onsdag 20 augusti 2014

Söderhamn är utan minsta tvekan en skandalkommunDen 6 aug skrev jag om hur makthavarna i staden misslyckas i sitt budgetarbete. Man säger sig jobba hårt ute i nämnderna med att hitta verksamheter att skära ned. Vi har inte så stora stenar kvar att vända på, säger Katarina Hedberg (S), ordförande i omvårdnadsnämnden.

Givetvis har hon rätt. Stenarna finns på annat håll, säkerligen i t.ex. kommunstyrelsen, men definitivt i den majoritet, Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister som sätter budget för kommunens nämnder.

Jag är nu 87 år och multisjuk. I två och ett halvt år har jag gått på värktabletter med morfinderivat och ganska besvärande biverkningar. Den tablettkonsumtionen har jag senare tid lyckats skära ned en del. Min hustru, Birgit är fyllda 83 år och tar sig fram med hjälp av rollator.

Vi har inte, och har inte begärt någon hemtjänst, jag kan ju fortfarande gå till brevlådan sommartid och vi har med svårighet klarat matinköpen. Birgit kan fortfarande köra bilen till och från ICA:s närbutik. Fantastiskt hjälpsamma grannar har vi också. De har sett våra svårigheter.

Vi har två dagstidningar, SvD och Söderhamns-Kuriren. Varje morgon sitter de under dörrhandtaget, så att vi inte behöver stappla ut till brevlådan. Fantastiskt egentligen, eller hur? Många söderhamnare har säkert inte sådana grannar.

Vi har skaffat oss städhjälp var tredje vecka som dammsuger, torkar golven och dammar av här och där. Det tunga dammsugningsjobbet har vi svårt att klara av, men jag kan fortfarande sopa golv då jag ser att det behövs mellan städtillfällena. Birgit går omkring med sin rollator och dammar, då hon ser behovet. Men hon ser ju inte så bra, då hon inte har läsglasögonen på sig.

Sedan ett par år faller jag då och då, men jag har slutat räkna dessa incidenter. Det rör sig om ett par fall från trappstege till vanligt snubblande ca 12 – 15 gånger och ett fall i duschen gav skadat revben och ett hiskeligt blåmärke. Ett fall nattetid i badrummet resulterade i medvetslöshet ganska exakt en halvtimme, ymnigt blodflöde (jag går på Waran) och ambulans till sjukhus för sårbehandling och kort tids inläggning.

Vintertid, då Resurscentrums skottare dröjde, fick jag för mig att jag skulle försöka få igång min lättstartade snöslunga. En granne hade skottat åt oss på morgonen, men det kom mer snö på eftermiddagen. Jag fick faktiskt igång slungan, men snubblade och föll över den, så att den tippade. Jag ställde tillbaka den i garaget och min vänstra arm blev ett enda stort och ömmande blåmärke.

För ca 30-35 år sedan sade jag till en god vän: ”Du som är läkare känner ju väl till följderna av att röka och ändå röker du?” ”Ja”, sade han, ”Jag vill inte hamna i äldrevården”. Möjligen sade han långvården, vilket vi nog då inte uppfattade som någon väsentlig skillnad. (Jag röker 30 – 40 cigaretter om dagen nu.)

Jag är närmast skräckslagen inför möjligheten av att hamna i Söderhamns äldreomsorg. Det jag föreställer mig är två gamlingar i ett rum.  Jag har svårt att tänka mig ett boende utan mitt bibliotek och utan dator. Inget skrivbord! Kommunen vi flyttade ifrån för 10 år sedan blev år 2012 utnämnd till Sveriges äldrevänligaste kommun. Men den är Moderatstyrd och ingen toppolitiker påminner om Sven-Erik Lindestam i Söderhamn.

På 80-talet var den kommunen S-styrd och ”konkursmässig” med miljardskulder, en riksskandal. Jag följde skeendet som opponerande ledamot i både kommunstyrelse och fullmäktige. (Se gärna mitt inlägg Söderhamn är en fantastisk kommun i ett fantastiskt landsting från 2012 och andra under Kommunalpolitik.)

Här i Söderhamn duggar skandalerna inom omsorgen då och då. I juni kunde vi i Kuriren läsa om omvårdnadsnämndens brist på medel. Omvårdnadsnämndens ordförande, Katarina Hedberg (S), sade att projekten Trygg hemgång ska minska behovet av korttidsvård efter sjukhusvistelser genom att patienterna får allt stöd de kan behöva för att klara sig hemma. ”Förhoppningsvis behöver de då inte någon korttidsvård”. Då jag översätter kommunpolitikerns språk, får jag det till: ”Vi slopar korttidsvården där vi ser det som en möjlighet”.

Stefan Blomquist, tillförordnade chefen för omvårdnadsförvaltningen säger: ”Vi tänker använda statliga extrapengar i form av prestationsmedel som är riktade till sjuka äldre. Om det fungerar lika bra som på andra orter kanske vi finansierar det fortsättningsvis inom vår budgetram”.

Jag undrar bara vad sjuka äldre tycker om detta? Kommunens socialnämnd har liknande budgetproblem, men kommunalrådet behöver ju mycket pengar till sina mindre lyckade projekt, som jag tidigare skrivit en del om.

Den 12 augusti ser jag rubriken Låg i sin avföring på äldreboende. Då morgonpersonalen kom till äldreboendet Västerbacken fann de en vårdtagare liggande i sin intorkade avföring från fötterna till huvudet. En annan låg nerkissad i sin säng med uppluckrat liggsår som försämrats. Patienten, som skulle vändas under natten, låg på samma sätt som hen lämnats kvällen innan.

Under natten har personalen bestått av en ensam vikarie ur kommunens personalpool. En person som aldrig har arbetat natt på avdelningen. Pågående personal gjorde som de skulle och anmälde till ledningen som har att ordna en lex Sarahutredning.

Enhetschefen Karin Eriksson (S) anser att ansvaret ligger helt på den nattjänstgörande. ”Enligt oss har hon fått all information hon behöver för att utföra sitt arbete. Missförhållandena beror inte på brister i våra rutiner utan på personen som arbetat.”

Karin Eriksson är enhetschef. Jag är förskräckt. Men i de åtgärder som föreslås i kommunens egen utredning nämns tätare tillsynsbesök och ett särskilt vändschema för vårdtagaren med trycksåret. Det är bara att hoppas att åtgärderna nu vidtas och att enheten förses med tillräcklig och kompetent personal.

Dagen därpå, den 13 augusti är rubriken Hittad död utanför sitt äldreboende. Nu skriver man inte vilket äldreboende det gäller, inte heller lämnas personalnamn ut och här är det säkert rätt så. Förutom polisutredning skall nu förvaltningen göra en utredning om det inträffade.

Tillförordnade omsorgschefen, Stefan Blomquist säger att enligt information han fått var den boende orolig när personalen gjorde ett besök på natten. Runt två timmar senare hittades personen död. Här verkar mer information behövas, men den hämtas förhoppningsvis av både polis och förvaltning.

På frågan om vilka säkerhetsåtgärder man vidtar på kommunalt äldreboende svaras att det finns larm i varje lägenhet, men individuellt larm får man bara vid behov (Sic!). ”Vi jobbar aktivt med att motverka risker hela tiden och då kan det handla om allt från att undvika liggsår till undernäring.”

Det standardpåståendet kan alltså Stefan Blomquist utantill. På frågan om fönstren i servicelägenheterna är spärrade svarade han: ”Det normala är att fönstren är spärrade, men i det här fallet handlade det om ett ordinärt fönstervred.”

Det är nu fem år sedan jag läste Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, men den var rolig och hundraåringen befann sig väl. Det här är sådant som inte skall få förekomma.

Den 15 augusti läser jag Hans Sundgrens (M) insändare S-politik bakom vårdskandalerna. Där visar Hans S helt sanningsenligt hur M-politikerna och han själv från 2010 försökt få socialdemokraterna att gå med på att öka bemanningen i såväl skola som omsorg. Jag minns väl hur socialdemokraterna slog ifrån sig i insändarspalterna.

Jag minns också väl moderaternas motion 2011, där man påvisade möjligheterna att omfördela tjänster från administration till skola och omsorg, som Hans S påminner om.

Inte nog med det. Jag minns också att motionen avslogs. Enligt Hans S efter ett år och med en rösts övervikt och med hänvisning till att sådana ärenden skall hanteras i budgetarbetet. En ren undanflykt säger jag med mycket lång erfarenhet från KS, KF och nämndarbete.

För den som går tillbaka i protokollen och kanske även letar upp webbsändningen från fullmäktige den 27 februari 2012 på kommunens hemsida bör det stå klart att vi från Moderaterna och alliansen verkligen försökt omfördela kommunens resurser till förmån för välfärden.

Men den rödgröna majoriteten lägger uppenbarligen hellre pengar på samordnare och strateger än på fler händer i skolan och omsorgen.

Jag lämnade Moderaterna år 2009 på grund av deras förda rikspolitik, som för mig förändrats till det sämre inom vissa områden. Den hade för starka drag av nyliberalism. Men Hans Sundgren (M) har helt rätt i det han skriver. Hur reagerar då hans motståndare Sven-Erik Lindestam?

Den 16 augusti kom Lindestams illa genomtänkta svar med rubriken Sundgren far med osanning. Något Sundgren absolut inte gör. Det är lätt att kontrollera, jag har dessutom händelsekedjan i gott minne. Hans Sundgren hävdar att hans moderater är alla goda gåvors givare och Socialdemokraterna är ansvariga för det han med hårda ord kallar vårdskandaler, börjar Lindestam sin barnsliga uppsats.

Lindestam är tyvärr kommunens enda kommunalråd. Hans argumentering bygger på ren illvilja och han beskyller politiska motståndare för att använda sig av osanning, alltså lögner. När argumenten tryter talar och skriver Lindestam om något helt annat än den politiska motståndaren. Men i vissa söderhamnskretsar går det tydligen hem. Jag skall ge ytterligare exempel:

Sundgren hävdar att hans så kallade allians med sitt trollspö velat omfördela tjänster till omsorg. Det menas att vi hade så otroligt många byråkrater att om de sparkades så skulle horder av undersköterskor kunna anställas i stället. Naturligtvis är det inte sant det Sundgren skriver.

Jag känner mig ganska säker på att det är skralt med Lindestams läsförståelse och att han dessutom läst Sundgrens insändare som fan läser bibeln. Illviljan lyser så att man bländas, när Lindestam efter sitt personangrepp sedan skriver om annat än de här vårdskandalerna. Lindestam vill uppenbarligen inte ens se dem som vårdskandaler. Tycker han verkligen att vården då och då kan få fallera så att gamla och sjuka blir liggande i sin avföring tills den torkar in?

Den 19 augusti kommer Hans Sundgrens sansade svar, som får rubriken Otrevligt svar från Lindestam. Sundgren skriver: När Sven-Erik Lindestam (S) har brist på argument går han till personangrepp och därefter över till att skriva om något helt annat än de vårdskandaler som han och S är ansvariga för.  Fakta är: Allianspartierna har på flera sätt försökt öka bemanningen i skolan och omsorgen, medan S har ökat antalet administratörer.
Sanningen, Lindestam, är att SKL:s statistik visar att 51 heltider har försvunnit från vård och omsorg sedan 2009 medan antalet administratörer har ökat med 15 under motsvarande tid. Vårdtyngden har sannolikt ökat under tiden, så skulden faller tungt på S för att den underbetalda personalen går på knäna och att vårdtagarna inte får den omsorg de behöver.

Sedan förklarar Söderhamns-Kuriren det färdigskrivet om detta. Lindestam (S) behöver inte hamna i mer klister för denna gång.

Sven-Erik Lindestam kommer säkert att sitta kvar efter valet i september, så är det i Söderhamn och Birgit och jag känner djup oro inför framtiden. Men vad är det i jämförelse med hur gamlingar, kvinnor och barn har det i den islamiska delen av världen? Till stor del på grund av religionerna men också fundamentalistiska
 ledare, något inte heller vi saknar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar