söndag 7 september 2014

Svend Dahl, en bra krönikör tills nu?


Söderhamns-Kuriren 1/9 innehöll en ledarartikel om asylansvar skriven av Dahl, som är opinionsanalytiker och chef för Liberala Nyhetsbyrån. Artikelns rubrik lyder Världen brinner – KDU ser på.

Dahl har, vad jag förstår, alldeles uppenbart valt att helt missförstå en artikel skriven av Sara Skyttedal, Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande. Dahl är knappast så korkad, att han inte kan förstå vad Sara Skyttedal vill ha sagt med artikeln. Sverige kan inte ta emot hur många flyktingar som helst. Andra länder i Europa bör också kunna ta emot flyktingar efter förmåga och mer därtill. Jag tar bara ett exempel och det blir då Finland, ett land och ett folk jag ändå av andra skäl gillar skarpt.

En svensk medellön ligger bland världens fem rikaste procent, skriver Dahl. Det gör att vi har bättre förutsättningar än de flesta att ta emot och hjälpa människor på flykt. Men det finns många men. Återigen då ett exempel, svensk ekonomi är så dålig att gamla sjuka pensionärer i stort sett får nöja sig med 25 år gamla pensionsbelopp, trots att penningvärdet och alltså pensionärens lön, nu är nere i en tredjedel.

Dessutom skall vi riktigt gamla ha högre skattesats än vad den svenske medelinkomsttagaren har. Detta trots att det gamla pensionsavtalet sade att pensionen skulle följa prisutvecklingen. Sverige har inte råd med sina egna gamlingar. Särskilt inte med dem som också är sjuka.

Idag finns bortåt 2 ½ miljon flyktingar samlade i staterna som gränsar till Syrien och norra Irak. Det klarar självklart inte dessa stater av ensamma. De är också så många att de måste fördelas över en betydligt större yta och då blir det i första hand fråga om Europa, där ansvaret bör fördelas solidariskt. När detta händer får inte trycket på Sverige bli sådant att landet eller en del kommuner mer eller mindre kollapsar.

Flyktingtrycket på kommunerna måste fördelas mer rättvist. Det har inte blivit så hittills och här är Söderhamn ett tydligt exempel på nuvarande katastrofala snedfördelning. Migrationsverket och Länsstyrelsen och därmed migrationsministern Tobias Billström (M) liksom integrationsministern Erik Ullenhag (Fp) har uppenbarligen inte klarat sina uppgifter. Migrationen liksom integrationen är katastrofalt snedfördelad resp. misslyckad. Samtidigt har man givit Migrationsverket fria händer att hyra in bostäder och placera ut flyktingar i kommuner som inte ges någon talan.

Söderhamn är ett klart exempel på hur dessa instansers verksamhet inte klarar en rättvis kommunfördelning och målsättningen för integration. Vår lilla kommun tog t.ex. förra året emot 237 personer trots att det avtalats med länsstyrelsen om 50 – 70 flyktingar per år. 2014 har S-hamn hittills tagit emot 130 flyktingar.

Migrationsverket har fler flyktingar boende i S-hamn än i övriga hälsingekommuner tillsammans. Då skall man veta att få av dem har ett fast riktigt jobb att gå till efter 8 år i Sverige. En hel del av dem kommer aldrig i arbete. I S-hamn bor ungefär dubbelt så många som i Hudiksvall, trots att Hudiksvall har många fler innevånare.

De som lyckas fly och komma vidare till Sverige är ofta välutbildade. Högre utbildade än svenskar med högskoleutbildning, som i Sverige, och i många fall är undermålig. Men enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten i S-hamn bland utrikes födda mellan 18 och 24 år ökat med 47 % sedan förra året. För de som är långtidsarbetslösa handlar det om 400 % ökning. För några dagar sedan såg jag i tidningen att Migrationsverket bokat ett litet trevligt hotell i S-hamn. Där avser man att nu placera ett 50-tal flyktingar. Med vad jag tidigare hört om detta hotell tror jag att Söderhamn därmed missar en del besök.

Ett annat exempel är Nacka, söder om Stockholm med 90 000 innevånare. De har tagit emot 42 flyktingar i år. Hur många hotell har verket bokat i Nacka, Haninge eller Hudiksvall? Jag var inne i S-hamns centrum för ett par dagar sedan. Kanske var det en tillfällighet, men jag mötte ungefär lika många från Mellanöstern och Afrika som typiska svenskar.

Litet retade jag då upp mig på att jag, som har svårt att gå längre sträckor och då och då faller och skadar mig, var den som fick stiga åt sidan för betydligt yngre Jag är dock 87 år och föreställer mig att det syns. Jag försöker också, som fotgängare, hålla till höger vid möte. Det fick man ju lära sig för snart sextio år sedan, då högertrafiken även skall gälla gående. Men det gick aldrig hem hos Söderhamnsborna heller.

Dahl skriver: I norra Irak fördrivs och mördas kristna och i Syrien är inbördeskriget inne på sitt fjärde år. Det är dessa fasor som får Migrationsverket att tala om att 340 000 personer kan komma att söka asyl i Sverige under de närmaste fyra åren.
Siffran kan jämföras med uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR som visar att det finns över en miljon syriska flyktingar i Libanon, drygt 800 000 i Turkiet och mer än 600 000 i Jordanien. Det är länder som på alla tänkbara sätt har sämre förutsättningar än Sverige att ta emot människor på flykt. Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande, Sara Skyttedal, håller inte med. Bostadsbrist och arbetslöshet bland flyktinginvandrare gör att vi ska sätta ett tak för hur många asylsökande Sverige ska ta emot, skriver hon i en artikel på DN debatt 29/9.
Någon annan ska med andra ord ta ansvar när världen brinner.

Jag får en alldeles tydlig känsla av att Dahl inte vill förstå Sara Skyttedal. Eller menar kanske Dahl att Sverige omgående skall ta emot obegränsat antal av de två och en halv miljoner som nu finns i Mellanöstern och Turkiet? Att all världens stater utom Sverige inte skall behöva hjälpa till på något sätt?

Jag tolkar Sara Skyttedal så att hon egentligen bara vill ha en rättvisare fördelning av flyktingmottagandet, att en rad länder nu i första hand måste öka sitt flyktingmottagande. Till detta vill jag lägga att främst en rad moderatstyrda kommuner i Sverige under en lång tid tagit emot väldigt få flyktingar. Där tycker jag att Migrationsverket gott kan skaffa sig boenden för en hel del flyktingar om våra broderländer i EU fortsatt inte vill ta emot dem.

Det är också synd att USA nu tröttnat på att vara världspolis. Men otack är ju världens lön och EU kan ju omöjligt åstadkomma consensus omnium om hur man städar framför egen dörr.

Vår migrationsminister, Tobias Billström (M), såväl som vår integrationsminister, Erik Ullenhag (Fp), borde nog ha avgått för länge sedan, så som de misslyckats vid fördelningen av flyktingar över landets kommuner. Så som fördelningen nu ser ut är ju dessutom integrationen i de flyktingrika kommunerna en helt omöjlig uppgift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar