lördag 24 november 2012

Problem och andra problem

Jas Gripen är och kommer under lång tid att vara en rad problem för oss. Politikerna har från begynnelsen skapat problemen och fortsätter i den stilen. Framförallt är det försvarsutskottet men också regeringen som krånglar. Till det har man nu lagt en försvarsberedning som under Cecila Widegren ska fundera över svenskt försvar framledes. Det lär bli rappakalja.

ÖB har deklarerat att Sveriges Jasbehov framöver som minimum ligger på 60 flygplan, medan regeringen talat om 40 – 60 Jas E. Man menar sig kunna köpa dessa sedan Schweiz sagt sig vilja ha ett tjugotal, men schweizarna svävar på målet. Mycket är där oklart och några av deras politiker är tveksamma.

Vi har också ett nu uppblossande problem med mutanklagelser mot SAAB, där Stefan Löven och Metall skall ha varit inblandade.

Samtidigt har Sverige fördjupat samarbetet med Nato på så sätt att våra Jasplan hjälpt till med insidentberedskapen över Baltikum och nu kanske man kommer att hjälpa Nato med samma sak över Island. Inget fel i det, men ajabaja vara medlem i Nato. Lite konstigt blir det allt.

Försvarsmakten har tidigare sagt sig behöva 25 miljarder SEK för förnyelse av försvarsmateriel under närmaste åren. Man saknar ju det mesta sedan förråden tömdes och det mesta skänktes bort eller såldes billigt för 10 – 15 år sedan.

Jag ser t.ex. ett par skänkta brokonstruktioner varje gång jag åker in till Söderhamn. Det är två fältbroar för att få stridsvagnar över vattendrag, som nu ger skidåkare möjlighet att passera över en bredare väg då de ger sig ut i elljusspåren. En annan sådan fältbro ser jag vid Mohed då jag någon gång åker till Bollnäs.

Den svenska ”armén” saknar nära nog helt kvalificerat luftvärn, så gör även ”flottans” korvetter, som därmed inte är operativt användbara mer än ett decennium efter leverans. Detta är bara exempel. Många hela funktioner i vår lilla ”armé” saknas.

Utöver dessa 25 miljarder behöver ÖB ganska många miljarder till det Jasinköp som man sagt skall göras i och med att schweizarna en gång sade sig vilja ha Jas. Jag undrar var man skall kunna hitta alla dessa pengar? Man anser sig ju redan utan dessa pengar budgeterade tvungen att extrabeskatta gamla och sjuka därför att de inte jobbar när de varken kan eller får jobba.

Numera är för övrigt Gripen E satt under lupp i Schweiz och flera partier är minst sagt tveksamma till affären. Bl.a. vill man kontrollera och jämföra med andra plans prestanda.

Ett annat och globalt problem är att uppvärmningen av moder jord verkar gå fortare än man tänkt sig. Det tyska klimatforskningsinstitutet PIK har kommit med en rapport om jordens medeltemperatur mot slutet av århundradet. Man säger att temperaturen då kan vara 3,5 – 4 grader högre än idag. FN:s mål idag är att inte överskrida 2 graders ökning. Något som lades fast vid Köpenhamnsmötet för två år sedan.

Fyra graders temperaturökning betyder fruktansvärda förändringar. Det är något världen inte upplevt på de senaste 20 miljoner åren. Torka och snabb spridning av öknar på många håll alltför stora regnmängder på andra. Havsytan stiger till permanent översvämning på många håll. Världsstäder och deltaområden blir obeboeliga p.g.a. översvämning. Flera hundra miljoner människor kommer att söka sig till mindre drabbade områden.

 Livsmedelsproduktionen minskar på ett sätt som orsakar svält på många håll. I Sverige har den minskat markant på senare tid av andra orsaker. Sverige har varit självförsörjande på livsmedel, det är vi inte längre. En orsak är att åkermarken minskat p.g.a skogsplantering vägbyggen och vidsträckta småhusområden.

I Sverige har vi idag tillgång till 0,3 hektar åker per person, men vi använder 0,4 hektar för vår livsmedelsförsörjning. Skillnaden är alltså utländsk åkermark. Källa: Ny teknik. Samtidigt är redan nu den globala tillgången på åkermark 0,21 hektar per person. Därför svälter människor på många håll samtidigt som tillgången på bördig åkermark minskar. Det är inte helt lätt att skapa ny bördig åker i gammal skog och omöjligt där man byggt vägar och småhussamhällen. Huvaligen!

Så har vi den tyska kraftigt subventionerade vindkraftsindustrin och många människors våldsamt överdrivna skräck för det för dem okända eller kärnkraften. ”Det är någon sorts hemsk strålning som finns där och som dödar alla människor.”

Den helt onödiga Fukushimakatastrofen satte fart på kärnkraftskräcken i Tyskland och situationen utnyttjades av tyskarnas vindkraftsindustri som just börjat tappa inhemsk marknad. Kärnkraftverken i Fukushima med sin välutbyggda reservkraft klarade galant jordbävningen. Det var tsunamin, som 40 minuter efter jordbävningen översvämmade reservkraftsanläggningarna och kortslöt dessa som vållade katastrofen.

Det förefaller obegripligt hur de tekniskt högtstående japanerna kunde utforma reservkraften på det sätt man gjort. Historiskt har, läste jag någon gång för många år sedan 60 meter höga tsunamivågor förekommit här. Skyddsvallarna vid Fukushima var 5 meter höga, den aktuella tsunamin var 15 meter hög och reservkraften som drevs av dieselmotorer med reserv till reserv till reserv kortslöts naturligtvis.

Okunnig tysk allmänhet greps av stora skälvan innan Fukushimakatastrofen utretts. En mäktig opinion mot kärnkraft uppstod och man beslöt snabbt att omedelbart stänga åtta tyska kärnkraftverk och att stänga övriga nio till 2022. Detta trots att tsunamivågor inte kan förekomma i Centraleuropa och knappast heller större jordbävningar.

Tyskarna har väldigt många vindkraftverk, en hel del solkraft och därmed ett ordentligt el-överskott när det blåser och solen skiner. Stora mängder el exporteras då till Europas östra stater liksom exempelvis till Nederländerna. Öststaterna kommer sannolikt att nu stoppa denna import eftersom nätet blir överbelastat. Tjeckoslovakien avser montera brytare vid gränsen och övriga östeuropeiska stater följer säkerligen efter. Det blir bekymmersamt för Tyskland med mycket stora subventioner till s.k. miljövänlig el.

Då det blåser mindre tar tyskarna tyvärr i huvudsak till den ur miljösynpunkt förkastliga kolkraften. Det värsta är väl att då ingår det rent vidriga brunkolet. Till detta kommer gaskraft, som importeras via pipelines i Östersjön från Viborg förbi Gotland och till Tyskland. Tyskarna avvecklar tyvärr inte kolkraften med vindkraftverk.

Exporten från Tyskland då det är soligt och blåser är just nu omfattande och under de tre första kvartalen i år var den 12,3 TWh enligt tyska Energiförbundet. Någon tysk marknad för ytterligare vindkraft finns knappast och tyska tillverkare söker med ljus och lykta efter marker för vindel. Sådant utrymme tycker man sig ha funnit i de höglänta norrländska skogarna, där bara mycket stora vindkraftverk kan tänkas fungera tillfredsställande, och utanför norrlandskusten.

Miljövännerna har nu bildat två olika falanger, För- och emot vindkraft i Norrlandsskogarna. Samtidigt utvecklas solkraften och solcellerna blir allt billigare. De vinner därigenom terräng hos miljövännerna. En sak som vindkraftlobbyn inte vill tala högt om är den stora avvecklingen av vindkraftverk som kommer om 20-talet år och som lär bli både besvärlig och dyrbar.

Genom den rikliga subventioneringen av vindkraften i Tyskland blir el-kostnaden väldigt dyr för tyska förbrukare, som ju har att betala. Däremot blir den el som exporteras billig för köparna som inte behöver delta i subventioneringen.

Ett stort problem tycker jag mig se i den våldsamma lobbying och propaganda som investerarna i vindkraft bedriver. I såväl massmedial som insändardebatt är man oerhört aktiv. Man redovisar gärna sitt ursprung i vindkraftindustri och som investerare i vindkraft. Allmänheten uppfattar tydligen inte deras ekonomiska egenintresse utan uppfattar dem som experter på el-kraft. I själva verket är de renodlade egoister med stora ekonomiska intressen i vindkraften.

Statsmakten har också bäddat väl för dessa investerare, men låter oss konsumenter betala kalaset. Hur som helst tror jag folk i allmänhet nu börjar få upp ögonen för att något är på väg att gå alldeles snett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar