onsdag 21 april 2010

Jag har i tidigare inlägg sagt att jag tittat på partiprogrammet
för Sveriges Pensionärers Intresseparti.
Här visar jag partiets kortversion av skolpolitiken:

EN SKOLA FÖR KUNSKAPER

SPI kräver
• att daglig fysisk aktivitet sker inom hela skolsystemet
• att skapa en skola med inriktning på kunskaper med betyg från år ett
• att betygen görs jämförbara över hela landet med hjälp av neutral bedömning
• att alla barn ges likvärdiga förutsättningar i alla kommuner
• att alla som går ut grundskolan ska ha baskunskaper i svenska, engelska och matematik
• att betyg i beteende införs
• att kompetenta och behöriga lärare garanteras
• att tillgång på lärare med pedagogisk kompetens garanteras
• att hemuppgifter skall vara obligatoriska, en naturlig del av skolarbetet
• att elever med särskilda behov diagnostiseras och stöds från första stund och så länge behov finns
• att skoldaghem erbjuds alla elever med behov
• att elitskola skall införas i alla kommuner
• att betygskraven för inträde till gymnasiet skärps
• att arbetsplatsförlagt lärande (lärlingssystemet) utvecklas
• att krafttag tas mot mobbing och att den som mobbar i första hand ska skiljas från sin klass – inte som ofta idag den mobbade
• att alla skolor ska ge en neutral information om andra religioner, hur de fungerar, deras historia och utveckling

Några kommentarer:

Programmet är en utmärkt återställare efter det flum, som till stor del infördes under 70- och 80-talets vänstrande Skolöverstyrelse, då jag själv satt i Haninge skolstyrelse. En skola där särskilt duktiga elever hålls tillbaka, till förmån för de allra långsammaste. Jag såg förfallet, men var då maktlös mot socialdemokraterna med deras kommuniststöd.
Det här är inget lämpligt program för den väljare vars ideologi grundar sig på avundsjuka.
Inte heller är det något för den förälder, som i alla lägen påstår att "min son (dotter) ljuger aldrig och är intelligent.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar