måndag 28 augusti 2017

Ett livstecken


Jag skall snart börja skriva igen, men det dröjer lite. Förlusten av min älskade Birgit har gjort att jag ”tappat gnistan”, men hoppas att den åter skall infinna sig småningom. Vidare får jag en tid nu ha min son, Lennart, hos mig. Lennart är sedan många år bosatt i Ohio, USA, där han har sin familj, hustru Ka-Ron och sönerna Mattias i Los Angeles, Kalifornien, och Christian i Cincinnati, Ohio.

Ämnen att ventilera min ilska över saknas inte: Otillräckligt försvar, skola i ständig kris och allt sämre kunskaper, alla misslyckade politiker, polisbrist, sköterskebrist, bostadsbrist  o.s.v. i det oändliga. Man får ta sig en ordentlig funderare för att hitta något att glädjas över eller vara nöjd över.

Bristen på inlägg i min blogg den senaste tiden har, får man väl anta, gjort att besöken där blivit färre den senaste tiden, men hav tålamod. Jag kommer att återuppta skrivandet, även om det kommer att dröja en liten tid.

Ha det bra så länge.

lördag 12 augusti 2017

Söderhamn plötsligt i svår ekonomisk kris


Kommunstyrelsen hade i tisdags kallat tre nämnder, omvårdnadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden, för att förklara varför de inte klarar att hålla sig inom budgetramen. Framför allt är det de två första nämnderna som går mot jättelika underskott. Denna lilla kommun går just nu mot ett underskott på 83 miljoner kronor.

Framför allt är det omvårdnadsnämnden och socialnämnden som har jättelika underskott. Per- Albins folkhem, med den gamla svenska välfärden är tydligt på avskrivning i Söderhamn. Det är så tydligt något vi har att tacka våra ”skickliga” kommunpolitiker för. Politiker som då och då får för sig att kommunekonomin går en lysande framtid till mötes.

När stadens bandylag nyligen begärde att få en bandyhall för 60 miljoner kronor, så beviljades det med motiveringen att kommunens ekonomi var god tillräckligt. Några ekonomiska osäkerheter kunde inte politikerna se.

Detta till trots av att kommunen mycket frikostigt tagit emot asylsökande sedan 2015 med motiveringen att det skulle förbättra kommunens ekonomi. Helt fantastiskt tyckte jag då och tycker jag nu. Självklart stod redan då att staten inte skulle fortsätta att betala i evighet och att det skulle dröja många år innan asylsökande, analfabetiska, afghaner kunde tänkas självförsörjande borde även kommunpolitikerna ha förstått. Men nej, de såg inte längre än ett par år framåt i tiden.

Jag förstår faktiskt inte hur de människor tänker, som menar att Sverige, till skillnad från andra europeiska länder, skall ta emot alla asylsökande som infinner sig här. Att det skulle vara vår humana skyldighet?

Observera att vi svenskar nära nog mangrant har arbetat hårt i många år för att åstadkomma det fina folkhem vi nu har. Varför rasera detta genom att välkomna människor ur helt andra kulturer, där ett människoliv är föga värt, med en gammal religion som samtidigt är lag, där särskilt kvinnor kan straffas genom stening och på många sätt är värda hälften mot en man. Människor som inte sällan är radikala i sin religionsutövning, vilket då och då får dem att begå fruktansvärda terrordåd med många dödsoffer.

Men åter till Söderhamns kommun, nämnderna kallas till kommunstyrelsen för att förklara varför man inte kan hålla sig inom budgetram! Hur kunde det vara så svårt att förutse att staten inte skulle betala för ett decennium framåt? Var jag ensam om att räkna ut att det skulle gå på detta sätt?

Hans Sundgren (M) reagerar kraftigt mot att migrationsverket sagt upp avtalet med kommunen med platser för ensamkommande. Något som Kuriren har berättat om tidigare. Nu framkom det under mötet att uppsägningen inte nått socialnämnden. Lika dålig kommunikation som på Regeringskansliet. Men läser inte ledamöterna i nämnden tidningarna?

”Problemet är mycket den här etableringspuckeln med nyanlända som kom under 2015. Där förlorar vi den statliga ersättningen nu under hösten 2017. Och de är inte anställningsbara och ska nu ut i arbetslivet. Då får vi problem”, säger Hans Sundgren. Ja, men det var väl förutsett, säger jag.

Kommunalrådet, Sven-Erik Lindestam (S), listar fyra åtgärder som han tror kan fixa ekonomin tillfälligt eller långsiktigt. Sedan dömer han ut tre av dem. Kvar blir: ”Att få ordning på ordning på styrprocesser, jobba lite mer effektivt. Det är det som vi kan göra själva, och som ger resultat långsiktligt.”

Vem förutom kommunalrådet förstår? Jag gör det inte!

måndag 7 augusti 2017

Jihadister välkomnas


Väldigt länge har vi nu fått se och höra att runt 300 svenska personer sedan 2012 har rest till
Syrien eller Irak för att strida med IS eller andra våldsbejakande islamistiska grupper. Sedan lång tid tillbaka påstås det också att fler än 150 av dem har vänt tillbaka till Sverige. Återvändarna lär bli allt fler efter hand som IS förlorar mark i Mellanöstern.

I Sverige verkar de tas emot med nära nog öppna armar, liksom vi tar emot våra asylsökande. Inom parentes ser jag just att senaste Stockholmsterroristen, Rakhmat Akilov nu får närmast gratis tandvård i häktet och det är klart att han bör passa på att låta fixa tänderna när han ändå inte har något särskilt för sig.

Jag tror att Sverige länge, per capita, har haft världsrekordet i asylmottagning. Det verkar ju lovvärt, men borde man inte ha lite bättre koll på vilka förmågor det är som vi tar emot och välkomnar. Är det inte möjligen också så, att vi borde avvisa fler? Jag blir oroligare för varje dag jag öppnar dagstidningen och ser media jämföra oss med andra, ser hur våra byråkrater hindrar Säpo att ta del av Migrationsverkets förhör av asylsökande.

Säpo får inte läsa vad Migrationsverket får fram vid förhör av asylsökande! Tydligen är det ofta av största intresse för Säpo! Vad ska vi ha Säpo till egentligen? Nu slinker tydligen många fula fiskar igenom via Migrationsverkets trasiga nät. Jag kan inte annat än beteckna det hela som ett skandalartat systemfel. Men kan det bli på annat sätt med de politiker ur vårt toppskikt som vi dagligen ser och hör demonstrera sin inkompetens via media? Jag har sett att Stockholmsterroristen, Akilov, sannolikt skulle ha varit satt under Säpos övervakning om Säpo fått ta del av Migrationsverkets förhör med Akilov.

Storbritannien river passen för dem som visar sig ha krigat i Jihad! Att delta i Jihad är en religiös plikt för muslimer, men med Jihad menar man inte sällan kriget mot andra religioner och ibland med IS eller andra terrororganisationer. Det löjligt naiva Sverige välkomnar i stället dessa terrorister.

Vår inrikesminister, Morgan Johansson (S) säger: ”Vi kan inte göra människor statslösa!”
Varför inte? Andra stater kan uppenbarligen och många svenskar vill. Storgöteborgs polischef, Erik Nord, har nyligen föreslagit att man skall riva dessa terroristers pass för att stänga ute svenska IS-resenärer. Vi behöver en annan regering i Sverige, en som gör något åt det hela.

”I Sverige tror jag att vi behöver se på andra lösningar”, säger Morgan Johansson. Idag finns runt 2 000 våldsbejakande islamister enligt Säpo. Hur man nu kan veta det, när Säpo medvetet undanhålles från Migrationsverkets kunskapsbank. Magnus Ranstorp tycker det hela är patetiskt, att Sverige efter så ånga år inte kommit längre i det förebyggande arbetet mot extremism.

”Vi har ingen bild av hur det fungerar på lokal nivå, av hur många som gjort en handlingsplan eller lägesbild. Vad som krävs nu är ett helhetsgrepp för att trycka tillbaka extremistiska miljöer som vuxit sig starka i flera områden. Morgan Johansson säger sig ändå vara medveten om att arbetet mot extremism är bristfälligt, och att IS-återvändare utgör ”allvarliga säkerhetsrisker”.

Han krånglar emellertid genast till det hela genom att mena att de som nu varit i de här områdena kan ha begått mycket allvarliga krigsbrott, som kan handla om mord, våldtäkter och terroristbrott. Därför är det först och främst viktigt att försöka binda de här individerna till något brott så att de döms, men också att Säkerhetspolisen har dem under bevakning.


Morgan Johanssons sätt att hantera problemet lär enligt min uppfattning innebära att det stora flertalet av dessa bestialiska brottslingar kommer att gå fria. Sverige saknar de resurser som skulle krävas för att fälla alla dessa brottslingar och tiden går utan att sådana resurser tillförs. De skulle dessutom behöva vara enorma för trehundra förundersökningar gällande brott begångna för länge sedan i krigets Syrien och Irak. Det underlag Migrationsverket sannolikt har i sina förhörsprotokoll får ju dessutom Säpo inte läsa.

onsdag 2 augusti 2017

Vatten på min kvarn


Redan på 70-talet, eller kanske var det på 60-talet, hörde jag klagomål om högskoleelevernas förkunskaper. Det var en professor i matematik vid Kungl. Tekniska högskolan som menade att man förlorat viktig tid för högskolematematiken, eftersom man tvingats börja på gymnasienivå. Elevernas kunskaper i gymnasiematematiken hade nämligen kraftigt försämrats.

Regeringen kom i förra veckan med förslag om att sänka kraven på studenter som söker sig till högskolans högre studier. Regeringen ser det väl som något nödvändigt med tanke på att studenternas förkunskaper blir allt sämre. Svenskan skrev nyligen att studenter de senaste åren antagits till grundkursen i historia antagits vid Stockholms universitet, med för dåliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna förstå det de har att läsa.

Institutionen har tvingats hålla extrakurser i meningsbyggnad och hur man skriver sammanhängande texter. Att studenterna måste börja med grammatikrepetitioner för att klara grundkursen i historia är ett politiskt och pedagogiskt stort misslyckande.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasieminister Anna Ekström (S) presenterade i mars ändringar i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan för att stärka elevers digitala kompetens. Man föreslår t.ex. fler inslag av digitala texter och verktyg, med syftet att bl.a. förbereda eleverna för vidare studier efter gymnasiet. Vanlig klassisk bildning är tyvärr då också på väg bort tillsammans med böckerna.

Men det finns flera studier som visar att inlärningen hämmas av digitala medier. Behandling och förståelse av ett ämne blir sämre om studenten antecknar med hjälp av dator i stället för papper och penna. Man har nu också påvisat klara negativa effekter på betygen av datoranvändning i klassrum, särskilt för pojkar.


Ansvariga ministrar vill nu alltså i ett läge där studenter efter gymnasiet inte är läs- och skrivkunnig byta pennor mot paddor. Och, Gustav Fridolin, de etthundra dagarna du skulle behöva för att vända skolans negativa utveckling har löpt ut för länge sedan. Du är, konstaterar jag, fullt i klass med presidenten Donald Trump och hans alternativa sanningar.