torsdag 14 februari 2013

Söderhamnsskandalen

Nu är kommunledningen i Söderhamn på god väg att bli en visa i hela vårt land. I ledningen verkar man också göra vad man kan för att via diverse media sprida information om hur illa kommunen och dess anställda har det. Naturligtvis genom att förneka hur illa och dessutom inkompetent man sköter verksamheten, trots att alla i kommunen sedan länge vet bättre.

Det senaste från kommunledningen är att kommunchefen, Margareta Högberg, har lagt in ett öppet brev på kommunens hemsida. Hon har där tänkt sig att ensidigt bemöta kritiken mot hur hon ”sköter” sitt jobb och hennes behandling av stadsarkitekten Ylva Larsson. Det gick inte bättre än att hon omgående behövde ”förbättra” det hon skrivit, men fel blev det i alla fall. Hon verkar också röja att hon inte känner till skillnaden mellan orden utlämna och utelämna.

Hon säger sig också ha huvudprincipen att aldrig utelämna (Sic!) en medarbetare offentligt i massmedia. Jag har svårt att tänka mig någon som blivit mer utlämnad i massmedia genom hennes försorg än Ylva Larsson. Men det skedde ju kanske på grund av oförstånd och inkompetens.

Ingen tror väl att hon tänkt sig att låta Ylva Larsson bemöta hennes alltigenom felaktiga påståenden på kommunens officiella hemsida? Nåja, Ylva Larsson är ju inte dum, faktiskt tvärt om. Nu tvingade kommunchefen Ylva Larsson att bemöta struntet med ett öppet brev i Söderhamns-Kuriren. Staden har faktiskt en bra lokaltidning med duktiga journalister.

Jag skall inte än en gång redovisa alla hennes felaktiga påståenden, men lite ny information får vi genom Ylva Larssons svar i Kuriren. Vi får t.ex. veta att enhetschefen på Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, Ingemar Olofsson, spritt ryktet att Ylva Larsson inte var anställd som stadsarkitekt. Därmed får väl jag bekräftelse på vad jag påstod i inlägg redan den 10 och 14 dec. förra året.

Jag påtalade där kommunledningens knasiga organisation, som bäddar för revirstrider inom området samhällsplanering, med inte mindre än tre strateger spridda över tre förvaltningar. En av dem, Ylva Larsson, med mycket väl utvecklad kompetens inom området samhällsplanering och tydligen enastående energi.

I sitt öppna brev ställer Ylva Larsson fem frågor till kommunalrådet, Sven-Erik Lindestam. Han är tveklöst den som skall svara, eftersom frågorna rör hans inställning till kommunchefens minst sagt klandervärda agerande. Sven-Erik Lindestam har därmed fått en het potatis, som man kan förutsätta att han besvarar genom att egentligen inte svara och någon ytterligare klarhet i hur kommunchefen egentligen agerat vill han inte skapa.

Potatisen kastar han ifrån sig, men alla vakna har sett den och vill se hur han kastar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar