söndag 25 november 2012

Söderhamns fantastiska politiker


Dagligen är den här kommunens politiker ute och seglar i olika originella vatten. Nu har t.ex. Söderhamns-Kuriren upptäckt att kommunens politiker och tjänstemän då de träffas konsumerar alkohol (ett par glas vin) på skattebetalarnas bekostnad.

Under den korta tid som jag var partimedlem efter vår flytt till Söderhamn hann jag höra lite ”grums” om alltför ofta förekommande och dyrbara kommunala träffar på konferensanläggningar och liknande utanför kommunen. Nu har Kuriren grävt fram och publicerat fler fakta i saken.

År 1949, alltså för 63 år sedan, beslöt dåvarande stadsfullmäktige här att ”servering av alkoholhaltiga drycker inte får förekomma i samband med av stadens myndigheter anordnade fester och samkväm av offentlig karaktär”.

I februari 1973 fastslog kommunfullmäktige att nolltolerans mot alkohol fortfarande skulle gälla. 1977 beslöt kommunfullmäktige att endast bordsdrycker tillåts vid kommunal representation (Kanske på förekommen anledning med tanke på det korta tidsavståndet?)

I maj 1985 dök frågan upp återigen och det kungjordes att förbud mot alkoholservering i samband med middagar, fester e. dyl. fortfarande gäller. 1996 anammade kommunen en alkohol- och drogpolicy för sin personal. Enligt den ska kommunen aktivt verka för att skapa alkohol- och drogfria arbetsplatser och minska missbruksproblemen bland anställda. Personalen förbjöds att arrangera s.k. vin- och spritlotterier.

Vid sitt ”grävande” har tidningen tydligen inte hittat något upphävande av dessa regler. Å andra sidan anser såväl en del politiker som chefstjänstemän fullmäktigebeslut som försumbara, vad jag kan förstå. Av vad jag kunnat se i lokala medier förstår jag också att kommunen anser sig ha särskilt problem med ungdomsfylleri.

Så händer det sig att barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltningsledning bestämmer sig för att det är tid för en konferens. Den förläggs (Naturligtvis?) utanför kommunen vid hotell- och konferensanläggningen Kramsta gård i Järvsö med övernattning och skattebetalarna får stå för notan som inkluderar ett par glas vin till middagen.

Den unge ledamoten i såväl nämnden som fullmäktige, Linus E. Ohlson 23 år, menar att kommunen inte bör stå för alkoholförtäringen och propsar på att själv betala för vinet, vilket han också gör. Det visar sig, när tidningen börjar forska, att Linus åtgärd inte riktigt gillas ens av egna partikamrater (kanske skall det vara singularis).

Hur tidningen fått ”nys” om det hela står oklart för mig, men bra är det. Kuriren börjar i alla fall och naturligtvis ställa frågor. Så t.ex. säger Bo Wikström (S), ordf. i barn- och utbildningsnämnden att han inte ser några problem i att kommunen köper alkohol för skattemedel. ”Det är en tradition som har funnits i många år”, och enligt rådande sedvänja är det upp till honom om politikerna i nämnden ska bjudas på alkohol.

Men journalister ställer fler frågor och på frågan: Går det att moraliskt försvara servering av alkohol till politiker för skattepengar; svarar han: ” Det är en svår fråga. Jag tror inte att jag är rätt person att svara på den”.

Med på ”resan” till Järvsö var också Agneta Grehn (V). Att kommunen bjuder på alkohol har varit kutym så länge hon varit politiker, omkring 30 år, säger hon.

Vårt i mitt tycke märkliga kommunalråd, Sven-Erik Lindestam (S) bekräftar för Kuriren att det finns en praxis att kommunen bjuder på två glas vin eller öl till middag. Men det är upp till respektive nämnd, förvaltning och arbetsplats att bestämma.

Visst är det en märklig kommun jag hamnat i på gamla dagar, även om de flesta kommunpolitiker betraktar skattebetalarnas pengar som sina egna att använda enligt eget gottfinnande då man har majoritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar