lördag 17 april 2010

Sveriges Öga och Öra

Föreningen Sveriges Öga och Öra firar 65-årsminnet av WW2 slut den 8 maj i Armémuseums aula i Stockholm. WW2 följdes av Kalla Kriget, men det är en annan historia, som avslutades med kommunismens sammanbrott och avfärdande som värdelös utopi.

Kl 12.00 – 17.00 redovisas vad som förekom av hemlig allierad underrättelseverksamhet, specialoperationer och baser i Sverige under WW2.

Redovisningen lämnas av tre föredragshållare:

1. Överste Carl Gustav Finstrom, som 1986 – 1981 var USA:s försvarsattaché här och talar om OSS hemliga historia i Sverige.
2. Fil. dr. Pia Molander redovisar Allierad underrättelseverksamhet i Sverige och svenskt kontraspionage 1939 – 1945.
3. Norske författaren Roger Albrigtsen berättar om den hemliga verksamhet som startade 1944 och där brittiska SOE och amerikanska OSS drev baser inne på svenskt område. Baser för norska motståndsmän på svenskt område, som erhöll mat och förrådsmateriel från svenska förband i närheten.

Det blir också en säkert intressant paneldebatt om Sveriges ”neutralitet”. (Mina citattecken.)

Är du inte medlem i föreningen betalar du 100:- vid entrén. Medlemsavgiften är 300:- och har du betalt den går du in gratis.

Anmäl dig senast 7/8 kl 18.00, till Joakim von Braun, men aulan blir nog fullsatt.
Anmälan till: joakim.von_braun@bredband.net

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar