onsdag 2 augusti 2017

Vatten på min kvarn


Redan på 70-talet, eller kanske var det på 60-talet, hörde jag klagomål om högskoleelevernas förkunskaper. Det var en professor i matematik vid Kungl. Tekniska högskolan som menade att man förlorat viktig tid för högskolematematiken, eftersom man tvingats börja på gymnasienivå. Elevernas kunskaper i gymnasiematematiken hade nämligen kraftigt försämrats.

Regeringen kom i förra veckan med förslag om att sänka kraven på studenter som söker sig till högskolans högre studier. Regeringen ser det väl som något nödvändigt med tanke på att studenternas förkunskaper blir allt sämre. Svenskan skrev nyligen att studenter de senaste åren antagits till grundkursen i historia antagits vid Stockholms universitet, med för dåliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna förstå det de har att läsa.

Institutionen har tvingats hålla extrakurser i meningsbyggnad och hur man skriver sammanhängande texter. Att studenterna måste börja med grammatikrepetitioner för att klara grundkursen i historia är ett politiskt och pedagogiskt stort misslyckande.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasieminister Anna Ekström (S) presenterade i mars ändringar i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan för att stärka elevers digitala kompetens. Man föreslår t.ex. fler inslag av digitala texter och verktyg, med syftet att bl.a. förbereda eleverna för vidare studier efter gymnasiet. Vanlig klassisk bildning är tyvärr då också på väg bort tillsammans med böckerna.

Men det finns flera studier som visar att inlärningen hämmas av digitala medier. Behandling och förståelse av ett ämne blir sämre om studenten antecknar med hjälp av dator i stället för papper och penna. Man har nu också påvisat klara negativa effekter på betygen av datoranvändning i klassrum, särskilt för pojkar.


Ansvariga ministrar vill nu alltså i ett läge där studenter efter gymnasiet inte är läs- och skrivkunnig byta pennor mot paddor. Och, Gustav Fridolin, de etthundra dagarna du skulle behöva för att vända skolans negativa utveckling har löpt ut för länge sedan. Du är, konstaterar jag, fullt i klass med presidenten Donald Trump och hans alternativa sanningar.

1 kommentar: