tisdag 30 oktober 2012

Misskötta kommuner

Jag kan inte låta bli att, som lite uppföljning till det jag under senare tid kommenterat, söka stoff i Söderhamns-Kuriren måndagen den 29 oktober 2012. Naturligtvis handlar det då åtminstone indirekt om de två kommunerna Gävleborgs landstingskommuns och Söderhamns kommuns alltid sannfärdiga och rättänkande politiker.


Först hittar jag en liten notis under rubriken Orimligt. På sju smala spaltrader får man där veta att landstinget tagit in en konsult med uppgiften att värva läkare till barnklinik. Någon läkare blev det inte men ett konsultarvode på 1,9 miljoner kronor och landstingsdirektören, Svante Lönnbark, är ändå nöjd.

Min kommentar: Landstingets härskande tjänsteman, Svante Lönnbark har själv en lön i klass med Sveriges högst betalda generaldirektörer. Efter hans tidigare bravader är jag inte det ringaste förvånad och politikerna har ju just meddelat att de har väldigt mycket egna pengar att använda.

Så har vi larmen, som nu haglar tätt mot Bergviksskolan i Söderhamn. Där försvarar man sig med att det inte är värre där än på någon annan av kommunens skolor. Tidningen har en stor artikel om ”Kalle”, som med diagnosen dyslexi under nästan 9 års skolgång inte fått tillräcklig hjälp från skolans sida. Detta trots att föräldrarna under många år har gjort allt de kunnat för att ”Kalle” skulle få hjälpen.

Landstingets väntetid för att få komma till en logoped var 545 dagar, alltså nära ett och ett halvt år och villkoret för att få hjälp mot dyslexin var en diagnos från logoped. När den erhölls gick ”Kalle” i fyran. Jag antar att man då kan bedöma hans grundskolegång som i det närmaste spolierad.

Kalle har också en yngre syster med samma problem, för vilken föräldrarna tvingats kämpa mot skolan på samma sätt och med samma fördröjning. Hjälpen Kalle sedan fick var långtifrån tillräcklig och de gånger specialpedagog har satts in har det bara handlat om kortvariga insatser.

Nu när ”Kalle” börjat nians hösttermin, vars betyg blir avgörande för möjligheten att fortsätta i gymnasium kommer rätt hjälp att ges till ”Kalle”, som naturligtvis lämnat åttonde klass med underkänt betyg i Engelska och Svenska. Grundskolechefen Carin Mellqvist har inget svar på vad som gått fel, men det är skolans uppgift att ge elever det stöd som behövs för att klara skolgången. ”Det får inte fortsätta på det här sättet. Nu kommer vi att börja om från början och ge dem rätt förutsättningar”, säger hon.

Det är nästan så att jag undrar om hon lärt sig formuleringen av vårt kommunalråd? Se mitt inlägg från 25 oktober, näst sista stycket.

Nåja, kan kommunen satsa miljoner på bygge av vindkraftverk, så kan man väl åtgärda detta och samtidigt öka lärartätheten. Där återfinns nämligen kommunen i gruppen sämsta kommuner i landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar