torsdag 29 november 2012

Novembermöte 2012 i Söderhamns KF


Kommunfullmäktigemötena här skiljer sig inte från de i andra underutvecklade kommuner i landet. Så t.ex. skall tydligen alla motioner från Sverigedemokraterna (SD) avslås av övriga partier, även om de är bra. På så sätt kan bra beslut fördröjas i KF under 2 – 3 år, efter vilken tid majoriteten kan ta upp saken igen.

Låt mig också inledningsvis säga att Söderhamn på flera sätt är en charmig liten kommun under dagtid. Man har ett litet men mycket sevärt flygmuseum på F 15:s gamla flottiljområde. Dit hittar man via skyltar då man svänger av från E 4. Svänger av gör man vid Viggenplanet intill E 4. Museet har skapats och drivs av f.d. anställda vid F 15. Kommunens politiker skulle aldrig kunna komma på en så lysande idé.

Det är märkligt egentligen men Söderhamnarna är generellt mycket vänliga, pratsamma och hjälpsamma, i varje fall under dagtid. I lokaltidningen, Kuriren, kan man ändå se att misshandel ute på staden är ganska vanligt kvälls- och nattetid, ofta i närheten av någon av stadens krogar. Åldringar vågar sig inte ut på staden sedan det blivit mörkt.

Jag minns en del av min fars s.k. Hälsingehistorier eller Delsbohistorier. Han växte upp på gården Nordenholm norr om Hudiksvall i slutet av 1800-talet. T.ex. den om när fjärdingsmannen i Delsbo tilldelats det då nya och respektingivande vapnet batong och med den försökte häva ett större slagsmål, varvid någon ropade: ”Vem f-n är det som slåss med korv?”

Stadens politiker är däremot (enligt min uppfattning är det bäst att tillägga) generellt sett okunniga, rent av korkade, ja t.o.m. otrevliga. Det är klart att några undantag finns, exempel ges nedan. Är de oense mellan partierna, så utnämner man varandra, eller medborgare som klagar, omedelbart till lögnare. Det har jag beskrivit i blogginlägg nyligen. Kanske blir definitionen av begrepp som lögn och lögnare alltför komplicerad för vissa damer och herrar.

Sommartid är staden fin med en enastående blomsterprakt i flera parker, men det är nog inte så känt som att staden lär ligga där ett flygplan syns intill E 4 när man bilar förbi. Flygplanet, en Viggen är ett minnesmärke över den 1998 nedlagda flottiljen F 15. En för staden och landet tragisk nedläggning som gjort att staden stadigt sedan dess ”vissnar”, liksom en blomma som inte vattnas.

Varför, frågar jag och många med mig? Jag för min del sneglar här på stadens politiker och den majoritet som länge styrt såväl staden som landstinget. I t.ex. Östersund lade man lite senare ned såväl flygflottiljen som två regementen och en militärområdesstab, i Umeå två regementen. Umeå blomstrar som få städer och Östersund har inte alls påverkats så som Söderhamn. Politikerna där arbetar på ett annat sätt.

På 80-talet och dessförinnan då socialdemokratin var mäktig, S ofta hade hela makten och SD inte fanns var det framför allt moderaterna som hade motsvarande problem vid sitt motionerande. Idag tror jag moderaterna vanligen har det lite lättare att få gehör för sina motioner.

Nu hade SD enligt Kuriren lämnat in en motion där man menar att det kanske finns ett behov av kameraövervakning i Söderhamn. I första hand för att söka förebygga brott. I andra hand för att öka polisens möjligheter att identifiera personer som begår brott. Dessutom tror Sverigedemokraterna att fler kameror kan öka tryggheten för de som rör sig utomhus i centrum.

De vill i motionen att berörd nämnd utreder vilka utomhusmiljöer som har ett behov av kameraövervakning och sedan återkommer med förslag. ”Antalet brott fortsätter att öka och det är vår förbaskade skyldighet att göra något åt det, sade Kennet Thuring (SD) när han stod i talarstolen.

Sedan gällde det för övriga partier att motivera avslag på motionen. Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam framhöll att fler kameror kan vara kontraproduktivt, d.v.s. bidra till ökad brottslighet. ”Det kan ge en känsla av falsk trygghet”, sade han och det är klart att gamla, svaga och barn inte i stor mängd bör samlas på stadsgatorna bara för att det satts upp kameror.

Gabriella Pettersson (MP) menade att motionen skulle avslås därför att hon anser att kameror inte har någon bevisad effekt på brottsligheten. ”De hjälper bara i parkeringshus i övriga sammanhang har de ingen effekt”, sade hon. Kanske har vi här en fullmäktigeledamot som inte känner till mordet på utrikesminister Anna Lind, eller som sett och hört något om den berusade som nyligen fallit ned på spåret i en tunnelbanestation, där blivit rånad och lämnad att överköras? Båda mycket allvarliga brott som löstes m.hj. av övervakningskameror.

Kanske hade inte Gabriella läst hela motionen, som angav att kameror kan vara polisen till stor hjälp, och polisen i Söderhamn behöver mycket hjälp. Det är inte många poliser i tjänst sedan det blivit mörkt kl 17.00.

Magnus Svensson (C) sa sig inte vara emot kameraövervakning i sig, men tycker att fler kameror är fel sätt att lösa problemet med brottslighet. I stället efterlyste han ett större ansvarstagande från samhället.

”Det behövs fler vuxna som är ute och rör sig. Det är på det sättet vi kan öka tryggheten”, sade han. Jag vet inte om han menar att det är barn som är ute och misshandlar folk på kvällar och nätter, eller om han menar att fysiskt vältrimmade, närstridskunniga ska ge sig ut på stan och stoppa våldet.

Kanske borde han ha nämnt att man bör vara några stycken för att kunna/våga ingripa utan att själv bli häktad för misshandel. Jag tror inte han menar ett medborgargarde under någon sorts pliktsystem, men det är väl bara så det fortlöpande och i tillräcklig omfattning skulle kunna ordnas?

Till slut, under den hetsiga debatten kände sig Kenneth Thuring tvungen framhålla att man i motionen bara begärt information till KF om var kommunen kan sätta upp övervakningskameror, inget annat.

Nu tyckte sig tydligen Sven-Erik Lindestam hitta en ny infallsvinkel, när han sade att det pågår ett kontinuerligt arbete med detta, varför han åter yrkade avslag på motionen. KF skall kanske hållas okunnigt om resultatet av detta kontinuerliga arbete?

Gissa vilken sida som vann efter votering? SD och Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) reserverade sig mot beslutet. Roland Laurin (SPI) är ett av de undantag jag nämnt i femte stycket här. Han känner väl till att många äldre Söderhamnsbor inte vågar ta en promenad i staden efter mörkrets inbrott.

Slutligen: Det som numera sätter Söderhamn på kartan för såväl svenskar som utlänningar är Viggenplanet vid E 4. Det har varit i behov av översyn och upprustning en tid, som alla har kunnat se, men några pengar för detta finns inte avsatta i budget. Jag fattar Kurirens referat så att ansvarig nämnd nu fått fullmäktiges uppdrag att begära medel för detta, ca 150 000 SEK. Söderhamn verkar ha en nämnd som av fullmäktige behöver uppmanas att begära medel för sin verksamhet?

Mina uppgifter här är hämtade från Kurirens referat från fullmäktigesammanträdet. Jag vet inte vad som skulle kunna få mig att som åhörare lyssna till det som presteras i fullmäktige?

1 kommentar:

  1. Som sagt kanske det inte minskar antal brott inledningsvis med mer kameror, men min åsikt är som din att man i alla fall har bättre chans klara upp brott som begås. Det kanske är en falsk trygghet, men jag har inget emot övervakningskameror om dess placeringar är motiverade och det kan omöjligen göra saken värre.

    SvaraRadera