måndag 15 mars 2010

Blå kurva = Löner Röd kurva = Pensioner
Posted by PicasaReal utveckling av löner (samtliga sektorer) och pensioner (inkomstgrundad pension) för åren 1992 - 2006
Index 1992 = 100(Ur artikeln "Myten om pensionerna", utgiven av PRO 2007.)
Det här diagrammet hör till föregående inlägg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar