onsdag 20 augusti 2014

Söderhamn igenI mitt förra inlägg glömde jag att redovisa en i raden av Söderhamns välfärdsskandaler, men det finns givetvis fler. I Söderhamns-Kuriren den 13 augusti fick den här incidenten (ett för svagt ord) rubriken IVO riktar kritik mot Åsgården. Men kritiken riktades också mot Söderhamns kommun.

Det handlade om en kvinna på äldreboendet Åsgården i Söderhamn. Hon hittades av personal på natten efter att ha legat i en blodpöl mellan 4 och 5 timmar. Hon fick sys med hela 14 stygn och ådrog sig sprickor i ett knä och en tumme.

Kvinnan hade tidigare haft ett sensorlarm, som larmade om hon till exempel rörde sig på golvet nattetid, men man hade gjort bedömningen att det inte behövdes. Kommunens lex Sarahutredning visade också att dokumentationen varit bristfällig, men att det var rätt att ta bort larmet. Ett larm som återinstallerades efter olyckan.

Kommunens utredning skickades inte vidare till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), eftersom de ansåg att det inte rörde sig om några allvarliga missförhållanden. Kvinnans anhöriga var av annan uppfattning och skickade in en egen anmälan till IVO.

De var starkt kritiska till personalens agerande, som de ansåg hade varit nära att kosta henne livet. Kvinnan hade också tappat mycket av sin vikt under vistelsen på Åsgården. Man tyckte också att bemanningen var för låg, särskilt nattetid.

Kommunens egen utredning hade t.ex. visat att det saknades tillräcklig dokumentation av såväl skydds- och begränsningsåtgärderna som kvinnans matsituation. IVO är nu efter granskning kritiskt mot Åsgården och Söderhamns kommun. Trots att det i flera år har funnits väl beskrivna rutiner för hur arbetet skall utföras och dokumenteras har de inte följts på Åsgården och det betecknar IVO som anmärkningsvärt.

”Vi satsar stort och vill att alla i personalen ska kunna det och göra det själva, säger Britt-Marie Blom-Lindström, ansvarig sjuksköterska i Söderhamns kommun.”  – Må det. Men …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar