torsdag 26 maj 2016

Högskoleprovet maj 2016 m.m.


74 718 provdeltagare försökte, men bara 62 lyckades få 2.00 på vårens upplaga av högskoleprovet. Ingen av de 62 fanns i Hälsingland. Och precis som vid förra provet hade Gävleborg lägst medelvärde i hela Sverige.

Bara 62 prickade in 2.00 på provet och ingen av dessa var från Gävleborgs län - det område som Gävle Högskola ansvarar för. Rent statistiskt får bara drygt en promille av provdeltagarna toppbetyget.

Ser man till medelvärdet utifrån lärosäte hamnar Gävle Högskolas lärosäte, alltså Gävleborgs län, på jumboplatsen av Sveriges totalt 21 lärosäten med ett medelvärde på 0.76. Det är lågt jämfört med exempelvis Umeå Universitets topplacering på 0.94 eller Mittuniversitetets på 0.86.

Jag undrar naturligtvis varför Söderhamn och Gävleborg intar en bottenplacering snart sagt vad det än gäller. T.ex. politiker, kommunförvaltningarnas chefer, sjukvården, undermåliga debatter i såväl region som kommun o.s.v.

I Söderhamns-Kuriren 18 maj ser jag att cheferna inom regionens hälso- och sjukvård haft ett extramöte för att få en bild av det allvarsamma ekonomiska läget. Det handlar om att vi har en kostnadsutveckling som vi inte har råd med. Verksamheterna har i regionen gått från att ha den lägsta kostnadsutvecklingen i Sverige till att nu ha den högsta. Underskottet som blir ett resultat beräknas gå uppemot 150 miljoner kr 2016, vilket motsvarar en till två tjänster på varje enhet och enheterna är många.

Enligt regiondirektören, Svante Lönnbark, har kostnaderna skenat inom områdena köpt vård och läkemedel, men framför allt inhyrd personal. Han ser mycket allvarligt på framtiden just nu.

Efter ett extramöte om ekonomin har så cheferna i regionen skickat ett mejl till personalen om en kostnadsutveckling som vi inte har råd med. De ber personalen om tips på hur man kan minska regionens kostnader. Detta strax efter det regionstyrelsens ordförande, Eva Lindberg, uttalat att det är småaktigt att bara prata om pengar, att man anslår 6 miljoner för att en dag samla några hundra människor för att prata idéer för regionen. Fortsatt resande till San Francisco för sjukvårdspersonal har man visst ändå tänkt sig.

Det är ju småaktigt av cheferna att prata om pengar dessutom om brist på pengar? Regionstyrelsens ordförande, Eva Lindberg (S), vill att man talar om annat, som jag också nämnt i ett tidigare inlägg. Här verkar ganska tydligt nu framträda en schism mellan regionens politiska ledning och sjukvårdens chefstjänstemän?

Nu klagar några av regionfullmäktiges nya ledamöter i Söderhamns-Kuriren på debattklimatet i regionfullmäktige. Förhoppningen bland en del nya regionpolitiker som kom från kommunsidan var att debatten inte bara skulle handla om sjukvården eller gamla tvister politiker emellan utan också om frågor kring hur regionen skall åstadkomma ökad tillväxt, högre utbildningsnivå, bättre integration och infrastruktur. Det är tydligen fortfarande bara en förhoppning.


Det här har handlat om en liten bråkdel av det jag funnit anmärkningsvärt den senaste tiden, medan det finns mycket, mycket annat. Jag presterar bara inte så mycket nu för tiden. Ha det bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar