torsdag 19 februari 2009

Spetsteknologiska muskler

I februari 1991 genomfördes kriget i mellanöstern där FN-trupper under ledning av USA drev ut Saddam Husseins trupper ur Kuwait. Den 28 februari proklamerade FN/USA eld upphör efter att ha fört kriget med ett minimum av egna förluster. Man stoppade kriget innan man hade totalbesegrat irakierna. Ett av skälen till detta var att den amerikanska hemmaopinionen inte bedömdes kunna acceptera ett längre krig eller större förluster i (amerikanska) människoliv. Ytterligare en restriktion man hade var att minimera förluster bland civilbefolkningen i Irak.
För den med spetsteknologi utrustade FN-armén blev de med moderna sovjetiska vapen utrustade irakierna en relativt lätt match. Den irakiska krigsmakten var doktrinmässigt Sovjet-influerad, bl. a. efter att ha blivit påverkad av sovjetiska rådgivare. Man hade alltså enligt en socialistisk modell en stark centralstyrning, som lämnade föga handlingsutrymme nedåt i organisationen med brist på initiativ. Ingen vågade helt enkelt, därför att man då riskerade hårda straff.
Jag och Ingemar badade bastu hemma hos mig en månad efter Gulfkrigets slut. Ingemar hade börjat komma över en gång i veckan för att bada. Båda gillade vi dessa lögarstunder, när vi kunde diskutera fritt och till och med låta som om vi vore ovänner utan hustrurnas inblandning. Jag, som särskilt intresserat följt telekriget i Irak, sade:
"Du vet kanske att bara officerare i sovjetiska förband fick disponera karta och kompass. Skulle den vanliga soldaten ha disponerat sådana hjälpmedel så trodde man sig där, förmodligen med all rätt, riskera flykt och desertering. I Irak var det likadant. Krigsmakten är ju Sovjetskolad. Iraks markstridskrafter omfattade i utgångsläget ungefär 1 miljon man. Förutom det Republikanska gardet med tre pansardivisioner, fyra infanteridivisioner och en Special Force-division hade man också inte mindre än sju armékårer med sju pansardivisioner, fyrtio infanteridivisioner och tjugo kommandobrigader. Det var kanske inte så konstigt att Saddam Hussein var stor i korken till att börja med. Och då vet du mycket väl att en division kan bestå av så där 10 000 – 15 000 man och en armékår omfattar ett antal divisioner. Det irakiska flygvapnet var numerärt det sjätte i världen med ca 600 moderna, men i huvudsak sovjetiska och en del franska Mirageflygplan. En starkt bidragande orsak till FN-framgången var överlägsenheten i C3I och telekrigföring".
"Vad fan är C3I?" sade Ingemar.
"Jo, det står för CCCI, command, control, communication and intelligence, amerikanerna älskar sådana förkortningar och vi använder dem nästan lika villigt. Telekriget förs till exempel genom att störa eller förstöra fientliga radarstationer och telekommunikationer. FN kunde alltså leda sina styrkor och samtidigt hindra Saddam att leda sina och till slut visste de irakiska förbanden inte ens var de befann sig och kapitulerade villigt. Till detta kommer alla FN-styrkornas spetsteknologiska vapen, som själva söker sina förutbestämda mål och träffar dem nära nog exakt.
"Nå, men vad har man för glädje av en karta i ett ökenlandskap, som det här kriget fördes i?"
"Jo då, en hel del om man samtidigt har en kompass, så att man åtminstone kan ta ut en riktning för reträtt eller flykt. Men enligt sovjetisk doktrin var väl reträtt något som belagts med dödsstraff, så de här gubbarna var nog hur som helst illa ute. FN-förbanden däremot hade tillgång till satellitnavigeringssystem. De kunde alltså när som helst fråga sina satelliter var de befann sig och omedelbart få koordinaterna för sitt läge med stor precision.
Här i Sverige ligger vi inte så rasande långt efter USA när det gäller försvarsteknologi. Samtidigt har Ingvar Carlsson och hans gubbar börjat förstå att Sveriges ekonomi är på väg utför. Det som nu oroar mig är att socialdemokraterna skall spara så hårt inom försvaret, att det vi uppnått där snabbt försämras. Hotet från öster är inte omedelbart, men man vet inte hur det utvecklar sig i framtiden. Därför hoppas jag mer än någonsin på en borgerlig regering, ledd av moderaterna efter höstens val."
"It’s the same with me", sa Ingemar och lade till: "Westerberg är tyvärr inte att lita på när det gäller försvaret."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar