 18 åren. Jag har inte heller glömt att våra politiker stal miljardbelopp från våra fonder, bl.a. för att finansiera åtgärder under 90-talets första ekonomiska kris och sina egna kraftigt höjda arvodes- och pensionsförmåner.

Nu avslutar jag det här, ”käbblet”.
Mvh
Bertil Lehman

Och så Margareta, som inte tycker att jag visar henne den respekt jag borde: (Hur skulle jag kunna?)

God kväll
Jag säkert större respekt för Dig än Du visar mig.
Jag har svårt att se att någon får det bättre med en socialdemokratisk regering. Varken högre pensioner eller bättre sjukvård.
Jag uppfattar heller inte våra diskussioner för käbbel
Valet är ändå Ert: En moderatledd regering eller en socialdemokratisk.
Du skriver
Slutligen: Mitt sista år i arbete hade jag samma månadslön som Sveriges statsminister, Carl Bildt + pension.
Statsministerlönen nära nog tredubblades sedan under Göran Perssons tid. Jag vet mycket väl hur realvärdet av pensionen minskat under de gångna 18 åren. Jag har inte heller glömt att våra politiker stal miljardbelopp från våra fonder, bl.a. för att finansiera åtgärder under 90-talets första ekonomiska kris och sina egna kraftigt höjda arvodes- och pensionsförmåner.

Detta som beskrivs ovan är alla aktiviteter som den s-märkta regeringen stod för och det kan knappast bli bättre att rösta tillbaka den i september. Den svenska krisen under början av 90-talet var resultatet av den socialdemokratiska ekonomiska hanteringen under 80-talet. 12 av de 18 år Du beskriver leddes Sverige av socialdemokrater och det är moderaterna som får kritiken.

Med vänliga hälsningar
från en 61 årig vårdlärare med utmärkta skolbetyg och stor ödmjukhet inför ålderdomen.
Jag har aldrig varit högavlönad och jag har offrat många pensionpoäng som fritidspolitiker och jag tror jag kan leva väl ändå
Detta har jag gjort i hopp om att skapa ett bättre samhälle bl a för alla äldre.
Margareta B Kjellin

Jag svarade naturligtvis:

Bästa Margareta!

Jag måste tyvärr komma igen ytterligare en gång.
Du tycker att jag borde ha större respekt för dig. Jag visar emellertid inte mindre respekt för Dig än för någon annan. Däremot kan jag erkänna att min respekt för våra politiker, oavsett partifärg och nära nog generellt inte är särskilt stor. Jag har ju under mina fyra decennier som fritidspolitiker mött många. Jag vet vilka svårigheter samtliga partier har att värva kompetenta representanter.

Ett förhållande som nog återspeglas i Hans motion i Söderhamn om att minska antalet ledamöter i fullmäktige. En motion som oavsett detta ligger helt rätt. I min gamla starkt växande och moderatledda kommun är antalet innevånare per KF-ledamot mer än det dubbla mot i Söderhamn.

De flesta börjar sin politiska karriär som fritidspolitiker, men där är det tyvärr inte många ur intelligentian (vetenskapsmän o -kvinnor, läkare, ingenjörer o.s.v.), som engagerar sig. Min erfarenhet är att de oftast hoppar av tidigt i en valperiod och ser sitt engagemang som meningslöst.

Kort sagt har jag successivt utvecklat ett ganska stort politikerförakt och detta kan bara markeras med en blank valsedel. Naturligtvis finns det trots detta en del moderata politiker med mitt, t.o.m. stora, förtroende. Tyvärr är de i huvudsak döda eller inte längre aktiva.

Min slutlön nämnde jag bara för att Du behagade undervisa mig om att pensionen är beroende av lönen dessförinnan.

Du påstår vidare att Du offrat många pensionspoäng som fritidspolitiker. Jag undrar om Du inte är ganska ensam om att inte ha fått arvode och alltså ytterligare pensionspoäng av fritidsverksamhet som politiker?

Du säger att det jag beskrivit i några punkter är åtgärder som den s-märkta regeringen stod för. Tyvärr har du inte rätt. Det rör sig i samtliga fall om beslut i en i stort sett enig riksdag. Beträffande miljard-”stölden” ur pensionärernas fonder, är det nog bara Göran Persson som klart deklarerat medvetandet om att pensionärerna skulle bli upprörda, när de upptäckt vad som skett och att en återbetalning kanske skulle kunna ske på sikt?

Vidare säger Du att jag ger moderaterna skulden för allt. Nej och åter nej! Däremot är mitt gamla parti och främst dess rikspolitiker i hög grad medskyldiga.
Regeringen har hittills sänkt skatten för pensionärerna i två steg: med 2 miljarder från och med 2009 och med 3,5 miljarder från och med 2010. Löntagarna har sedan Alliansen tillträdde fått sina skatter sänkta i fyra steg med 75 miljarder.
Svenskarna har varit ”världens friskaste och mest sjukskrivna (förtidspensionerade) folk”. Jag finner att Alliansen nu straffar äldre pensionärer, som inte kan arbeta, för detta!

Du har aldrig varit högavlönad skriver Du, trots 5 1/2 år vid universitet, när jag just pekat på de stora arvoden, förmåner och pensioner riksdagsledamöterna faktiskt beviljat sig själva!

Jag måste nämna ytterligare en generell dumhet hos svenska politiker med vapenvägrande försvarsminister.
Försvaret har blivit en ekonomisk fråga i stället för dessutom en säkerhetsfråga. Värnplikten skall under 2010 ersättas av ett mer eller mindre professionellt och litet försvar, som till del och med stora kostnader skall tjänstgöra i krishärdar långt från Sverige. Jag är övertygad om att få, utom politiker, tror detta vara en bra och möjlig lösning för vår säkerhetspolitik framöver. Ni politiker har inte förstått att man måste bygga upp det nya innan man skrotar det gamla systemet. Att det är så mycket lättare att riva ned än att bygga upp. I Finland ägnar man sig åt utveckling av försvaret i modern riktning, men ger inte upp det bestående förrän man ser att systemet fungerar. Med sina erfarenheter uppträder finska politiker så väldigt mycket klokare.
William Faulkner sade 1951, kort efter 2:a världskriget: The past is never dead. It´s not even past. Putins Ryssland återupprustar för fullt och vår regering har lovat ingripa om Baltikum skulle anfallas. Vi saknar resurser för att överskeppa den hjälp vi inte kan ställa upp. Sådana beslut fattas i Alliansen, men skulle knappast gå igenom i en rödgrön regering med Lars Ohly, som alltså plötsligt verkar klok.

Slutligen. Jag tittade just i Veteranens hemsida och fann detta:

Många måste jobba
Partiledarna svarade i tur och ordning så här på frågan: ”Ska nästa skattesänkning gå till pensionärerna?”
Kristdemokraternas Göran Hägglund: Jo. Hur mycket kan vi inte svara på. De ska få besked i god tid före valet. Min ambition är att åstadkomma en skattesänkning.
Folkpartiets Jan Björklund: Ja.
Moderaternas Fredrik Reinfeldt: Ja.
Centerns Maud Olofsson: Det är viktigt att titta på vad det finns för utrymme. Men det bästa sättet att höja pensionen är om många jobbar.

Av svaren framgår att äldre pensionärer kanske skall få ytterligare en liten skattesänkning när en hel del av dem avlidit. Din linje har jag förstått är i likhet med Maud Olofssons, att börja ett jobb som inte finns och som vi inte heller kan utföra, men för att få upp pensionerna för våra efterlevande.

Det här svaret resulterade i så pass mycket tänkande att en del måste kompletteras och överföras till min blogg.

Mvh

Nu hade jag naturligtvis grovt förolämpat damen.

Ett viktigt led i argumentationsteknik är att diskvalificera personer med annan uppfattning. Det kan man göra genom att plötsligt slopa tilltalsformen Du! I det kalla kriget gjorde de båda politiska lägren det genom att ömsesidigt tala om varandra som baciller, löss, pest, smitta och infektion. En del politiker ser bara vänner och fiender. De har en dualistisk världsbild med förenklat perspektiv antingen – eller.

Nu är jag den onde fienden, som t.ex. illasinnat använder begreppet realinkomst i stället för det politiskt korrekta ordet kronor. (Jag tror att det var den socialdemokratiske agitatorn Bengt Lidforss som under tidigt 1900-tal myntade uttrycket ”lössen i den röda fanans veck” om socialister på yttersta vänsterkanten d.v.s. de egentliga kommunisterna. Uttrycket användes senare av bl.a. Olof Palme. Idag är det knappast användbart bland de röd-gröna, eftersom kommande valutgång kan hänga på Vänsterpartiet och Lars Ohly nu står flinande vid sidan av Mona Sahlin.

Värdeomdömen från politiker är inte sällan nonsenssatser. De säger vad den som uttalar omdömet menar, men bevisas inte vara sanna. Jag skulle tro att Margareta vill påstå att blått är vackrare än rött och då tycker hon kanske så. Tyvärr måste hon försöka förstå att hennes påstående i så fall inte kan tas till intäkt för att så är fallet.

Jag fick följande svar:

Herr Lehman!

Jag undervisar ingen om att lönen ligger till grund för pensionen däremot ökar pensionen i förhållande till hur många som arbetar. Nu tänker jag berätta att jag med mina 5½ år vid universitet inte räknar mig till de lågutbildade trots att jag som offentlig anställd varit lågavlönad. När man är fritidspolitiker och borta för politiska uppdrag mister man både tjänstepension och löneökningar som i sin tur ger högre pension. Jag har ingen politisk pension att falla tilbaka på och Du får behålla Ditt politikerförakt och jag kommer att behålla min tro att det finns goda och vänliga människor. Margareta B Kjellin
MVH

Jag skrattade gott när jag läste hälsningsfrasen i sista brevet ”Herr Lehman”. När jag läst resten tyckte jag nog mest synd om henne. Hon kan tydligen inte ta till sig begreppen ”realinkomst” liksom ”äldre pensionär”. Att nuvarande äldre pensionärers realinkomst minskat i särskilt stor omfattning p.g.a. åtgärder från Alliansen, kan hon tydligen inte fatta. Hon inser därför inte att vår brevväxling blir ”politiskt käbbel” som jag vill lämna och har glömt att hon ”skrivit mig på näsan” att pensionen är beroende av löneutvecklingen. Kronor har här blivit ett traderat positivt begrepp. Ett kognitivt, komplexitetsreducerande, men avsiktligt (?) missvisande förenklande.

Tyvärr är det sedan 70-talet vanligt att flera år vid universitet endast resulterar i låglönearbeten. 5 ½ år är dock lång tid. Antalet studenter vid universitet och högskolor var på 50-talet i hela landet 22 600. 1960 hade antalet stigit till 37 000. Mellan 1960 och 1965 fördubblades antalet och efterföljande femårsperiod upplevde vi ytterligare en fördubbling till sensationella 120 000. Det är klart att kvalitén sjönk. En professor på KTH (jag har tyvärr glömt hans namn) berättade för mig på 70-talet hur han tvingades börja med gymnasiets matematik till förfång för fortsättningen. Kvalitén i skolor över hela linjen sjönk tyvärr katastrofalt fr.o.m. 70-talet. Stellan Arvidsson m. fl. gjorde ett grundligt jobb, som de kallade ”En skola för alla”.

Den gamla lutherska sensmoralen att »den Gud giver ett ämbete, ger han också förstånd att sköta det« gäller faktiskt inte.

Att äldre pensionärer diskrimineras genom att de nu skall betala avsevärt högre skatt än de som kan arbeta erkänns bara inte. Politiker lägger sig ibland till med selektivt seende?

Jag tittar i marsnumret av SPF tidning Veteranen, som just kommit ut. Där skriver ordföranden, Karl E Olsson (c): ”Jag tror, … att de flesta pensionärer är upprörda över den diskriminerande beskattningen av pensionärer och i vår medlemstidning Veteranen har denna fråga länge varit det enskilt största debattämnet.” Den stora rubriken i tidningen är: ”ALLIANSENS ÖDE VILAR I DE ÄLDRES HÄNDER”

I höstens val är 1 777 000 personer 65 år och äldre röstberättigade. De utgör drygt 25 % av valmanskåren. 450 000 blir ”förstagångsväljare” i rollen 65+. De får till att börja med en bra normalpension, som när de nått 80-årsåldern motsvarar den för dagens ”fattigpensionärer”.
19 % av dem byter normalt parti i val. De som går från parti till soffan är normalt lika många som i andra åldersgrupper. Statsvetarna har funnit att de äldre har större kunskaper om politik än yngre. I val efter val har äldre ett högre valdeltagande.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har under hela mandatperioden konsekvent försvarat högre skatt för pensionärer än för löntagare och kan nu väntas tappa besvikna äldre pensionärer till soffan eller möjligen till andra allianspartier. Vi vill gärna göra vår plikt och rösta och är normalt mindre benägna att byta block än yngre grupper.

Toivo Sjörén i SIFO påminner i Veteranen om M:s katastrofval 2002, då valstugearbetare lockades till invandrarfientliga uttalanden och partiet i ett slag förlorade 2 % av sina väljare.

Jag utsattes själv, som valstugearbetare i Västerhaninge för denne TV-filmare, vilket jag insåg senare när hans bild med den stora axelremsväskan som hastigast visades i TV. Jag uppfattade honom och hans provokationer mot invandrare som halv- eller helgalna och svarade några gånger ”ja” vid hans påståenden i hopp om att han så fort som möjligt skulle avlägsna sig ur valstugan. Efteråt insåg jag att han försökt provocera fram invandrarfientliga uttalanden från mig. Så kan alltså Sveriges Televisions journalister bete sig och därmed påverka ett allmänt val.

Det finns bara två sätt att visa sitt absoluta missnöje med riksdagspartierna, nämligen att rösta blankt (eller på Kalle Anka), alternativt på något parti utanför riksdagen. De röd-gröna, med bl.a. allmänt höga skattehöjningar och slopat RUT-avdrag, är för mig inget alternativ.

Det är bara synd att de röd-gröna nu i valrörelsen ges ett så lysande tillfälle att utnyttja den orättvisa beskattning av pensionärer som Alliansen infört.

Kanske räddas Alliansen ändå till slut av den numera ständigt glade Lars Ohly och hans (och därmed Monas) negativa inställning till RUT-avdraget, som vi pensionärer tackar särskilt för?

Jag röstar nog inte blankt i alla fall, men Fredrik, Anders eller Margareta har här inget att hoppas på!

Slutligen får jag väl erkänna att jag har lite högre pension än normalpensionären. Bl.a. har jag ju fått en del pensionspoäng genom mina arvoden som fritidspolitiker. Nedanstående är utdrag ur ett brev jag skickade för två år sedan till bl.a. samtliga M:s ledamöter i socialutskottet liksom till ett par lokalpolitiker:

Partivän!

Fredrik Reinfeldts felaktiga påståenden om pensionärerna behöver bemötas.

Orsaken till att jag tar upp detta är hans uttalanden i TV 12/3. Men för att undvika felciteringar utgår jag inte därifrån utan från hans uttalanden i en intervju i Svenska Pensionärsförbundets (SPF) tidning Veteranen februari 2008.

Ordagrant säger han där följande. ”Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en liten grupp pensionärer, framför allt kvinnor som inte har förvärvsarbetat och som lever med mycket små marginaler.”

Fredrik Reinfeldt har av partiets pensionärer många gånger försetts med fakta om pensionärernas situation. Det är obegripligt att han inte noterat och reagerat på dessa fakta. De kan sammanfattas på följande sätt.

Sedan 1992 till och med i år kommer lönenivån att öka med 56 %. Under samma tid har riksdagsarvodena ökat med 88 %. Den allmänna pensionen har minskat med 5 %. Allt i fast penningvärde.

Genom jobbavdragen får pensionärer som inte kan arbeta betala flera tusen kronor mer i skatt än yngre som arbetar. I det läget föreslår Fredrik Reinfeldt ytterligare jobbavdrag. Självklart är det av stor vikt att få ut folk i arbete, men pensionärer, särskilt de äldre, blir extremt missgynnade jämfört med andra grupper i samhället.

Swedbank privatekonomi har nyligen redovisat en undersökning. Där framgår att första årets allmänna pension för stora grupper, kommunanställda med tre års högskolestudier och privatanställda som börjat arbeta vid tjugo års ålder, i medeltal blir ca 12 000 kr/ mån. I pensionssystemet görs varje år ett avdrag med 1,6 % jämfört med löneutvecklingen. Detta avdrag växer under årens lopp till allt större belopp. Pensionen 12 000 kr/mån minskar därigenom för 75-åriga pensionärer till 10 200 kr, för 85-åriga till 8 900 kr och för 95-åriga till 7 400 kr. För 95-åringarna blir därför pensionen precis lika låg som den nuvarande för t.ex. ”kvinnor som inte förvärvsarbetat och som lever med mycket små marginaler”.

Därför är det inte alls bara denna sistnämnda grupp, som har extremt låg pension, utan det har en stor del av våra 1,5 miljoner pensionärer. Till denna grupp bör räknas de allt fler pensionärerna över ca 75- 80 år. Detta kommer också att gälla de flesta ännu ganska unga pensionärerna, när de blir äldre. Den lilla grupp som under senare tid därutöver kunnat förse sig med mycket höga tjänstepensioner, kan vi i sammanhanget bortse ifrån.

Nu undrar jag ”hur kan Fredrik Reinfeldt ha undgått att ta del av sådana fakta, som så totalt avviker från vad han själv hävdar?” Det måste vara dags att partiets gräsrötter bildar opinion och ställer denna fråga till honom.

Fredrik Reinfeldts uttalanden minskar röstunderlaget för vårt parti, men också för övriga partier i Alliansen. Vilket parti skall de rösta på, som lagt sin röst på något borgerligt parti, men inte godtar Alliansens pensionärspolitik? Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna, eller kanske rösta blankt? Hur går det med regeringsmakten och hur skall samtliga partier i Alliansen klara 4 % -spärren?

Med vänlig hälsning
Bertil Lehman, 81 år
Söderhamn
Med mer än 100 år av medias s.k. ”tyngre” kommunalpolitiska uppdrag för det gamla hederliga Moderata Samlingspartiet och 1993 tilldelad dess medalj för förtjänstfulla insatser som fritidspolitiker i Haninge.
Nu undrar jag ”hur kan Fredrik Reinfeldt ha undgått att ta del av sådana fakta, som så totalt avviker från vad han själv hävdar?” Det måste vara dags att partiets gräsrötter bildar opinion och ställer denna fråga till honom.

onsdag 10 mars 2010

Om politiker - och äldre pensionärer

Real utveckling av löner (samtliga sektorer) och pensioner (inkomstgrundad pension) för åren 1992 - 2006
Index 1992 = 100
(Ur artikeln "Myten om pensionerna", utgiven av PRO 2007.)
Blå kurva: Löner Röd kurva: Pensioner


Fortsättning följerPosted by Picasaså småningom.