onsdag 10 september 2014

Kommunvalet på söndag


Jag följer, mest via pressen, ganska noga vad som händer och inte alls händer, vad som generöst delas ut som löften och sedan inte alls infrias. Många gånger rör det sig om löften som landstings- och kommunalpolitiker ger i rent oförstånd, helt enkelt därför att deras intelligenskvot och därmed kunskaper är otillräckliga. Men alltför få med mer än normalintelligens tänker sig tyvärr en framtid som lokal- eller regionalpolitiker.

När rikets centralt aktiva politiker lovar men inte håller, så måste domen bli hårdare. De bör inte på samma sätt tillåtas okunnighet med tråkiga effekter för många medborgare. Inför det här valet har politiker alla kategorier i pressens dagliga ”undersökningar” drabbats av en rad ”kan du lova-frågor”.

Det har varit rätt intressant att se hur olika politiker uppfattat eller inte alls uppfattat frågan. I en del fall utnyttjar de sådana här frågor för att lura godtrogna väljare. Särskilt gäller detta en del kommun- och landstingspolitiker, vars moral inte är särskilt högtstående. Jag ger exempel:

Kan du lova att i framtiden satsas mer av budgeten på missbruksvården i kommunen?

Kommunalrådet, Sven-Erik Lindestam (S) svarade: ”Ja, vi har också redan i år avsatt mer pengar till Soc för att hantera bland annat det problemet.”
Olov Östlund (stödpartiet MP) verkar försöka lura väljarna än mer och svarar: ”Ja, vi satsar mer på förebyggande arbete. Nu har vi gett 12 extra miljoner till socialnämnden. (Alliansen röstade emot.)”

Vad är det då som har hänt i den verklighet dessa herrar lämnat? Jo, majoriteten S, MP och V misslyckades fullständigt vid budgeteringen i juni förra året. Socialnämnden tilldelades alldeles för lite pengar i 2014 års budget. Många miljoner fattades till nämndens nödvändiga utgifter. Det försöker nu majoriteten maskera genom ett tilläggsanslag på 12 miljoner. Något som borde regleras i den då nära förestående budgetmanglingen för kommande år och oppositionen därför röstade nej till tilläggsanslaget.

Jag gör inte som våra finstämda politiker vanligen gör, beskyller herrarna för lögn. Jag kan däremot konstatera att Olov Östlund (MP) antingen inte förstått vad som egentligen hänt eller också medvetet försöker lura väljarna. Sedan får man hoppas att Sven-Erik Lindestam väl vet att de 12 miljonerna avses täcka bara en del av Socialnämndens underskott för 2014. Hur stort underskottet blir vet man ännu inte.

Varför gick då budgetbeslutet för Socialnämnden så snett för ett år sedan? Jag, som inte var inblandad i budgetarbetet kan bara spekulera. Klart är att pengarna lagts på något annat. Jag skulle kunna tänka mig att några miljoner försvann som betalning av kommunens vilda vindkraftsatning. (Utbildning av vindkraftstekniker utan efterfrågan och hamnutbyggnad för vindkraftsparken vid Storjungfrun som inte blir av?)

Högaktuellt just nu för många Brobergfans är den sportarena de vill ha för sin elitlagssatsning i bandy. En satsning som för kommunen betyder både engångssatsning av några miljoner och sedan årliga kommunala utgifter i miljonklass. Kommunens politiker vet mycket väl att kommunen rimligen inte kan satsa dessa miljoner, men man säger av rent taktiska skäl inget före valet.

Vi vet också att Söderhamn, en kommun i miniklassen, behöver öka personaltätheten och kvalitén i bland annat hemtjänsten, äldreomsorgen och skolan. Totalt rör sig medelsbehovet här om många miljoner kronor, som bara delvis kan finansieras genom att slopa några så kallade strateger i kommunförvaltningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar