lördag 28 februari 2009

Politikeransvar?
(skrivet på tidigt 90-tal)

Många politiker, även i vår kommun, Haninge, fattar eller deltar i beslut vars innebörd eller konsekvenser de inte har förmåga att se. Deras beslutsärenden har ofta passerat flera led av tjänstemannaberedning, vars teknikerspråk de inte förstår. Olika remissyttranden kan peka i olika riktningar och med värderingar av olika tyngd. Som ledamot i styrelsen för ett kommunalt renhållningsverk eller i en miljönämnd behövs inte sällan någon form av ingenjörsexamen eller ett bra gymnasiebetyg i biologi och kemi. Utan relevant utbildning kan det bli omöjligt att förstå beslutsunderlag.

Politiker blir ofta i efterhand förvånade över konsekvenserna och mängden av sina beslut. För ett par hundra år sedan lär någon härskare förvånad ha sagt: "Potztausend Donnerwetter! Haben Wir das alles getan?" Ungefär: "För tusan djävlar, har vi åstadkommit allt detta?" Yttrandet tillskrivs ibland den svenske kungen Fredrik I, han som hellre ägnade sig åt svarvning eller sin älskarinna än åt regeringsbestyr. I vår cybernetiska kultur, med en utveckling på många områden, inte minst de tekniska, som förefaller oss skena kan politiker bli ännu mycket mer förvånade över konsekvenserna av egna beslut. De fattas ju inte så sällan i monumental okunnighet.

På ett område har de dock utvecklat mycket stor skicklighet. Nämligen då det gäller att prata sig ur det egna ansvaret.
När till exempel kommunledningen och styrelsen i Haningehem lyckats förbruka mer än två miljarder kronor extra på en ombyggnad av Brandbergen, så förklarar man sig vara lurade. Nu försöker man föra över ansvaret på de auktoriserade revisorerna och menar att de borde tydligare ha varnat styrelsen. Revisorerna är ju inte politiker. De har däremot sannolikt trott att politikerna i styrelsen, liksom för bostadssektorn ansvarigt kommunalråd, Staffan Holmberg, visste vad de gjorde?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar