måndag 26 mars 2012


Fler bilder
Mina svägerskor, grannen Marie, presenttavlan från Hebyborna med Avanäsminne, som jag numera bara kan se på bild och så Erik, Roslita och Gudrun.
Posted by Picasa

Festat i tre dagar
Just det! I tre dagar höll vi på, med en 85-åring som hade ganska ont av skavande kotor. Delvis också av att tvingas välja mellan värk-/insomningstabletter och annat som han tycker mer hör festande till och som dessutom fanns bland presenterna. Tack alla!
De två övre bilderna är från lunchbordet Mari bebådelsedag, sedan Birgits tårta och några ur uppvaktningen kring kaffebord.

Posted by Picasa

torsdag 22 mars 2012

Jerusalem


Det blir inte så värst mycket tid för bloggen. Anledningarna är flera. Allt fysiskt, men nödvändigt, arbete tar så lång tid, med ideliga vilopauser och så är det smärtorna. De senare sitter framförallt i nacken och i högra benet.

Smärtorna i nacken beror på att nerver kommer i kläm mellan halskotorna och de i benet har väl samma orsak, men där är det ryggkotorna som skaver. För några år sedan hade jag tillfälle att mäta längden i samband med en röntgenundersökning. Jag var då 5,5 cm kortare än vid 16 år när längden mättes noggrant i det militära. Jag undrar hur mycket kortare jag är idag? Nåja, storleken har ju ingen betydelse, sägs det.

Så är det böckerna, som droppar in från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, SMB, en gång i månaden och ibland från något annat förlag. Ibland böcker som det tar 14 dagar att ”plöja” igenom och som ibland blir genomlästa samma dag som de levererats.

I sista leveransen från SMB ingick Jerusalem Biografin av Simon Sebag Montefiore, en fantastisk redovisare av historia och med t.ex. Stalin, den röde tzaren och hans hov i sin tidigare produktion. Dessutom en historiker med en massa fina litterära utmärkelser och ledamot av Royal Society of Literature, 839 sidor.

En bok som redovisar tre tusen år av tro, blodbad, fanatism och samexistens mellan bokens tre religioner och Jerusalems oerhörda betydelse för dem alla. Boken ger påminnelser, historiskt riktiga och intressanta detaljer och en hel del nyheter för mig. Han lyckas dessutom hålla den neutral mellan de tre religionerna. En hel del handlar naturligtvis då också om Persien, Irak, Assyrien, Egypten, Grekland och Rom, för att inte tala om Storbritannien, Tyskland, Ryssland USA m.fl.

En annan bok i senaste leveransen var Med Stalin som gud av Magnus Utvik. Ännu en i raden av f.d. medlemmar i någon av de kommunistiska sekterna från sent 60-tal t.o.m. i huvudsak 70-80-talet, som redovisar sina ungdomliga villfarelser. I det här fallet börjar väl författaren förstå bättre då en äldre volvoarbetare får honom att läsa om vad som hände Lenins centralkommitté med 24 medlemmar. Ingen av dem överlevde Stalin. De avrättades eller försvann. Den siste överlevande (förutom Stalin) var madam Kollontaj, som dog 1952. Även hon misstänks ha blivit mördad hon var länge Stalins ambassadör i Sverige.

Båda böckerna är högst läsvärda.

onsdag 14 mars 2012

Det kalla kriget


Det här blir ett långt inlägg! Jag vill påminna om ett drygt halvsekels historia, av många glömd eller kanske förträngd, för ännu fler trots nära i tid helt enkelt okänd. Man bekymrar sig inte, har fullt upp med att pilla på sin iphone.

1945, vid Tysklands kapitulation hade ryssarna ockuperat Estland, Lettland, Litauen, Polen, östra Tyskland, Tjeckoslovakien, del av Österrike, Ungern, Rumänien och Bulgarien. I alla dessa stater utom i Tjeckoslovakien och Österrike tog kommunisterna kuppartat makten med stöd av ockupanterna.

Bland historiker finns olika uppfattningar om när det s.k. kalla kriget började. Misstro mellan Ryssland (Sovjetunionen) å ena sidan och Västmakterna på den andra blottades redan vid Jaltakonferensen 1945. Den tidpunkt som vanligen anges som startpunkt är 1948 med den s.k. Pragkuppen.

I Sverige var rädslan för Ryssland och kommunismen stor under mellankrigstiden. Under trettiotalet så stor att den hos Die dummen Schweden undertryckte rädslan för nazismen och Nazityskland. 1945, sedan Tyskland besegrats, hade kommunismen i Sverige en kort period av framgång, men den slocknade efter:

Pragkuppen 1948 som chockade en hel värld och i väst förstod alla att det nazistiska hotet avlösts av ett kommunistiskt. Efter kriget, men ockuperat av Sovjetunionen (Ryssland), hade Tjeckoslovakien fått en samlingsregering men med kommunistisk stats- och inrikesminister och därmed makt även över polisen.

Hederliga poliser sparkades och ersattes av kommunister, som började arrestera folk godtyckligt. Successivt tog kommunisterna över makten med hjälp av de ryska ockupationstrupperna. Till slut fanns bara en minister kvar, som inte var socialist, utrikesministern Jan Masaryk. Han hittades den 10 mars 1948 död på ministeriets gårdsplan. Officiellt förklarades det som självmord, men dåtida KGB-tjänstemän liksom andra specialister menar att det var ett välplanerat mord.

För andra gången på 10 år hade Tjeckoslovakien förvägrats en oberoende demokratisk utveckling av en totalitär regim. Minnena från München 1938 som lade grunden för andra världskriget, var i färskt minne. Den svenska politiska och militära ledningen såg mörkt på situationen.

USA och övriga västländer tvingades lägga om sin utrikespolitik. Begreppet kalla kriget uppstår liksom polariseringen mellan blocken demokrati och kommunism. Sverige hamnade i händelsernas centrum genom sitt läge emellan blocken och försvarskostnaderna ökade kraftigt. I Sverige återupptog säkerhetstjänsten registreringen av kommunister, som hade upphört 1945. Att folkdemokrati och Lenins centrala demokrati var motsatsen till demokrati förstod en majoritet av svenskarna.

1948 kom också Berlinblockaden och västmakterna tvingades försörja Berlin uteslutande genom en luftbro. Den upprätthölls i 11 månader, innan kommunisterna gav upp sitt försök att driva ut västmakterna från staden.

I Sverige föreslår försvarsutredningen 1948 kraftigt höjda försvarsutgifter. Flygvapnet prioriteras och det lyckade svenska jetflygplanet Tunnan provflygs

1949 bildas Atlantpakten, NATO, som Västeuropas skydd mot kommunismen. Flyktingströmmen från Polen och Östtyskland till väst och Sverige är strid och kommunisterna passar på att infiltrera den med sina spioner, även destinerade till västra Tyskland. Västtyskland bildas genom att Storbritannien, Frankrike och USA slår samman sina ockupationszoner. Givetvis svaras det genom att bilda DDR, Östtyskland och flyktingströmmen från Polen och DDR fylls på.

Den Kinesiska Folkrepubliken utropas sedan Mao Zedongs kommunister besegrat nationalisterna under Chiang Kai-shek och dessa dragit sig tillbaka till Formosa (Taiwan).

1950 anfaller det kommunistiska Nordkorea Sydkorea, som stöds av FN-trupper. Sverige deltar på FN-sidan med ett militärsjukhus. Kina lämnar småningom massiv hjälp till Nordkorea. Claus Fuchs döms i USA för att till ryssarna ha avslöjat atombombshemligheter.och ett amerikanskt signalspanande flygplan skjuts ned av ryssarna över internationellt vatten i Östersjön. Den svenska rädslan för kommunismen tilltar.

1951 döms Ethel och Julius Rosenberg till döden för spionage för Rysslands räkning. Embryot till Europeiska Unionen Kol och stålunionen bildas.

1952 skjuter ryssarna ner en svensk signalspanande DC3 över internationellt vatten öster om Gotska Sandön. Några ombord återfinns många år senare tillsammans med flygplanet som bärgas. Övriga saknas alltjämnt.

Efter tre dagar, när Sverige fortfarande spanar efter eventuellt överlevande med bl.a. två Catalinaplan skjuter en rysk MIG15 ner ett av dem. Man lyckas nödlanda intill ett västtyskt handelsfartyg och besättningen räddas.

Den första vätebomben testas av USA och Storbritannien testar sin första atombomb. I Sverige döms Fritiof Enbom och Hugo Gjersvold för spioneri för rysk räkning.

1953 gör arbetarna i Östberlin uppror mot kommunisterna, men slås ner brutalt av ryska trupper med stridsvagnar.

Jag är klar med min ingenjörsexamen och anställs vid Kungl Flygförvaltningens Luftbevakningsbyrå. Jag får börja med att leveransprova ls-lådor vid företaget Plyfa i Skåne. Luftbevakningsstationernas telefonutrustning är monterad inuti lådorna. Alla underkänns eftersom PV-tråd spikats i dem med vanlig oisolerad nubb, som i många fall kortslutit ledningarna.

Så avlider Stalin och efterträds av ”slaktaren från Ukraina”, Nikita Chrusjtjov, som ser till att främste konkurrenten om posten, Beria, blir avrättad på vanligt ryskt sätt med nackskott. Ryssarna provar också en vätebomb, bara ett år efter USA.

Flaggmaskinisten E H Andersson döms till livstids fängelse som rysk spion och aggressiva ryssar hålls på mattan genom den amerikanska strategin ”Massiv vedergällning”.

1954 talar president Eisenhower om sin dominoteori innebärande att fria stater en och en kommer att falla för världskommunismen om man inte sätter stopp för det. Nasser genomför statskupp i Egypten, som sedan lierar sig med Ryssland. Frankrike börjar dra sig ur Vietnam där USA i stället blir allt mer involverat enligt dominoteorin.

Den 6 maj satte kaptenen Anders Westerlund världsrekord med det svenska jaktplanet J29B, Tunnan. Han flög en 50 mils bana med medelhastigheten 977 km/tim. Rekordet stod sig i ett år. Tunnan tillfördes flygvapnet i 661 exemplar och spaningsversionen, S29, var i tjänst ända till 1970. 99 piloter omkom tyvärr i Tunnan och det inträffade 242 haverier, så svåra att planen avskrevs.

Jag flyttas tillfälligt över från trådnätsektionen vid flygförvaltningens luftbevakningsbyrå till radiolänksektionen. Där får jag arbeta med att för ÖB räkning kostnadsberäkna flygvapnets fasta radiolänknät, men med myndigheter ur totalförsvaret inbjudna att ansluta sig till nätet.

Det resulterar småningom i att Flygförvaltningen får ÖB:s uppdrag att bygga ut Försvarets Fasta Radiolänknät, FFRL.

1955 blir Västtyskland en suverän stat och medlem i NATO. Warszawapakten bildas som motvikt till NATO och man talar om terrorbalans i Europa och världen.

De ryska ockupanterna lämnar Österrike efter 10 år utan att ha lyckats få över landet till kommunistsidan

Sveriges samlade statsutgifter belastas nu till nära en fjärdedel med försvarsutgifter och de har ökat med en tredjedel sedan 1949. Rädslan för vad kommunismens Ryssland skall ta sig för är massiv. Flygvapnets andel av försvarsutgifterna är en tredjedel och i ökning på bekostnad av arméns och marinens andelar. Själv är jag nu fast sysselsatt med att sätta sprätt på pengarna som planerare för Försvarets Fasta Radiolänknät. Ett landsomfattande radiolänknät för totalförsvaret, men med flygvapnet som initiativtagare och huvudintressent. I fyra decennier skulle jag komma att arbeta med detta. Allt under en på många sätt spännande tid, med hotet från öster och en teknisk utveckling som skenade.

1956 tar Chrusjtjov i ett hemligt tal avstånd från det han kallar Stalins terrorsystem, men verkar glömma att han själv deltagit på sådant sätt att han omnämnts som ”slaktaren i Ukraina”. Talets innehåll läcker ganska snart ut till väst och till de ryska satellitstaterna.

Polen försöker införa en egen modell av kommunism, men hotas till den grad av ryssarna att man snabbt inhiberar försöket. Militärerna tar över och inför undantagstillstånd. Ungrarna gör ett eget försök, men de går ett steg längre, vilket resulterar tio dagars strider. Folkupproret slås ned i blod av ryska trupper. Bl.a. Sverige tar emot en hel del flyktingar från Ungern.

En L M Ericssonanställd döms i Sverige till tolv års fängelse för spioneri för rysk räkning. Nasser förstatligar Suezkanalen och Storbritannien och Frankrike anfaller Egypten med hjälp av Israel. Storbritanniens och Frankrikes insats blir litet av ett fiasko sedan det hela stoppats av Eisenhower, som inte underrättats i förväg. Israel lyckas helt med sin del i operationen och ockuperar snabbt allt land fram till Suezkanalen. Senare får dock även Israel dra sig tillbaka.

1957 skickar ryssarna upp den första jordsatelliten, som en månad senare följs av en med hunden Laika som passagerare. På väg hem från jobbet när det mörknat kunde jag vid klart väder se Sputnik, fortfarande solbelyst, passera över mig. Det hela blir en enorm propagandaseger för Ryssland och USA tas fullständigt på sängen. Å andra sidan vaknar USA och bildar NASA (Amerikanska rymdflygstyrelsen). Det hela får ett avgörande inflytande på försvarspolitiken och rymdflygforskningen i USA, när ryssarna också provar en interkontinental robot.

Nu grundas också Romfördraget, EEC. Det syftar till integrering av de stora västeuropeiska ekonomierna och har syftet att förhindra framtida europeiska krig sägs det.

1958 talas det en hel del om att det svenska försvaret behöver atombomber. Det hela är väl förberett genom mycket arbete vid Försvarets Forskningsanstalt. Moskva förklarar sig vilja ha militära konsultationer med Finland enligt det Finland påtvingade VSB-avtalet. Det hela uppfattas så hotfullt att Sverige höjer beredskapen.

Kommunisterna har problem i Berlin, genom att särskilt värdefull arbetskraft och intelligentia flyr den vägen till väst. Enligt avtal skall Berlin förvaltas gemensamt av de fyra ockupationsmakterna, men uppdelat i fyra zoner, en för var ockupationsmakt. Folk kan röra sig fritt mellan zonerna. Många kan därigenom utan större svårighet lämna Östtyskland, eller som det från 1949 missvisande heter Deutsche Demokratische Republik. Ryssarna lämnar ultimatum till västmakterna att lämna Berlin inom 6 månader och detta är inledningen till den s.k. Berlinkrisen.

1959 tar Fidel Castro makten på Kuba efter genomförd revolution och Chrusjtjov uppfyller sin högsta önskan bara nästan. Han besöker USA under hela tretton dagar. Tyvärr kan inte hans allra högsta önskan, att få besöka Disneyland, uppfyllas. Amerikanarna kan inte garantera hans säkerhet där. Han får i alla fall besöka Hollywood och frottera sig med en del filmstjärnor.

1960 utformade USA:s nationella säkerhetsråd, NSC, en säkerhetsgaranti för Sverige, som en del av U.S. Policy Towards Scandinavia. USA skulle vid en eventuell rysk aggression militärt understödja Sveriges försvar.

Norge och Danmark, som medlemmar i NATO fick samtidigt kraftigt ökat stöd. T.ex. fick Norska örlogsflottan 56 fartyg och även Danmark fick en del fartyg. Ett kommando under danskt befäl, men med en hel del amerikansk personal bildades för Östersjöutloppen.

Särskilt på flygvapensidan samarbetade USA intimt med Sverige. Flygplan 37, Viggen, utvecklades till ett verkligt slagkraftigt flygplan och detta på kort tid och till lägre kostnad tack vare amerikansk hjälp. En hel del amerikansk confidential teknik överfördes till Sverige.

Det amerikanska spionplanet U2 skjuts ned över Ryssland och piloten, Gery Powell tillfångatas. Två år senare utväxlas han mot en rysk spion. Frankrike blir den fjärde kärnvapenmakten efter att ha testat bomber.

1961 byggs Berlinmuren för att stoppa människors flykt från DDR och Tyskland är slutligt delat i två stater. I Vietnam tar amerikanska soldater över efter de franska.

Nu testar ryssarna vid Novaja Semlja en vätebomb på 50 Mton. Det är inte helt lätt att föreställa sig en sprängladdning på 50 000 000 ton trotyl explodera och dessutom den kontaminering av atmosfär och jordyta som i detta fall blir följden. Man talar om bomben som domedagsbomben och de internationella protesterna blir självklart skarpa. Själv undrade jag om Jorden skulle ligga kvar i sin bana. En så fruktansvärt onödig test, egentligen bara för att skrämma oss.

Ryssarna lägger sig i finländsk inrikespolitik genom att kräva konsultationer enligt VSB-avtalet. Problemet för ryssarna är att Honka kan tänkas bli vald till president i kommande finskt presidentval, vilket ryssarna motsätter sig. President Kekkonen är på besök i USA, åker hem och träffar sedan Chrusjtjov. Presidentvalet tidigareläggs och Kekkonen lyckas avstyra det hela.

En ny rysk rymdtriumf blir det när Jurij Gagarin skickas upp som första människa i rymden och gör ett varv runt jorden. En ny prestigeförlust för USA blir det också när exilkubaner försöker invadera Kuba med halvhjärtat stöd från CIA och det hela misslyckas.

1962 gör däremot USA en prestigevinst när ryssarna börjar installera medeldistansrobotar på Kuba, vilka kan nå hela USA. USA presenterar bildbevis i FN:s generalförsamling och USA blockerar med sin flotta och med framgång den ryska robottillförseln. Chrusjtjov ger upp försöket, som hotat världsfreden.

USA presenterar en ny försvarsstrategi, flexibelt gensvar, som skall ersätta massiv vedergällning.

1963 mördas president John F Kennedy i USA och Lyndon Johnson tar över. Efter mångårigt kvalificerat spioneri arresteras den svenske landsförrädaren och översten Stig Wennerström. Jag engagerades för att för Säpos räkning uppskatta skadeverkningarna ekonomiskt för FFRL. Stor skada gjorde Wennerström också bl.a. under sin tid som flygattaché i Washington, då han kunde lämna information om amerikanska vapensystem.

Den s.k. ”heta linjen” etableras mellan Kreml och Vita huset. En fjärrskriftförbindelse, som avses minska risken för kärnvapenanfall av misstag. Kim Philby, ledande medlem av brittiska kontraspionaget, men rysk spion sedan många år avslöjas. Han hinner fly till Ryssland, där han utnämns till Sovjetunionens hjälte.

1964 döms Stig Wennerström till livstids fängelse för sin landsförrädiska verksamhet. Kina blir den femte kärnvapenmakten och Chrusjtjov avsätts och ersätts med Leonid Brezjnev. Det sker en brytning mellan Maos Kina och Ryssland. Albanien, som inte har gemensam gräns med Ryssland väljer Maos sida.

1965 utökar USA sin truppkontingent i Vietnam med 150 000 man.

1966 startar Mao kulturrevolutionen i Kina, en för Kina vådlig och lång historia, som jag lämnar här. I Stockholm vaknar den kommunistdominerade Vietnamrörelsen till liv med de första demonstrationerna. Rörelsen infiltreras sedan av det maoistiska KFML, som bildas 1967 och kommer att dominera i rörelsen.

1967 hetsar Egypten mot Israel, överför trupp till gränsen, utvisar de fredsövervakande FN-trupperna, bl.a. den svenska bataljonen. Tiranasundet blockeras för Israelisk sjöfart. Israel väntar inte ut angreppet utan anfaller själva och besegrar Egypten på sex dagar (Sexdagarskriget). Israelisk trupp stannar vid Suezkanalen.

Sverige börjar dra ned försvarskostnaderna.

1968 delges vi Brezjnevdoktrinen enligt vilken ryssarna inte accepterar någon uppstickare mot den egna dominansen i östra Europa. I Tjeckoslovakien försöker man ändå införa någon sorts mänsklig kommunism, som inte accepteras av ryssarna och slås ned med ryska stridsvagnar. För syns skull deltar även andra mindre Warszawapaktsstyrkor. Den s.k. Pragvåren blir ett minne blott för de stackars tjeckerna.

De fem kärnvapenmakterna undertecknar ickespridningsavtalet för kärnvapen, som fortsätter spridas.

1969 blir Nixon president i USA för att sedermera ställa mycket på huvudet. I Libyen kuppar översten Kadaffi och utvisar britter och amerikaner. Ryssarna passar på tillfället och utökar sitt inflytande, men vid gränsen mellan Ryssland och Kina råkar gränstrupper i strid om var gränsen går.

Den 20 juli genomförde amerikanerna den första bemannade månfärden, varvid Neil Armstrong och Edwin ”Buzz” Aldrin vandrade på månen. Sex sådana månlandningar följde innan Apolloprojektet lades ned 1971 kanske framförallt p.g.a stora kostnader för Vietnamkriget. Hur som helst så hade USA nu segrat i ”rymdkapplöpningen”.

1970-talet inleds med en viss avspänning mellan stormakterna Ryssland och USA. Mao menar att Ryssland är ett större hot mot Kina än USA och att Kina inte kan vara ovän med båda. President Nixon besöker Kina. Sverige rustar i alla fall vidare och ställer inte bara upp med världens fjärde största flygvapen, utan med ett stridsledningssystem som är väl skyddat och unikt i världen. Våra radarstationer ser in över Ryssland och på låg höjd ut över Östersjön. Våra stridsflygplan ges datorbehandlade styrdata från ledningscentraler fram till optisk kontakt för piloten. Flygplanen kan snabbt spridas ut över inte bara 21 flygflottiljer utan hundratals krigsflygfält och vägbaser. Skyddade uppställningsplatser för flygplanen byggs på långt avstånd från bansystemen. Det var nog i början av 70-talet som en jaktledare i Bålsta visade mig en färsk bandinspelning av en radarbild. Ett flygplan som anflög från trakten av dåvarande Leningrad (Petersburg), mitt i Finska viken och med kurs spikrakt mot Stockholm. Hastigheten var mer än 2 ½ gånger ljudet. Söder om Åland saktade planet in och vände söderut, allt helt klart för att imponera och skrämmas med den nya MIG25.

Ryssland accepterar att Västberlin är en del av Västtyskland och undertecknar fyrmaktsavtalet i Berlin.

SALT 1 skrivs på av USA och Ryssland och handlar om begränsning av strategiska kärnvapen. Om taktiska kärnvapen finns fortfarande inget avtal. Sadat utvisar ca 20 000 Sovjetiska medborgare från Egypten.

Egypten och Syrien anfaller 1973 Israel under Jom Kippur och Jordanien känner sig tvingat att gå med. Efter, naturligtvis, inledande Egyptiska framgångar besegrar Israel i tur och ordning Egypten, Jordanien och Syrien. Självklart utökar Israel något sitt territorium.

En nära medarbetare till Willy Brandt visar sig vara infiltrerad östtysk spion och Villy Brandt måste avgå 1974.

1973 hade USA fått nog av kriget i Vietnam och lämnade landet. Vid den europeiska säkerhetskonferensen 1975, ett resultat av Helsingforssamtalen gjorde ryssarna misstaget att skriva på om bl.a. mänskliga rättigheter och detta i tro att de ändå kunde göra som de vill i det stora Ryssland. Det visar sig snart att de i väst välkända dissidenterna nu kunde hänvisa till Helsingforsöverenskommelsen och få en rejäl publicitet i väst. De hade ett visst skydd.

Det lilla fattiga Cuba kan med ryskt stöd uppträda som stormakt och skickar 35 000 soldater till Afrika som stöd till Angola i kriget. Sverige bidrar också via SIDA med 25 miljoner kronor 73/74, vilket med hänsyn till inflationen fram till jan 2012 motsvarar 158 414 464 SEK. Källa SCB.

I Östeuropa placerar Ryssarna ut medeldistansrobotarna SS20, som är försedda med kärnstridsspetsar och kan nå hela Europa. Hotet och faran är uppenbar och innebär slutet på tövädersperioden.

Václav Havel och andra kändisar i Tjeckoslovakien undertecknar Charta 77. Öststaterna kan, sedan Helsingforsavtalet, inte längre fängsla eller avrätta den som begär mänskliga rättigheter. Särskilt inte om denne är en kändis.

I Afghanistan tillsätter Ryssarna efter att ha invaderat en lydig kommunistisk regering. Omvärlden protesterar och amerikanska kongressen undertecknar inte SALT2-avtalet om vapennedskärning efter det ryska illdådet.

Egypten och Israel ingår Camp David-avtalet om fred i Mellanöstern. Anwar Sadat och Menachem Begin delar på Nobels fredspris men Egypten fryses ut av övriga arabstater. Det skulle ta tio år att normalisera förhållandet.

NATO-länderna beslutar möta det ryska hotet med SS20-robotarna genom att utplacera egna medeldistansrobotar i Europa om inte ryssarna snarast drar tillbaka sina robotar. Först nu blir det liv i den starkt kommunistinfiltrerade fredsrörelsens kärnvapenmotstånd.

Den svenske officeren och Säpopolisen Stig Bergling avslöjas som rysk spion, med mycket allvarliga konsekvenser för Sverige. Nu kommer förklaringen till att en rysk spion på väg att hoppa av till väst avslöjas för ryssarna och försvinner efter hemkallande till Ryssland.

I Iran utbryter revolution och Shahen, som var västvänlig och på väg att modernisera landet flyr. Ayatollan Khomeini tar över makten och för landet 100 år tillbaka i tiden. Amerikanska ambassaden i Teheran ockuperas och 52 personer tas som gisslan.

Under första hälften av 1980-talet fortsatte spänningen mellan öst och väst att öka.

1980 utbröt vild strejk vid skeppsvarv i polska Gdansk, något otänkbart enligt kommunistisk mytologi. Arbetare strejkar inte mot sig själva, vilket ju faktiskt verkar vara en logisk slutsats. Ändå bildar polska arbetare fackförbundet Solidaritet och med den hotande följden, ryskt ingripande, arresterar i stället den polska armén Solidaritets ledning. Man är för sent ute. För många polacker har varit i väst och kunnat avläsa skillnaden i välstånd, bl.a. alla de polska studenter som fått vistas till Sverige en tid med uppdrag att spionera.

Saddam Husseins Irak anfaller Iran och dumma svenskar tror inte krig är något som kan drabba Sverige. Kriget Irak – Iran skulle komma att pågå i 8 år, kräva väldigt många dödsoffer och Irak använde senapsgas.

De olympiska sommarspelen i Moskva bojkottas av USA m.a.a. anfallet på Afghanistan. Vid Utö i Haninge skärgård inleds en serie av upptäckta ubåtskränkningar. Svenska flottan avger verkanseld för första gången sedan WW2. Ubåtarna är utan större tvekan ryska.

1981 tillträder Ronald Reagan som USA:s president och Gisslan från USA:s ambassad i Teheran friges efter 444 dagar och ett misslyckat fritagningsförsök.

Mitt i nattens mörker och i övervattensläge kommer en rysk ubåt lite fel i den trånga farleden mot Karlskrona djupt inne i skärgården och går på grund inom skyddsområdet. Den är bestyckad med kärnvapen och givetvis blir det stor internationell uppmärksamhet.

Sverige vägrar ryssarna att själva gå in och dra ubåten av grundet. Man ordnar förhör med den ryska ubåtskaptenen och bevakar ubåten där den ligger. En rysk flottstyrka har dragit norröver, men stoppat vid den svenska territorialvattengränsen och ligger kvar där. Läget är ytterst spänt. Jag citerar Bjarne Darwall ur hans bok ”Luftens dirigenter”:

I blixtrandet från skärmarna iakttogs örlogsfartygen noggrant.


Plötsligt gick det att uttyda en svans bakom två av fartygen – ekona hade förflyttat sig en bit sedan förra radarsvepet med tydlig kurs norrut förbi gränsen. På ett ögonblick blev samtliga i taktikrummet medvetna om situationen. Först hade nödsignalen från ubåten kommit, möjligen en skenmanöver. Sedan något som liknade aktiv störsändning mot radarstationerna. Var det nu ett fritagningsförsök skulle ske, det man befarat under många dagar?


Klockan var drygt kvart i tre på eftermiddagen, och larmet gick blixtsnabbt genom hela organisationen. Från rullbanan i Ronneby lättade spaningsviggen, patrullbåtar styr söderut och ÖB Lennart Ljung, får snabbt tag på statsminister Thorbjörn Fälldin, som per telefon ger beskedet: ”Håll gränsen!”


Gerth Anderson tog emot spaningsflygplanen på radiokanalen och ledde dem mot fartygsstyrkan. Han var vid det laget övertygad om att våldshandlingar skulle komma att äga rum. Starten hade fått ske mer eller mindre på frivillig basis, minns han. Det blåste drygt 30 m/s, för mycket för att räddningshelikoptrarna skulle kunna verka. Samtidigt ledde Rolf Svensson en grupp attackviggen ned mot fartygsstyrkan – hela tiden med en befattningshavare ur MBS i telefonen. Läget var ytterst allvarligt.


Femton minuter efter första larmet kunde det hela blåsas av – fem minuter innan attackgruppen nådde fram. De fartyg som ”brutit sig loss” från resten av styrkan kunde både de svenska patrullbåtarna och spaningsviggarna identifiera som två västtyska handelsfartyg. På sin väg mot Sverige hade de passerat rakt igenom den sovjetiska fartygsgruppen. Sverige kunde slappna av och flygplanen återvända till Ronneby.

Citatet ur Darwalls bok är hämtat från sidorna 144 och 145.

1982 dör Brezjnev och efterträds av en annan åldring, f.d. KGB-chefen Andropov. Detta uppfattas av många som illavarslande. Israel hade ledsnat på raketanfallen och raiderna mot norra Israel och invaderade Libanon. Däremot drar man sig tillbaka från Sinai enligt Camp David-avtalet med Egypten.

Argentina ockuperar de Brittiska Falklandsöarna och Falklandskriget bryter ut. Fackföreningen Solidaritet förbjuds i Polen när ledaren, Lech Walesa friges efter nästan ett års internering.

1983 börjar man i USA tala om Strategic Defence Initiative, SDI, eller ”stjärnornas krig”, som det kom att kallas. Nu skulle Reagans USA bygga upp ett system, med vars hjälp man skulle kunna skjuta ned ryska robotar innan de nådde USA. Detta försvarssystem uppfattades givetvis genast som offensivt av de sjukligt misstänksamma ryssarna.

Denna rädsla illustreras också när ett stort sydkoreanskt och fullt upplyst passagerarplan kommer ur kurs och in över ryskt territorialhav utanför Kurilerna norr om Japan. De 289 civila passagerarna ombord omkommer när ett ryskt stridsflygplan på order, som följs och spelas in i väst, skjuter ned planet.

Det ryska hotet från SS20 robotar i Östeuropa gör att Tyskland bestämmer sig för att ta emot kryssningsrobotar som motvikt.

1984 bojkottar Ryssland de olympiska sommarspelen i Los Angeles. De ryska lydstaterna gör naturligtvis detsamma. Margaret Thatcher och Mikael Gorbatjov träffas i London och den brittiska premiärministern konstaterar: ”I like Mr Gorbatjov, we can do business together”, men i Norge grips och döms topptjänstemannen Arne Treholt för ryskt spioneri sedan ett tiotal år tillbaka.

1985 tillträder den blott 54-årige Michail Gorbatjov generalsekreterarposten i Kreml. De gamla stenrumporna hade äntligen ersatts av en ny generation. Gorbatjov och Reagan träffas i ett toppmöte på Island och Reagan besöker Kina. USA överger den s.k. Uppdämningspolitiken, som varit förhärskande sedan 1948, för att i stället lämna aktivt stöd till motståndsrörelser mot kommunismen (Reagandoktrinen).

FRA:s signalspaningsfartyg HMS Orion kolliderar med ett ryskt fartyg, som försöker tränga bort Orion från den ryska flottövning Orion studerar. Orion vänder skadad hemåt, övervakad av en rysk ubåt. Den ryska ubåten avlägsnar sig när svenska viggenplan börjar lågsniffa över ubåtstornet, vilket inte kan vara så behagligt för besättningen på ubåten.

NATO genomför en stor övning med 160 fartyg i Östersjön. Man övar förmågan att kontrollera farleder och bevara fri passage till Östersjön och det stora amerikanska slagskeppet USS Iowa går in i Östersjön med sina 16 tums kanoner och kryssningsmissiler.

1986 genomförs ett nytt toppmöte på Island mellan Reagan och Gorbatjov. De båda verkar förstå varandra betydligt bättre än sina föregångare och man kan nog konstatera att Gorbatjov är den som ser anledning att förändra stilen i högsta grad.

1987 träffas de på nytt i USA och undertecknar ett avtal om begränsning av medeldistansrobotar. De båda männen verkar komma varandra mycket nära.

Gorbatjov var visserligen grundligt fostrad i kommunismen men "Perestrojka" (omstrukturering/förändring) och "glasnost" (öppenhet) tillkännages som Mikhail Gorbatjovs ledord för politiken. I boken Perestroika New thinking for our contry and the world, som kom på engelska 1987, försöker Gorbatjov grundligt förklara för världen vad han menar med uttrycken och vad han vill med sin politik. Uppenbarligen förstår Gorbatjov att det i första hand är Ryssland som måste ändra attityd och inte vänta med detta.

1988 river det upproriska Ungern järnridån och öppnar därmed en bred flyktväg från öst till väst, mot Österrike. Det kommande kommunistiska sammanbrottet kan skönjas. Kuba, som inte längre kan få stöd från det fattiga Ryssland tar hem sina soldater från Angola.

1989 går det fort utför för kommunisterna. Efter att ha funnits i 28 år rivs den förhatliga Berlinmuren och blir småningom material för motorvägen runt Berlin. Solidaritet, som nyss varit förbjudet bildar regering i Polen tillsammans med Arbetarpartiet. Kommunistregimerna i Östeuropa faller som dominobrickor. Östtysklands ledare Honecker flyr via Ryssland till Sydamerika, där han snart avlider i cancer. Rumäniens ledare, den hatade Chauchescu med hustru infångas under flykt och avrättas efter en snabb improviserad rättegång.

De ryska soldaterna lämnar Afghanistan, där den antikommunistiska upprorsrörelsen fått amerikanskt stöd enligt Reagandoktrinen. Det kommunistiska sammanbrottet accelererar.

1990 bröt såväl kommunismen som Sovjetunionen ihop. De svenska kommunisterna, VPK, slopade sitt nyantagna partiprogram. Programmets skrivningar om realsocialismen blev omöjliga i samma takt som realsocialismen raserades genom Östeuropas nyvunna frihet att bekämpa det förhatliga systemet.

Gorbatjovs arbete för öppenhet och avspänning gav honom ett bra rykte i väst och han tilldelades 1990 års fredspris. Med den nya öppenheten, där dissidenter lika väl som kommunister kunde agera, följde ett instabilt Sovjetunionen.

1991, vid VPK kongress beslöts att partiet i fortsättningen bara skulle heta Vänsterpartiet. Man kunde ju skrämma vuxna människor genom att kalla sig kommunist. Beslutet togs emellertid med knapp marginal 136 – 133 och Lars Ohly liksom de andra var ju fortfarande kommunister. Till detta kommer, för att komplicera det hela litet, att kommunisterna allt sedan 20-talet ”förökat” sig genom delning/utbrytning.

Från slutet av 1960-talet sker många sådana utbrytningar, ofta av ganska få till nya kommunistpartier, närmast att se som religiösa sekter. Sekter där Gud heter Lenin, Stalin, Mao Zedong eller Enver Hoxha (Albaniens ledare vid den tiden). Dessa sekter kunde sedan delas ytterligare t.ex. de som ville genomföra revolutionen med list/infiltrering, kontra de som ville en blodig revolution med vapenmakt.

De senare blev naturligtvis föremål för registrering hos säkerhetspolisen och 1987 var t.ex. 1 972 KPML(r)-medlemmar registrerade hos polisen. Varje parti hade sin bokstavsbeteckning och det blev inte helt lätt för medelsvensson att hålla reda på vad de betydde. Bokstaven r i KFML (r) stod för revolutionärerna till skillnad från KFML från vilka de brutit sig ut (senare KPML(r). Man talade dubbeltydigt om bokstavskommunister.

Ett gäng konservativa kommunistledare och militärer genomförde detta år i Sovjetunionen en kupp och försökte avsätta Mikhail Gorbatjov i augusti. De mötte emellertid starkt motstånd från allmänheten och från den faktiskt nu folkvalde ryske presidenten, Jeltsin, som framstod som en hjälte. Gorbatjov kunde återta sin presidentpost, men nu åtskilligt försvagad.

Sovjetrepublikerna utropade nu en efter en sin självständighet och den 25 december lämnade Gorbatjov presidentposten. Hans försök att senare återkomma politiskt kunde naturligtvis inte lyckas under den då (och nu) sittande och svårt korrumperade f.d. kommunistiska, men nu kapitalistiska makteliten.

1991 ansåg man mer allmänt att det kalla kriget hade upphört, men i Europa avlöstes det av varmt och särskilt vidrigt krig. Det är bara ett decennium avlägset, men närmast okänt av dagens unga svenskar.

Efter WW1 hade litet förenklat konungariket Jugoslavien bildats av de sex regionerna Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien, Kroatien och Slovenien, Delar av Serbien var Kosovo och Vojvodina. Jugoslavien var därigenom på alla sätt mångkulturellt. Något för Sverige idag att sträva efter, men i Jugoslavien gick det uppenbarligen på tok.

När tyskarna under WW2 ockuperat landet, vaknade ett antal nationalistiska rörelser i de olika regionerna, som igångsatte etniska rensningar.

Jugoslaver satte helt enkelt igång att mörda varandra med hundratusentals dödsoffer som följd. Men gerillarörelser bildades för att bekämpa tyskarna och bland dessa blev kommunistgerillan under Tito helt dominerande, drev ut tyskarna och bildade Federationen Jugoslavien. Jugoslavien allierade sig aldrig med Sovjetunionen, utan stod helt fritt, men vad hjälpte det? Det kommunistiska sammanbrottet var totalt i Europa.

Redan 1991 började ”de jugoslaviska krigen”, som pågick till 2001. 1996 -1999 koncentrerat till Kosovo, men med NATO-bombningar av Serbien för att få stopp på Serbiska illgärningar i Kosovo. Januari 2001 till augusti samma år pågick en väpnad konflikt i Makedonien, också här rörde det sig om en konflikt mellan etniska albaner och andra makedonier.

Jugoslavienkrigen kännetecknades av bittra strider, urskillningslösa beskjutningar av städer och tätorter, etnisk rensning, systematiska massvåldtäkter och folkmord. Händelser som belägringen av Sarajevo och Srebrenicamassakern kom att bli ikoniska för konflikten. Avståndet Ystad – Sarajevo är i samma storleksordning som avståndet Ystad – Luleå.

Serbien och Montenegro bildade på 90-talet Förbundsrepubliken Jugoslavien, men kunde inte heller de dra jämnt, utan de skildes åt 2006 och Jugoslavien fanns inte mer.

2008 förklarade sig Kosovo självständigt från Serbien. Detta har inte godtagits av serberna. FN liksom säkerhetsrådet är splittrat i frågan, mycket beroende på att de etniska Serberna är slaver och att ryssarna därför i alla lägen stöttar Serbien. Det var också 2008 som ryssarna överföll ett annat europeiskt land, nämligen Georgien. EU, som enligt Cecilia Widegren (M och FU) säkrar Europa gjorde vad man kunde, d.v.s. ingenting

Fr.o.m. 2010 behöver inte serbiska medborgare visum för att förflytta sig inom EU. Ett resultat blev att 4 000 serber bara under jan – oktober 2010 sökte asyl i Sverige, de flesta av dem var romer. Romerna kan inte ha haft det så lätt i ett område där kulturkrockarna blir så många och hårda att de leder till etnisk rensning och det är väl bra att EU gör vad EU kan.

Något skydd mot krig i Europa utgör i alla fall inte EU och de svenska soldater som finns har nog fullt sjå att skydda sig själva i Afghanistan.

Kort sagt: Sverige behöver ett försvar!