fredag 18 maj 2012

Vindkraft igen

I morse fanns följande insändare i Söderhamns-Kuriren. Eller rättare sagt nästan följande.
Man gör sina tavlor. I andra meningen hade jag skrivit kärnkraft där det skulle ha varit vindkraft. Här är det som synes rättat! Jag hoppas på en rättelse även i SK.
Omnämnda Ann-Britt Lindmark-Lagerwall är miljöpartist.

Förljuget om kärnkraften?

De tolv professorerna i Kungl Vetenskapsakademiens Energiutskott med sin sekreterare, en fil. dr, alla oberoende energispecialister har 22/4 uttalat sig om vindkraft. Rubriken i debattartikeln (SvD) var Meningslös satsning på vindkraft.

Förljuget om kärnkraften, utan frågetecken, är rubriken på Ann-Britt Lindmark-Lagerwalls insändare den 15 maj, där hon vänder sig mot en annan energiexpert, Sivert Göthlin. Göthlin var före pensioneringen ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet. Göthlin är, precis som ledamöterna i KVA oberoende av energiproducenterna och vindkraftsindustrin. Ann-Britt Lindmark kallar honom litet föraktfullt tjänsteman vid Vattenfall och skriver: Det är kanske naivt att förvänta sig några rättvisa uttalanden om kärnkraften härifrån. (Göthlin hade nämnt att kärnkraften står för nära hälften av vårt elkraftbehov och just håller på att uppgraderas.)

Efter att ha läst hennes insändare, så tycker jag att hon bör hålla sig till det ämne hon antas behärska.

Den elkraft vindkraftverken producerar behövs inte, utan exporteras till ett pris lägre än produktionskostnaden. Om nuvarande utbyggnadsplaner fullföljs kommer, enligt nationalekonomen Marian Radetzki, mer än 300 miljarder kronor att subventionera vindkraften. Vi är alla med och betalar detta. År 2009 betalade vi elkonsumenter elcertifikaten (subventionerna) med 7,3 öre per kWh. Jag har tyvärr inte färskare siffror än så, men för min del blev det 1 500 kronor och där låg väl kostnaden för de flesta villaägare.

Vindkraftproducenterna är i ekonomisk kris och har begärt ökade subventioner. I det här läget beslutar kommunfullmäktige i Söderhamn att satsa 72 miljoner kronor av våra pengar på två nya vindkraftverk. Tyvärr ett enigt KF, vilket lär säga en del om kvalitén hos våra politiker.

I min blogg skrev jag ett långt inlägg om vindkraftproblematik redan för drygt tre år sedan (Energi och miljö).

Bertil Lehman

Sandarne

måndag 7 maj 2012

Söderhamns politiker har hittat ny sjö att kasta skattemedel i
Drygt 72 miljoner har kommunfullmäktige beslutat satsa på ett par stora vindkraftverk i Hälsingland. Den ende ledamoten som visste bättre var den unge moderaten Linus E Ohlsson, som tyckte pengarna skulle göra bättre nytta om de gick till skola, vård och omsorg.

Det är ju ett litet tag sedan kommunen senast satsade i Ebberöds bank och det återstår nu bara en del stora utgifter till sanering efter tidigare toksatsningar. Jag prenumererar inte längre på Grönköpings Veckoblad, det behövs inte. Jag läser i stället Söderhamns-Kurirens referat från kommunfullmäktige och kan inte undanhålla läsare av min blogg detta citat ur SK: Kenneth Thuring (SD) tyckte att man kunde använda sig av betydligt mindre verk för dem som utbildar sig och han visade bilder på alternativa vindkraftverk. ”Tekniken är ju densamma. Man kan sätta ihop och ta isär”, sa han. Olof Östlund (MP) tyckte annorlunda. ”Det du visar är bara leksaker som man kan köpa på Barnens hus. Här pratar vi om riktigt stora maskiner.” Sven-Erik Lindestam (S) underströk vikten av att ha riktiga verk. Våra vindtekniker måste även ha höjdcertifikat och då måste de jobba på riktiga verk”, sade han. Satsningen beskrevs som en riktig sparbössa. Det är kommunen som tillsammans med Faxeholmen (kom. bolag) ska satsa, och alla de timmar som verken producerar el som ligger strax under den egna förbrukningen så slipper man betala energiskatt.”


”Och det vill jag klargöra för alla som är här att vi moderater är oerhört förtjusta i lägre skatt”, sa Hans Sundgren (M). Slut citat. Kanske glömde Hans Sundgren nämna att moderaterna anser att multisjuka pensionärer dock skall ha högre skattesats än andra och att den gamla moderata tesen Skatt efter bärkraft inte längre gäller.

För drygt tre år sedan den 17 febr. 2009 lade jag här in ett långt inlägg om vindkraft. Första delen var något jag skrivit redan i början av 90-talet och senare delen handlade om läget för vindkraft i febr. 2009. Läs gärna allt det innan du fortsätter läsa här! Jag behöver nämligen inte ta tillbaka ett enda ord.

Måndagens ledare i Söderhamns-Kuriren (Anders Eklund) citerar ledamöterna i Kungl Vetenskapsakademins Energiutskott: Att en gigantisk vindkraftutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. Ledarens rubrik är: Det saknas en genomtänkt och långsiktig strategi.


Vidare: Även om länet är stort och till stora delar obebyggt, är det så gott som uteslutet att hitta platser för vindkraftsetablering som fyller kraven på vindar och samtidigt inte påverkar omgivningen.


Turismföretagarnas reaktioner och den senaste tidens debatt om vindkraften i SvD visar att utbyggnaden av vindkraft måste diskuteras vidare.


Och kanske rent av ifrågasättas. Slut citat.

Verkligheten är en annan och mycket värre!

Vindkraftslobbyn har verkligen lyckats. Vindkraftsindustrins särintressen har verkligen tillgodosetts av makthavarna på skattebetalares och elkonsumenters bekostnad. Men vindkraftsindustrin är nu på god väg att bli en krisbransch. Elförbrukningen i Sverige har inte ökat på nästan 20 år och ingen ökning väntas framöver.

Vi har ett elexportöverskott som för senaste tolvmånadersperioden var ungefär dubbelt så stort som vindkraftsproduktionen. Vindkraften har då sålts till ett pris som understiger produktionskostnaden. En fin affär för Sverige? Vindkraftsindustrins ekonomi kan bara räddas om politikerna beslutar öka subventionerna med skattemedel.

Vindkraftsföretagen Arise Windpower och Eolus Vind börsintroducerades för 2-3 år sedan. Under det senaste året har deras aktiekurs fallit med 25 resp. 35 %. I det förstnämnda bolaget har Maud Olofsson nyligen invalts i styrelsen. Hoppas man att hon skall kunna utverka högre subventioner för elkraft som inte behövs?

Utbyggnaden av ny vindkraft kommer med största sannolikhet att ebba ut i takt med att den nya ekonomiska situationen blir känd bland investerare och banker.

Många har redan varnat. Bl.a. de tretton experterna i Kungl Vetenskapsakademins Energiutskott, som varnade innan politikerna i Söderhamn tog sitt beslut att satsa 72 milj. kr på två nya vindkraftverk. Sivert Göthlin, civilingenjör med långvarig anställning på Vattenfall, med ansvar för drift av elproduktion och stamnät har också varnat i god tid.

Svensk vindkraftförening har begärt mer bidrag i öppet brev till regeringen: Vi önskar att regeringen lyssnar på marknaden som nu riskerar att helt stanna av då det stora överskottet av el-certifikat genom den snabba utbyggnaden gjort att el-certifikatpriset är på den historiskt lägsta nivån någonsin. Alla som inte har eget kapital att sätta in får inga lån på de kalkyler som presenteras. Hela branschen blöder. Många befintliga vindkraftverk klarar inte sina egna kostnader, då även elpriset är på mycket låg nivå och detta tillsammans med lågt pris på el-certifikat gör att ingen kalkyl går att räkna hem. …

Det här eländet kan man skriva böcker om och här har jag bara nämnt några hinder på vindkraftsvägen. Nu tänker jag gå och lägga mig. Jag undrar hur fullmäktigeledamöterna i Söderhamn skulle sova om de förstod vad de egentligen beslutat?