söndag 1 maj 2016

Masoud Kamali, professor


Masoud Kamali är professor i socialt arbete och sociologi vid Mittuniversitetet. Han kom för en tid sedan med en debattartikel i SvD där rubriken var Muslimer stängs ute från politiken. En artikel där han missar all logik, sann historia och töjer på sanningarna. Han är inte den första underliga professorn vid våra universitet, men det är uppenbarligen synd om hans studenter. Alldeles särskilt om de är praktiserande muslimer.

Kamalis artikel uttrycker ett våldsamt förakt för våra västerländska värderingar. Jag undrar vad han egentligen tycker om demokrati, att all makt utgår från folket? Muslimer förfäktar ju att all makt utgår från Allah och Allahs uppfattning förmedlas till oss av ayatollorna och ett stort antal mullor (skriftlärda) ute i samhället.

Den förste muslim att tvingas avstå från sin plats i socialdemokraternas partistyrelse var Omar Mustafa skriver Kamali. Jag råkar minnas vad som hände Mustafa och vet att det är ett för Kamalis väldigt dåligt exempel. Mustafa fick lämna sitt uppdrag på grund av nära samröre med extrema predikanter (islamister alltså) och antisemiter, inte på grund av sin muslimska tro.

Tvärt om anstränger sig våra politiker ute i bygderna att få med flyktade muslimer i verksamheten. Ibland till den grad att även de olämpliga kommer med. Men extrema muslimer, motståndare till vårt västerländska samhälle vill vi inte se som våra politiska representanter.

Att inte med ens acceptera den främmande normen av ett uteblivet handslag, utan att önska diskutera den är enligt Kamali att vara en inskränkt, vit, privilegierad människa! Så får inte kvinnor bära sig åt. Nu blir, enligt Kamali, den vita kvinnan också plötsligt vit rasist! Vore jag ung vit sociologistudent, så skulle jag undvika Mittuniversitetet som både pest och kolera.

Kamali underkänner de etablerade kvinnliga muslimska politikerna ministern Aida Hadzialic (S), Nalin Pekgul (S) och mannen Jabar Amin (MP). Dessa används enligt Kamali för att legitimera de etablerade och exkluderande normerna som utesluter vissa muslimer i samhället. En metod han påstår att även Danmark, Norge och Frankrike använder med förödande konsekvenser. Vilket dj-a strunt.


Kamalis retorik känner jag igen från icke demokratiska debattörer. Hadzialic, Pekgul och Amin har att debattera på samma sätt som Kamali, mot majoritetssamhällets normer, annars är de ideologiska förrädare och ideologin är Islam enligt Kamali. Kamali bedriver häxjakt på västerländska normer och stringens saknas helt i det han skriver. Det är, enligt min enkla uppfattning, en skandal att han undervisar vid ett universitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar