onsdag 27 juli 2016

Sociala medier har blivit en fara


Jag har just fått uppleva hur man kan spåra ur intellektuellt och emotionellt genom några rader i Facebook, som skall vara ett forum för diskussion. Diskussion, inte missfirmelser om rasism, terrorism och andra ogrundade sjuka beskyllningar.

I SvD hittar jag så berättelsen om en kvinna som startade en Facebookgrupp, som hon tänkt sig skulle bedriva lite trevligt ”snack” om ditt och datt i vänkretsen. Det hela fungerade så som hon tänkt en tid, men småningom spårade det hela ur mer och mer, tills det mest var fråga om intellektuellt och emotionellt förfall. Repetition av det skrivna och illvillig tolkning resulterade i ovänskap på flera håll som befästes i det skrivna.

I Irak gick det inte så bra för Islamiska staten i Irak, ISI, efter 13 septemberdådet. 2006 lyckades amerikanerna döda ISI-ledaren Abu Musab az-Zarqawi. Inte förrän 2010 tog Abu Bakr al Baghdadi, numera också kallad Al-Kalifa Ibrahim, makten i ISI.

Zarqawi och Baghdadi hade samarbetat och båda ansåg att man behövde en stor och stark territoriell bas i Mellanöstern för att med framgång föra kampen vidare. Baghdadi tog nu upp kampen med en första målsättning att återskapa Bagdadkalifatet, det vill säga Sunniområdet i Irak, Syrien, Jordanien och Israel.

2010 var ISI på fallrepet och Baghdadi insåg att han måste åstadkomma stora förändringar. Han skickade in en mindre styrka i Syrien för att rekognoscera¸ se om man kunde tänka sig att där förlägga en första territoriell bas att senare utvidga. Rapporterna från Syrien blev positiva.

I Afghanistan hade talibanerna misslyckats fullständigt med sin radikalism, som bl.a. förbjöd all modern teknologi, musik och sång, skolgång för flickor och mycket annat. Baghdadi gjorde tvärt om och framför allt insåg han medias stora betydelse. Det virtuella livet och vår tendens att handla irrationellt när vi ställs inför mystiska och förskräckande företeelser som terrorism av varierande slag.

Han förstod hur masskommunikation fungerar och han la ner stor möda på att sprida skrämmande profetior via sociala medier, väl medveten om att de har en självuppfyllande effekt. I en värld där både journalister och läsare är verksamma dygnet runt förvandlas båda till nyhetsknarkare som utan urskiljning sväljer chockerande och extraordinära rapporter där sanningshalten kommer på andra plats.

På nätet framställdes nu al-Baghdadi och hans anhängare som en mycket starkare kraft än de var. En skicklig propagandaapparat spred falska nyheter om Islamiska statens exceptionella styrka via sociala medier, Facebook, Twitter och andra. Propagandan visade sig mycket framgångsrik när det gäller rekrytering, finansiering och militära utbildningsprogram.

När Facebook och Twitter tog bort IS-videon där halshuggningen av Foley visades fixade organisationens propagandaavdelning så att filmen visades med Diaspora som värd. Islamiska statens propaganda har visat sig vara mycket förförisk när det gäller potentiella jihadister, särskilt i väst. Här förekom ett livligt värvningsarbete till för något år sedan, som jag undrar om inte NSA märkligt nog har missat?

Organisationens namn ändrades till Islamiska staten i Irak och Levanten, ISIS. Egentligen står sista S i ISIS för ash-Shäm, som är arabiskt namn på Damaskus. 2011 drog organisationen till sig inte bara många krigare, utan också erfaret folk från Bosnien och Tjetjenien, folk med militär kunskap, som inte var intresserade av de andra jihadgrupperna i Syrien. Röken och speglarna lurade alla som inte visste att utflytten till Syrien var ett sista försök att överleva.

2011 − sommaren 2014 då nya krigare i vågor anslöt sig till Islamiska staten, eller bara ”Staten” som organisationen snart kallade sig var framgångarna legio. 2014 hade man kommit så långt att IS fungerade som en skalstat. Det område man behärskade var större än europeiska Storbritannien, försäljningen av olja gav stora inkomster, man började ta upp skatter och ta hand om infrastruktur, nödhjälp till fattiga och hungrande.

Al-Baghdadi har en omfattande teologisk akademisk utbildning och anges vara salafist d.v.s. praktisera Islam så som de tre första generationerna muslimer efter profeten Muhammed. Sharia tillämpas strängt av IS. Förolämpar man sin granne betyder det offentlig piskning, stöld ger avhuggning av händer. En hel del som vi kan se som oskyldiga verksamheter resulterar i halshuggning eller korsfästning.

USA stöder en del organisationers krig mot IS genom insatser med attack- eller bombflyg. Det är en insats som beräknats sträcka ut sig under tre år av vilka ett par har avverkats. Resultatet hittills är att IS har förlorat en tredjedel av tidigare erövrat område. Ett annat resultat är att IS nu propagerar för att presumtiva krigare skall stanna där de är och genomföra enskilda terrorangrepp. Det är dåd på olika håll i Europa som vi nu så gott som dagligen informeras om.


I Syrien deltar liksom tidigare Ryssland genom att tillsammans med Bashar al-Assads stridsflyg bomba sjukhus och i Turkiet är Recep Tayyip Erdoğan så gott som klar med att införa diktatur. I Europa briserar bomber eller skjuts det i folksamlingar och en av Europeiska Unionens viktigaste stater har beslutat utträda ur EU. I Sverige fungerar inte pensionssystemet, pensionärer har högre skattesats än löntagare och fattigpensionärerna blir allt fattigare. Den här uppräkningen skulle kunna göras väldigt lång, så jag lägger av här. Vart är vi på väg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar