torsdag 18 augusti 2016

Facebook kontra böcker med mera


Den 14 juli skrev jag ett inlägg ”Facebook kontra dagstidningar”. Nu vill jag ställa detta eländiga Facebook mot böcker. Ställa frågan: Hur blir man en bildad människa? Svaret är enkelt, först och främst genom en bildande uppfostran och därefter i all huvudsak genom att läsa böcker, tänka igenom, se till att man förstår det man läser.

Det går inte att skylla brist på bildning på ögonproblem. Nästan all god litteratur finns som ljudböcker och de är vanligen aningen billigare än de inbundna böcker jag vanligen köper. Dessutom har varje stad ett stadsbibliotek och böckerna lånar man utan kostnad som det sägs. Men så bra är det inte, lånar du inga böcker så får du ändå betala för andras lån via skatt. Ljudböcker kan dessutom avnjutas i många situationer då läseboken inte är att tänka på.

Som svensk är man bildad om man förstår skillnaden mellan att på Facebook kalla Vladimir Putin eller Donald Trump för idiot och på samma sätt uttrycka sig om en avsevärt äldre och nära släkting för dennes politiska (och välgrundade) uppfattning i en aktuell fråga. Den bildade (och väluppfostrade) förstår vad som är comme il faut på Facebook och där kan få en våldsam spridning.

Från Facebook till digitaliseringen som en del tydligen tror är i det närmaste slutförd inom kort, men så är det inte. Själv började jag arbeta med digitaliseringen av Försvarets Fasta Radiolänknät på 1970-talet. Vågutbredningsberäkningarna förändrades och nya algoritmer tillkom efter några års tillämpad forskning, särskilt gällande frekvensselektiv fädning.

Vi behövde på ett nytt sätt beräkna både kvalité och tillgänglighet hos mottagen signal då vi tog fram utbyggnadsunderlag för radiolänkstråken. Så blev de för somliga så viktiga vindkraftverken inblandade i ”det stora spelet”, men det är en annan och tidigare berättad historia.

Men samhällets digitalisering fortsätter och vidgas till nya områden. Vår digitaliseringsminister, Peter Eriksson har kommenterat World Economic Forum Global Information Technology Report 2016. I ett pressmeddelande säger han: ”För att Sverige ska kunna fortsätta sin utveckling behöver vi bli starkare på områden där det fortfarande finns utrymme för förbättring”.

Här verkar det som om han tror att vi är nära nog färdiga med denna utveckling, men så är det definitivt inte. Det finns mycket mer än lite på marginalen att göra på alla områden, trots att vi började för fyra decennier sedan. En del av det som gjorts är dessutom mindre lyckat. En del är misslyckat genom att det inte kan hanteras av gamla människor som ser och hör dåligt och är rädda för knepiga förändringar.

Apropå sådana kan jag inte gå förbi min käpphäst helt. Pengarna som började strömma över folket i början av 90-talet och sedan fortsatt att strömma, har fått ett namn: Helikopterpengar. Det är som om pengarna av statsmakten strös ut från helikopter och snabbt kan plockas upp av de unga och friska. Lönerna för vanliga anställda har tre- och fyrdubblats, men även priserna ökar i snabb takt. För de riktigt försigkomna har lönerna tiodubblats, för att klyftorna i S-samhället ska bli riktigt breda, tydliga och varaktiga.


För att i någon liten mån hjälpa till med finansiering av den här helikoptertjänsten har man underlåtit att höja pensionerna i motsvarande mån. Många gamla pensionärer är ju tåliga och sedan barnsben vana att klara sig på litet. De yngre har redan vant sig vid skenande löner och kräver bara mer.

Sossarna väljer inte den pragmatiska, omprövande vägen, de väljer sin dogmatiska och menar att det är viktigare att tycka rätt än att ha rätt och regeringen tycker att pensionärerna ska sitta stilla i båten och vara glada över sin högre skattesats och de obetydliga höjningarna av pensionerna.


I nästa inlägg siktar jag på att återkomma till palestinaproblemet, men det kan dröja lite. Det är ju ett stort problem som hamnat i bakvatten när araber slåss mot araber i Syrien och Irak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar