måndag 17 september 2012

Dagstidningarna 11 sept. 2012I början av nästa år blir jag 86 år. Jag följer vad som händer lokalt och globalt. Jag läser Söderhamnskuriren (SK), SvD och andra tidningar via Internet och ibland kommenterar jag i min blogg eller en insändare. En blogg som yngre människor knappast läser, de orkar ju inte läsa mer än 140 tecken (Twitter) och läsförståelsen lär det numera vara si och så med. Nedan presenterar jag några kommentarer till dagens tidningsrubriker.

Rubriker i SK: Abrupt slut för hemkörning av mat. Ett utmärkt exempel på hur det blir när politiker skall bestämma. Många av oss kan inte besöka livsmedelsbutiken. Orsaken kan vara hög ålder, sjukdom eller handikapp. Kommunerna tilldelas ett statsbidrag i vissa fall, där ett villkor är att avståndet till butiken är mer än 2 km. Det här har riksdagen beslutat för att bromsa avfolkningen i glesbygd, inte för att stödja de gamla och sjuka, vilket är en kommunal och landstingskommunal uppgift

Så upptäcker man på länsstyrelsen att Söderhamns kommun tagit ut bidrag till utplockning och hemforsling av mat även i innerstaden. Kommunen slopade servicen plötsligt utan att kunder eller butik underrättats enligt SK och kommunalrådet ”kan bara beklaga”. Samma kom.-råd som bestämt att kommunen skall satsa 72 milj. kr på två vindkraftverk i Kalmar. Verk som är olönsamma för elförbrukare/skattebetalare i Sverige, där vårt elbehov sedan länge är täckt för lång tid framåt och inte några koldioxidutsläpp från elproducenterna sker. Den som bor i tätort och är oförmögen att lämna sin bostad skulle tydligen ändå göra detta för att handla.

Dagen därpå, den 12 sept. meddelas att kommunen ändå skall tillhandahålla denna service. Jag förmodar att någon informerat kommunalrådet om kommunens ansvar. Nu skall emellertid servicen tillhandahållas (med högre kostnad och mer krångel) av hemtjänsten, således inget för äldre pensionärer, som inte fått pensionen höjd på decennier. Givetvis måste man också i varje särskilt fall utreda om behovet verkligen föreligger och därför måste alla ansöka om tjänsten. Handlarna, som anställt folk för detta och i något fall också en kylbil för att kunna leverera fräscha varor säger att de ändå lämnar denna service månaden ut. De känner ett ansvar mot kunderna!

Totalt politiskt kaos. Det handlar om Ljusdals kommun, där man ägnar sig åt personstrider och anklagelser kastas mellan blocken och man använder könsord om varandra, vilket inte enligt min erfarenhet specifikt gäller Ljusdal. Det är förödande för demokratin och en del väljares tro på politikerna.

De redan duktiga klarar sig. Det gäller Rutavdraget för läxhjälp, som naturligtvis inte en fattig ensamstående mamma har råd att utnyttja. Men som blir en flitigt utnyttjad förmån för de välbeställda och helt i linje med Alliansens intentioner, som t. ex. innebär att gamla och sjuka skall ha högre skattesats än unga friska.

Ofta sen hjälp vid hjärtinfarkt. Ja, så är det i hela Hälsingland. Då min hustru fick en infarkt hamnade hon slutligen i Uppsala innan hjälp med kärlvidgning stod att få. Själv hamnade jag i julas på Bollnäs sjukhus med hjärtsvikt. Jag fick vänta sju timmar innan jag fick möta annan personal än den inskrivande. På intensiven fick jag ligga i korridoren och chefsläkaren talade en danska som varken personal eller patienter begrep. Underläkaren (från Ryssland) skrev ut fel medicin till mig. Hjärtsköterskan stoppade användningen efter att jag kommit hem och börjat använda medicinen.

Ett par rubriker i SvD: Mindre dåligt än S om försvaret är inte bra nog. Hans Wallmark (M) har uttalat sig på sin blogg. Wallmark tar miste när han uppenbarligen tror att kravet på borgerlig försvarspolitik är att den skall vara mindre dålig än vänsterns. F.ö. vet nog Wallmark lika litet som alla andra vad S f.n. vill med sin politik. Då man vet, tar man från båda sidor över den enligt den nu så populära metoden triangulering.

Ålder avgörande för kvalitet på hjärtvård. ”Idag undviks insatser för gamla. Man säger sig tro att riskerna är för stora liksom biverkningarna. Det gäller ex.vis kirurgiska ingrepp och propplösande behandlingar. Men även riktigt gamla svarar bra på behandlingen”, säger professor Jan Nilsson vid Lunds universitetssjukhus. Tyvärr skär landstinget i Gävleborg ned på all sjukvård, så att medellivslängden i Söderhamn är lägst i Sverige!

Landstingspolitikerna har ju så mycket annat de kan syssla med. T.ex. affärer och vindkraftverk (mer än 80 milj. för två stora kraftverk, som i alla fall byggs i Hälsingland), som inte behövs och blir olönsamma för oss.). Någon som kan ange ett landsting som lyckats i affärer?

Väldigt många politiker är rena katastrofer! Byt till något könsord om du vill.

Det här skrev jag i huvudsak kvällen den 11 september för en insändare. Nästa dags nyhetsrapportering gjorde det delvis inaktuellt och det har blivit liggande i datorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar