lördag 24 april 2010

Sveriges Pensionärers Intresseparti

I fredags hade Birgit och jag besök av två trevliga människor. Det var Roland Laurin, ordförande i Söderhamnsavdelningen av SPI och avdelningens sekreterare Laila Persson.

Vi fick information om Söderhamnsavdelningen av SPI, liksom tillfälle att ventilera vår besvikelse över Alliansens behandling av pensionärerna. Framför allt att pensionärer skall betala så mycket högre skatt än andra. Alldeles särskilt hårt slår detta emot äldre pensionärer med många års realvärdesförsämring av pensionen.

Jag fick också tillfälle att ventilera Alliansens andra stora missgrepp. Att retroaktivt införa uppskovsränta för dem som sålt fastighet före 1 januari 2008.

Förvaltningsrätten har nu uttalat att en tillämpning av reglerna om schablonintäkt i 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen på uppskovsbelopp som har sin grund i bostadsförsäljningar som skett före 1 januari 2008 strider mot förbudet för retroaktiv skattelagstiftning.

Förvaltningsdomstolen säger sig dock trots detta tillämpa reglerna om schablonintäkt, då lagrådet tidigare uttalat att reglerna inte strider mot förbudet.
Mitt gamla juristförakt, som jag tidigare ventilerat här, bara ökar. Den advokat som kan få en mördare frikänd på någon teknikalitet blir berömd och kan tjäna stora pengar.

Slutligen: SPI har ett genomgående borgerligt program och det är bara att hoppas att partiet får plats i riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar