lördag 12 augusti 2017

Söderhamn plötsligt i svår ekonomisk kris


Kommunstyrelsen hade i tisdags kallat tre nämnder, omvårdnadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden, för att förklara varför de inte klarar att hålla sig inom budgetramen. Framför allt är det de två första nämnderna som går mot jättelika underskott. Denna lilla kommun går just nu mot ett underskott på 83 miljoner kronor.

Framför allt är det omvårdnadsnämnden och socialnämnden som har jättelika underskott. Per- Albins folkhem, med den gamla svenska välfärden är tydligt på avskrivning i Söderhamn. Det är så tydligt något vi har att tacka våra ”skickliga” kommunpolitiker för. Politiker som då och då får för sig att kommunekonomin går en lysande framtid till mötes.

När stadens bandylag nyligen begärde att få en bandyhall för 60 miljoner kronor, så beviljades det med motiveringen att kommunens ekonomi var god tillräckligt. Några ekonomiska osäkerheter kunde inte politikerna se.

Detta till trots av att kommunen mycket frikostigt tagit emot asylsökande sedan 2015 med motiveringen att det skulle förbättra kommunens ekonomi. Helt fantastiskt tyckte jag då och tycker jag nu. Självklart stod redan då att staten inte skulle fortsätta att betala i evighet och att det skulle dröja många år innan asylsökande, analfabetiska, afghaner kunde tänkas självförsörjande borde även kommunpolitikerna ha förstått. Men nej, de såg inte längre än ett par år framåt i tiden.

Jag förstår faktiskt inte hur de människor tänker, som menar att Sverige, till skillnad från andra europeiska länder, skall ta emot alla asylsökande som infinner sig här. Att det skulle vara vår humana skyldighet?

Observera att vi svenskar nära nog mangrant har arbetat hårt i många år för att åstadkomma det fina folkhem vi nu har. Varför rasera detta genom att välkomna människor ur helt andra kulturer, där ett människoliv är föga värt, med en gammal religion som samtidigt är lag, där särskilt kvinnor kan straffas genom stening och på många sätt är värda hälften mot en man. Människor som inte sällan är radikala i sin religionsutövning, vilket då och då får dem att begå fruktansvärda terrordåd med många dödsoffer.

Men åter till Söderhamns kommun, nämnderna kallas till kommunstyrelsen för att förklara varför man inte kan hålla sig inom budgetram! Hur kunde det vara så svårt att förutse att staten inte skulle betala för ett decennium framåt? Var jag ensam om att räkna ut att det skulle gå på detta sätt?

Hans Sundgren (M) reagerar kraftigt mot att migrationsverket sagt upp avtalet med kommunen med platser för ensamkommande. Något som Kuriren har berättat om tidigare. Nu framkom det under mötet att uppsägningen inte nått socialnämnden. Lika dålig kommunikation som på Regeringskansliet. Men läser inte ledamöterna i nämnden tidningarna?

”Problemet är mycket den här etableringspuckeln med nyanlända som kom under 2015. Där förlorar vi den statliga ersättningen nu under hösten 2017. Och de är inte anställningsbara och ska nu ut i arbetslivet. Då får vi problem”, säger Hans Sundgren. Ja, men det var väl förutsett, säger jag.

Kommunalrådet, Sven-Erik Lindestam (S), listar fyra åtgärder som han tror kan fixa ekonomin tillfälligt eller långsiktigt. Sedan dömer han ut tre av dem. Kvar blir: ”Att få ordning på ordning på styrprocesser, jobba lite mer effektivt. Det är det som vi kan göra själva, och som ger resultat långsiktligt.”

Vem förutom kommunalrådet förstår? Jag gör det inte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar