fredag 21 september 2012

Min insändare idag


Idag har jag en insändare i Söderhamns-Kuriren och så här såg den ut. (Rubriken satte Kuriren faktiskt som en "krigsrubrik", d.v.s med väldigt stora bokstäver.)

Även socialdemokrater är numera också nyliberaler

Mina insändare är inte många. Nu måste jag ändå skriva en.

För att börja från början, så var en rubrik i Söderhamns-Kuriren den 11 sept. Abrupt slut för hemkörning av mat. Artikeln gav ett utmärkt exempel på hur det kan bli, när politiker och/eller okunniga kommuntjänstemän sköter ruljansen. Kommuner och landsting skall svara för äldrevård och sjukvård. Det vet de flesta.

För att bromsa butikers och människors flykt från glesbygd har riksdagen infört ett statsbidrag för hemkörning av mat till gamla och sjuka. Bidraget är naturligt villkorat, så att avståndet till affären skall vara minst två km. Söderhamn har under lång tid tagit ut detta bidrag även för dem som bor i innerstaden, en majoritet. Om av okunnighet eller som fusk med statsbidrag måste jag låta vara outsagt.  
Länsstyrelsen, som skall bevaka statens intressen, kräver att kommunen omedelbart slutar ta ut felaktiga bidrag. Enligt artikeln blir kommunalrådets reaktion att omedelbart stoppa hemkörningen av mat, som till en billig penning sköts av butikerna. Butikerna känner ansvar för kunderna och beslutar fortsätta hemkörningen månaden ut utan bidrag.
Varken butiker eller de gamla och sjuka har underrättats i förväg och kanske tror kom.-rådet att han kommer att kunna skylla på regeringen? ”Kan bara beklaga”, svarar kommunalrådet tidningen. Samma kommunalråd som sett till att kommunen satsar 72 milj. kronor på två vindkraftverk utanför Kalmar. Verk som blir olönsamma för elförbrukare/skattebetalare och producerar el som vi inte behöver. 
Enligt Kuriren 12/9 har kom.-rådet ändrat sig. Kommunen skall fortsätta hemkörningen till gamla och sjuka, som inte kan besöka butiken. Nu skall hemkörningen med betydande krångel och högre kostnad tas över av hemtjänsten. Någon verkar ha informerat kom.-rådet om fakta och vad som gäller. Däremot verkar inte kom.-rådet ha klart för sig att socialdemokrater numera är också nyliberaler. T.o.m. förra ministern Ylva Johansson stod igår i TV och talade om att (S) är för privatiseringar och fri företagsamhet.

Roland Styffe skrev en insändare häromdagen, där han bl.a. frågade varför man tagit bort möjligheten att hemtjänsten med kommunens bilar kan följa pensionärerna och handla? Svaret blev ”god dag yxskaft”, en rad konstruerade undanflykter och redovisning av ”svårigheter”.

Sedan en uppräkning av sådant kommunen ger de gamla och sjuka. En dag i det gröna varje sommar, för dem som kan och vill delta, Träffpunkter, där gamla men friska kan delta i aktiviteter, för vilka dock pensionärsorganisationerna svarar samt fixarservice till alla över 67 år.

Bertil Lehman
f.d. Moderat och inte socialist
Sandarne


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar