fredag 14 december 2012

Organisation och personalpolitik i Söderhamn


Nu har såväl personal som politiker i Söderhamn reagerat på att den alltför duktiga stadsarkitekten avskedats utan varsel. Ett par chefer har tydligen kommit överens om att hon skall ”kickas” omedelbart. Skälet sitter väldigt långt inne, men till slut måste samarbetssvårigheter anges.

Avskedandet skedde på ett sätt som för tankarna till att hon skulle ha visat sig skyldig till ett mycket grovt brott. Nu kritiseras kommunens personalpolitik äntligen av såväl politiker som anställda, detta nära nog precis som jag gjorde i mitt förra inlägg. Men det är inte bara detta som måste kritiseras, som jag skrev i förra inlägget, verkar kommunledningen organiserad på ett fullkomligt groteskt sätt. Som om organisatörerna aldrig någonsin sysslat med organisation.

Man håller sig med flera överbefälhavare, strateger, som till stor del ansvarar för samma saker, vilket framgår av mitt förra inlägg. Samhällsbyggnadsstrateg, planstrateg, och en planeringsstrateg som samtidigt är planeringschef på KUS.

Genom sättet att sparka stadsarkitekten har kommunen skämt ut sig till den milda grad, som man säger när man menar förfärligt. Det här lär väl sprida sig i arkitektkretsar och vilken duktig arkitekt kommer då att söka tjänsten? Men som förmodats, en del vill nog inte ha en kunnig och driftig stadsplanerare, som ser som sin uppgift att också, kanske framförallt, sköta stadsplaneringen.

Nu reses krav från både anställda och politiker att man gör en utredning om hur detta personal- och chefsärende egentligen skötts. Att det skötts urbota klantigt lär väl stå klart för flertalet Söderhamnsbor.

Vilka tjänstemän är det t.ex. som angivit samarbetssvårigheter och vilka har svårigheterna varit? Man kan ju utan vidare anta att mindre kompetenta tjänstemän med samma arbetsuppgifter ständigt känner sig trampade på tårna, eller är alla strateger och chefer duktigare än stadsarkitekten, som är så duktig? Vem förde in automatsvaret på stadsarkitektens e-postadress och på vems order?

Vi har alla kunnat läsa texten sådan den var från början och vem som helst med lite tankeförmåga måste ha tagit för givet att stadsarkitekten gjort något förfärligt, som skulle resultera i omfattande straff. Sparken från ett jobb på detta sätt ges inte någonstans på detta sätt utan annan grund. Fel förresten, i Söderhamn kunde det ske!

Samtidigt envisas kommunalrådet, Sven-Erik Lindestam med att anse sig inte ha med saken att göra. Samtidigt säger han sig ogilla att Kuriren skriver att stadsarkitekten fått sparken. Jag för min del tycker det vara toppen att vi har en fri och vaken press här i landet. Någon censur behöver vi inte och kommunalrådet har det yttersta ansvaret för vad som händer i kommunledningen antingen han vill eller inte vill.

Både en del anställda och politiker tycker sig nu ha förlorat hoppet om Söderhamn och en del anställda vittnar om att de ligger lågt av rädsla för att bli avskedade.

”Men Ylva (stadsarkitekten) är inte rädd. Hon är skärpt, har ett helhetstänk och ett starkt stöd i samhället, säger någon.” Hur går det nu då?
Inser kommunalrådet och någon ytterligare mjäkig politiker att något måste göras?
Allt ansvar skall inte föras över på anställda.

Jag har nu länge sökt något särskilt positivt att skriva om Söderhamn? Flygmuséet har jag redan nämnt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar