måndag 7 maj 2012

Söderhamns politiker har hittat ny sjö att kasta skattemedel i
Drygt 72 miljoner har kommunfullmäktige beslutat satsa på ett par stora vindkraftverk i Hälsingland. Den ende ledamoten som visste bättre var den unge moderaten Linus E Ohlsson, som tyckte pengarna skulle göra bättre nytta om de gick till skola, vård och omsorg.

Det är ju ett litet tag sedan kommunen senast satsade i Ebberöds bank och det återstår nu bara en del stora utgifter till sanering efter tidigare toksatsningar. Jag prenumererar inte längre på Grönköpings Veckoblad, det behövs inte. Jag läser i stället Söderhamns-Kurirens referat från kommunfullmäktige och kan inte undanhålla läsare av min blogg detta citat ur SK: Kenneth Thuring (SD) tyckte att man kunde använda sig av betydligt mindre verk för dem som utbildar sig och han visade bilder på alternativa vindkraftverk. ”Tekniken är ju densamma. Man kan sätta ihop och ta isär”, sa han. Olof Östlund (MP) tyckte annorlunda. ”Det du visar är bara leksaker som man kan köpa på Barnens hus. Här pratar vi om riktigt stora maskiner.” Sven-Erik Lindestam (S) underströk vikten av att ha riktiga verk. Våra vindtekniker måste även ha höjdcertifikat och då måste de jobba på riktiga verk”, sade han. Satsningen beskrevs som en riktig sparbössa. Det är kommunen som tillsammans med Faxeholmen (kom. bolag) ska satsa, och alla de timmar som verken producerar el som ligger strax under den egna förbrukningen så slipper man betala energiskatt.”


”Och det vill jag klargöra för alla som är här att vi moderater är oerhört förtjusta i lägre skatt”, sa Hans Sundgren (M). Slut citat. Kanske glömde Hans Sundgren nämna att moderaterna anser att multisjuka pensionärer dock skall ha högre skattesats än andra och att den gamla moderata tesen Skatt efter bärkraft inte längre gäller.

För drygt tre år sedan den 17 febr. 2009 lade jag här in ett långt inlägg om vindkraft. Första delen var något jag skrivit redan i början av 90-talet och senare delen handlade om läget för vindkraft i febr. 2009. Läs gärna allt det innan du fortsätter läsa här! Jag behöver nämligen inte ta tillbaka ett enda ord.

Måndagens ledare i Söderhamns-Kuriren (Anders Eklund) citerar ledamöterna i Kungl Vetenskapsakademins Energiutskott: Att en gigantisk vindkraftutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. Ledarens rubrik är: Det saknas en genomtänkt och långsiktig strategi.


Vidare: Även om länet är stort och till stora delar obebyggt, är det så gott som uteslutet att hitta platser för vindkraftsetablering som fyller kraven på vindar och samtidigt inte påverkar omgivningen.


Turismföretagarnas reaktioner och den senaste tidens debatt om vindkraften i SvD visar att utbyggnaden av vindkraft måste diskuteras vidare.


Och kanske rent av ifrågasättas. Slut citat.

Verkligheten är en annan och mycket värre!

Vindkraftslobbyn har verkligen lyckats. Vindkraftsindustrins särintressen har verkligen tillgodosetts av makthavarna på skattebetalares och elkonsumenters bekostnad. Men vindkraftsindustrin är nu på god väg att bli en krisbransch. Elförbrukningen i Sverige har inte ökat på nästan 20 år och ingen ökning väntas framöver.

Vi har ett elexportöverskott som för senaste tolvmånadersperioden var ungefär dubbelt så stort som vindkraftsproduktionen. Vindkraften har då sålts till ett pris som understiger produktionskostnaden. En fin affär för Sverige? Vindkraftsindustrins ekonomi kan bara räddas om politikerna beslutar öka subventionerna med skattemedel.

Vindkraftsföretagen Arise Windpower och Eolus Vind börsintroducerades för 2-3 år sedan. Under det senaste året har deras aktiekurs fallit med 25 resp. 35 %. I det förstnämnda bolaget har Maud Olofsson nyligen invalts i styrelsen. Hoppas man att hon skall kunna utverka högre subventioner för elkraft som inte behövs?

Utbyggnaden av ny vindkraft kommer med största sannolikhet att ebba ut i takt med att den nya ekonomiska situationen blir känd bland investerare och banker.

Många har redan varnat. Bl.a. de tretton experterna i Kungl Vetenskapsakademins Energiutskott, som varnade innan politikerna i Söderhamn tog sitt beslut att satsa 72 milj. kr på två nya vindkraftverk. Sivert Göthlin, civilingenjör med långvarig anställning på Vattenfall, med ansvar för drift av elproduktion och stamnät har också varnat i god tid.

Svensk vindkraftförening har begärt mer bidrag i öppet brev till regeringen: Vi önskar att regeringen lyssnar på marknaden som nu riskerar att helt stanna av då det stora överskottet av el-certifikat genom den snabba utbyggnaden gjort att el-certifikatpriset är på den historiskt lägsta nivån någonsin. Alla som inte har eget kapital att sätta in får inga lån på de kalkyler som presenteras. Hela branschen blöder. Många befintliga vindkraftverk klarar inte sina egna kostnader, då även elpriset är på mycket låg nivå och detta tillsammans med lågt pris på el-certifikat gör att ingen kalkyl går att räkna hem. …

Det här eländet kan man skriva böcker om och här har jag bara nämnt några hinder på vindkraftsvägen. Nu tänker jag gå och lägga mig. Jag undrar hur fullmäktigeledamöterna i Söderhamn skulle sova om de förstod vad de egentligen beslutat?

2 kommentarer:

  1. De sover nog bra. De flesta politikerna sover nog bra. För de tror på sina egna ideer och tankar, oberoende av hur idiotiska ideerna är.

    SvaraRadera
  2. Så är det! Kommunpolitiker väljer dessutom sina egna revisorer, som en gång per år beviljar ansvarsfrihet. Lika illa är att väljarkåren utgör en tragisk samling.

    SvaraRadera