måndag 31 december 2012

Iakttagelser 2012Några av mina senaste inlägg har handlat om eländet med politiker och tjänstemän i Söderhamn och Gävleborg, så vi tittar här lite på vad som hänt i landet Sverige.

För några dagar sedan var det ekonomisk kris i Europa. Värst var det i Grekland, som de övriga nu ville sätta dit för slarvig ekonomi. Bara Sverige låg bra till, fast det var mest elände med hög arbetslöshet särskilt bland ungdom. Vi svenskar håller oss lugna efter jobbskatteavdrag. 80+-pensionärer, ofta sjuka och handikappade, som nu får ut en dryg tredjedel av sin en gång mer än väl intjänade pension är maktlösa, och pungslås av Sveriges riksdag med högre skatt än andra.

Landstingen begränsar lagstridigt åldringars sjukvård till pillermatning och gratis blöjor. Många kommuner minimerar den s.k. äldreomsorgen och fullgör inte ens alla sina lagstadgade skyldigheter. Gäller medelsbehov politikernas egna arvoden eller osmakligt generösa pensionsregler, så ser de ingen medelsbrist.

Folket håller sig i alla fall lugnt och är nöjda med jobbskatteavdrag och beskedet att alla skall jobba. Bara riktigt gamla och sjuka pensionärer, som skall betala kalaset visar lite missnöje, men de är ju inte så många, så de regerande nyliberalerna känner sig lugna och sossarna vet inte vad de skall säga. Många av dem är ju numera nyliberaler och menar att allt hjälpbehov skall täckas genom välgörenhet. Allt utom U-hjälp.

Så härom dagen hade vår finansminister förstått att den ekonomiska krisen också fanns i Sverige. Det måste meddelas svenskarna, varav en del och särskilt åldriga pensionärer vetat det sedan länge. Det meddelades i julbrådskan, när vi hade annat att göra än att kommentera rikets illa skötta ekonomi.  

Själv pensionerades jag för tjugo år sedan och på den tiden har realvärdet av min pension minskat ner emot en tredjedel. Allt medan utgifterna för hjälp, som efter hand behövs ökar och kapitalreserven minskar. Det är många äldre pensionärers lott. Finansminister Borgs gloria har slocknat för länge sedan, vilket många svenskar ännu inte fattat.

Årets nobelpriser har nyss delats ut. Nobelpris i ekonomi har delats ut sedan 1969, men ingen av de idéer som prisats har väl fungerat? Det är väl rätt och slätt egoism som gäller som rättesnöre. Idag är också skattesatserna lägre ju högre inkomst man har. Fint va? Jag påminner mig i sammanhanget nobelpriset 1949, som gick till läkaren Egas Moniz för det kirurgiska ingreppet lobotomi.

SJ har under senare år dragits med stora förseningar och inställda tåg. Orsakerna är flera, men ett par vanliga är dåligt väder och än här än där stöld av signalkablar med kopparledningar. Så har vi förstås Alliansens spridning av ansvaret för trafiken på diverse privata bolag, som kivas om att få använda spåren då de är farbara. Alliansen är också, som väl alla vet, enkelspårig.

Kyrkorna har också problem med koppar. Kyrkornas koppartak, hängrännor och stuprör och annat av koppar stjäls, vilket upptäcks så småningom. Förr eller senare blir det ju bröllop eller begravning och prästen ser upp.

Utomlands har vi haft demonstrationer, kravaller, uppror och revolutioner när makthavarna bär sig illa åt. Färska exempel är respektive Ryssland, Storbritannien, Libyen/Syrien och Egypten. Putin, som sedan KGB-tiden vet värdet av korruptiv maktutövning har det lätt. Han låter hårt straffa all opposition redan i demonstrationsstadiet.

Mycket märkligt händer och fötter. Jag har så länge jag varit politiskt medveten haft uppfattningen att Europas Förenta Stater borde bildas, helt enligt amerikansk modell. Stenhårda krav för medlemskap skulle givetvis vara genuin demokrati och konstitutionellt garanterade mänskliga rättigheter. T.ex. Ryssland skulle alltså inte ha en chans f.n.

Så bildas EU och jag trodde det var ett stort steg åt rätt håll, något som framförallt skulle garantera säkerhet och fred. I stället blev det ett parlament med 27 ofta oeniga stater och ett antal sinsemellan oeniga partigrupper där de ”stora” besluten kräver full enighet. Några stater, t.ex. Sverige lägger nära nog helt ned sitt försvar och övriga avrustar kraftigt med hänvisning till att EU svarar för allas säkerhet.

Särskilt Ryssland, får inte vara med eftersom man där saknar mänskliga rättigheter, och de upprustar för fullt, då man säger sig se det avrustade EU som ett hot.

Politiker och tjänstemän i EU menar sig inte sällan kunna fatta beslut i frågor som helt klart borde hänföras till den enskilda EU-staten.
Människan har alltid tidigare varit vargars fiende och saklöst dödat varje varg. Från början konkurrerade människa och varg om bytesdjuren och senare blev vargen ett stort hot mot tamdjuren.

1860 var vargen nära utrotning i Sverige efter våldsam jakt särskilt 1840 – 1860. 1896 sköts den sista vargen i Värmland, medan den sista i Stockholms län skjutits ett par år tidigare. Nybyggares 8-åriga barn kunde sedan vakta kreaturen som ”getare”, då kor och getter släpptes ut i skogarna för sommarbete runt fäbodarna.

Varken varg eller björn hotade i svenska skogar under hundratalet år, det var skottpengar på varg och den varg som lyckades invandra från Ryssland via Finland avlivades snabbt redan i Norrbotten av samerna.

1966 fridlystes vargen i Sverige. Jag vet inte varför, det fanns ju inga. All erfarenhet visar emellertid att varg repar sig snabbt om den inte jagas hänsynslöst.
Sveriges målsättning är nu att ha en långsiktigt livskraftig vargstam och att Sverige ska få förvalta en ”lagom” vargstam självständigt. Det sista motsätter sig EU.

Varför inte lämna EU? Vi kan väl vara med där på samma sätt som vi är med i NATO?

Apropå stadsarkitekten i Söderhamn som verkar ha kickats p.g.a. duglighet och det myckna fåneri som präglar Facebook: Jag läste under året om polisen som avskedats därför att han hade ollat en kvinnlig kollegas bil och sedan skrutit om det på Facebook.

Jag antar att han avskedats därför att han ollat och inte p.g.a. vad han skrivit. Det är ju bara i klass med vad som ofta skrivs på Facebook. Vad man uppfattar som egna framgångar, t.ex. att man lyckats bli fotograferad med en kändis resulterar i omedelbar publicering av fotot. Sedan kan man ju undra hur den här polisen kunde tycka ollandet var något att skryta med?

I alla fall får man, åtminstone ibland, inte avskeda folk hur som helst. Den här polisen har inte bara återfått sitt jobb. Han har dessutom tilldömts skadestånd. Så olla om det roar dig och om du vet vad det är. Du glömmer väl inte att skryta på FB?

En känd redaktör i Söderhamn skrev för en tid sedan om att pensionärerna inte skall klaga. De lever ju så billigt, behöver inte ta bilen till jobbet och inte äta lunch på dyra ställen. Jag undrar vad han egentligen vet om livet efter pension, som kan bli decennier långt utan löneförhöjning och med högre skattesats än alla andra.

Men vi tar ett annat exempel: Tandläkaren och tänderna när man blir gammal. Har du sett de gula tangenterna på ett riktigt gammalt och flitigt använt piano, där elfenbenet börjat ramla av här och där? Eller gammal gul emalj som börjar påminna om pimpsten och där mellanrumsborsten varje gång den används vidgar avståndet mellan tänderna något?

Eller mina tänder som blir mörkbruna mellan flitiga besök även hos tandhygienisten. Jag är rökare med rökarålderns rätt och vill inte hamna i Gävleborgsk långvård, om den finns. Vet du för övrigt vad cigaretter kostar nu för tiden? Hur mycket extraskatt rökare betalar? Har du sett vad jag ser i tandläkarens ögon när vi möts? Jag ser henne se en ny segelbåt eller en ny stadsjeep. Ca-ching, ca-ching i kassaapparaten! Vänta bara! En bit av tanden borta här, en där. Kan bara tugga riktigt mör fin filet, som smälter utan att egentligen behöva tuggas och det blir väldigt dyrt. Nu överdrev jag mina pretentioner om du inte förstod det.

Det gamla Folkhemmet hyllades en gång av oss moderater. Jag var moderat då. När Mao och kommunisterna kommit till makten svalt kineserna ihjäl i miljontal. Efter kommunismens sammanbrott för drygt tjugo år sedan blev Kina snabbt superkapitalistiskt med en ekonomisk utveckling vi bara kan drömma om. Vad är det som händer?

Kineserna har snabbtåg, som gör en bra bit över 300 km/tim och kineserna köper bilar hejvilt. Håller de på att ta över världen, så som många för 50 – 100 år sedan trodde de skulle försöka göra, när de blivit tillräckligt många. Min lärare i svenska 1951-52 kallade det i insändare då för ”Den gula faran”, men den hade ju då egentligen blivit tillfälligt röd. Volvo är numera en kinesisk bil och hur är det egentligen med Saab? Jag följer visst inte med riktigt?

Jag har en idé om hur vi skall kunna bromsa kineserna. Lura på dem litet av svensk demokratisk organisation. T.ex. landstingsorganisationen.  Den nu fantastiska ekonomiska utvecklingen i Kina skulle snabbt bromsas upp till svensk egentligen backande ekonomi.

Den svenska idén om hur man garanterar militär hjälp till andra folk i vår närhet när man slopat allt eget fungerande försvar lär de aldrig köpa. Ingen stat kan väl förmodas vara så dum.

Jag hade tänkt mig att notera lite hågkomster från det gångna året. Vad jag hittills noterat är bara en bråkdel av vad jag tänkte mig. Det blev inget sådant inlägg. Jag är för mångordig. Vi får se om det blir en fortsättning?

Nu önskar jag alla Gott Nytt År igen!
1 kommentar: