lördag 2 januari 2016

Sverige, Gävleborg och Söderhamn


I en debatt om hur politiker i Sverige, dess olika regioner och kommuner sköter sig skulle den som vill försvara Gävleborg och Söderhamn ligga illa till. Debattörer kan vanligen slå varandra i huvudet med valda faktamässiga slagträn, men den stackare som i det läget skall försvara Gävleborg och Söderhamn ligger risigt till. Debattören på andra sidan har hela tiden bättre slagträn.

Gävleborgare har ju knappast några slagträn alls och då är det inte lätt att välja. Samhällsekonomin kan vara i botten, vilket gått ut över skola och äldreomsorg. Så får man plötsligt några tiotal statliga miljoner till skola och äldreomsorg, som fått stå tillbaka för flyktingmottagning. Pengarna läggs omgående på en inomhusarena som bandylaget tjatat om i många år. Lärarna får stå där, med ett antal elever som bara talar Arabiska i klassen och äldreomsorgen är ju ändå på nyliberal avskrivning.

En god nyhet presenterades i förra veckan av SCB. Antalet sysselsatta svenskar i åldern 15 – 74 år var 4 873 000 i november 2015. En ökning med 87 000 jämfört med november i fjol. Verkligen något att glädjas åt oavsett politisk läggning. ”Vill verkligen borgerlighetens systemkollapsprofeter att arbetslösheten sjunker?”, frågar Aftonbladets Daniel Swedin på Twitter.

”Lämna kollapsretoriken” ropar Helle Klein, som gett mig kalla kårar då hon någon gång debatterat i TV.  Hon menar att SCB:s siffror visar att den nu förda politiken fört åt rätt håll. Tove Lifvendahl säger i SvD om detta: ”En infantil fråga förtjänar en motfråga i samma ”låt oss missförstå varandra”-anda.” Om stigande sysselsättning är något som AB och Helle Klein menar bevisar att den förda politiken är på väg åt rätt håll – hur kommer det sig att slutsatsen var en annan i valrörelsen?

Några dagar före valet 2014 visade SCB:s siffror nämligen en ännu större ökning än nu: 97 000 fler personer i sysselsättning i augusti 2014 jämfört med samma månad 2013. Men då var de här duktiga debattörerna tysta som möss. Inte minsta nysning om att blåsa faran över, sluta larma och i stället vila efter framgången.

Däremot hörs nu utspritt över hela landet att den offentliga verksamheten uttrycker oro, vanmakt och stress över situationer som uppstått till följd av kraftig flyktingtillströmning på kort tid. Socialsekreterare har en omöjlig arbetssituation och lärare som inte kan förmedla adekvat undervisning, när några elever i klassen plötsligt bara talar arabiska.

Till råga på eländet vill jag påminna om Konjunkturinstitutets bedömning tidigare i år av effekterna av regeringens reformer. ”Vi kommer att få se en omflyttning med färre öppet arbetslösa och fler dolt arbetslösa.” Arbetsförmedlingens generaldirektör gick också för ett tag sedan ut med upplysningen att ”matchningen blir en tuffare utmaning då andelen arbetslösa som har efterfrågade kompetenser minskar”.

Aftonbladets enögda analyser är inte till någon hjälp nu. Vi behöver politiker och tjänstemän som kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har tittat närmare på utvecklingen i en ny rapport enligt Söderhamns-Kuriren, SK. Där konstateras att vi flyttar från de små kommunerna till de större städerna. Det är framförallt att det finns arbeten och möjligheter till studier i städerna som gör att de växer. Ingetdera erbjuds i någon större utsträckning i Söderhamn och bildning verkar inte värderas särskilt högt om man tittar på politikeruppsättningen i staden. Kompetensen verkar inte heller särskilt hög inom stadens förvaltningar, något som SKL säger blir en naturlig följd av minskande innevånarantal.

I Kuriren läser jag det jag redan vet: ”Krympande kommuner som Söderhamn ställs inför en rad problem. Det blir svårt att få skattekronorna att räcka till för att förvalta och utveckla sådant som skolor och äldreomsorg.
Samtidigt minskar möjligheten att rekrytera nya politiker och kompetenta tjänstemän i och med det krympande befolkningsunderlaget och förtroendet för politiken försvagas i takt med att verksamheter centraliseras och effektiviseras för att hålla kostnaderna nere.” Så sant, så sant.

Kvalitén i politikernas beslut framgår glasklart då kommunen får 74 miljoner kronor (om jag minns rätt) för att klara skola och äldreomsorg, som är områden som fått stå tillbaka för flyktingmottagandet. Fullmäktigebeslutet blir att bygga den bandyarena för 52 miljoner, som man absolut inte hade råd med då den för en liten tid sedan skulle kosta lite över 30 milj. Bandy var en stor sport då jag var grabb, men jag fyller snart 89 år. Jag minns när ishockeyn kom till Sverige och bandyn slogs ut på många håll.

Minimimåttet för bandyns isade yta är 5 400 m2, motsvarande mått för ishockeyrinken är 1 800 m2. Givetvis tillkommer för respektive hall utrymme för betalande åskådares läktare. Bandyn kräver alltså en mastodonthall, som svårligen kan löna sig. Det lär bli återkommande höga utgifter för kommunen, som går ut över skola, barnomsorg och äldreomsorg som aldrig kan bli sådana de bör vara i Söderhamn.

I Gävleborg verkar politikerna eniga om att samla regional service till regionens sydöstra hörn, Gävle, och så har det varit under lång tid. Sjukhusen i Bollnäs och i Hudiksvall avlövas den ena specialisten efter den andra och sjuktransporterna fågelvägen till regionsjukhuset i Gävle kan bli kring 20 mil långa. Men så är det också vanligen med största tvekan man beviljas ambulanstransport i Gävleborg. Gamlingar och skolbarn i Gävleborg har en del övrigt att önska.

Sedan 40 år har befolkningen i Söderhamn minskat från 32 000 till 25 000 invånare. Den senaste tiden har dock invånarantalet ökat med 200. Det är flyktingmottagandet som visar sig på detta sätt. Frågan är väl nu närmast; hur skall de försörjas tills de får jobb? Enligt tillgänglig statistik dröjer det i snitt 7 – 10 år, men kommunalrådet Sven-Erik Lindestam är tacksam över befolkningsökningen och hoppas att den blir bestående, vilket jag tvivlar på.

”Vi är snabba på att ställa om verksamheten”, säger han, för att sedan lägga till: ”Det påverkar invånarantalet både positivt nu och förhoppningsvis även i framtiden. Politiken måste vara väldigt förutseende, förändringar får inte tvinga oss till snabba ogenomtänkta åtgärder. Om antalet elever eller äldre på en avdelning ökar eller minskar med tio personer så måste anslagen justeras snabbt. Om vi inte gör det här på ett bra sätt minskar politikens legitimitet.” Det gäller alldeles tydligt för kommunalrådet att uttala sig så att man är garderad. Åtgärder vidtages skickligt och snabbt men utan snabba ogenomtänkta beslut.

SKL:s undersökning visar att människorna flyttar från små kommuner till större städer. Det som lockar är arbeten och möjligheter till studier, inte fin natur, rik kultur, idrottsliv eller låg kommunalskatt. Ändå har Söderhamn, så länge jag bott i kommunen (11 år) försökt locka inflyttare med just dessa senare lovord.

Söderhamn har ingen uppsjö av arbeten och möjligheterna att studera är ytterst begränsade. Just nu satsar kommunpolitikerna på att ta emot så många flyktingar som möjligt och hoppas på att de stannar i kommunen. En uppgift i SvD säger att enbart i september kom totalt 4 700 ensamkommande barn, främst från Afghanistan, en femtedel av månadens hela asylström på 24 300 personer i alla åldrar.
Svartmålar jag? Ja, jag kan inte annat så som flyktingsituationen just nu hanteras av makthavarna. Självklart skall vi ta emot så många flyktingar vi kan, men under någorlunda ordnade former. Nu försöker regeringen i efterhand åstadkomma någon sorts ordning, med någon sorts ID-kontroller i panik vid Öresundsbron. Kontroller som plötsligt åläggs transportföretaget.

Någonstans på nätet hittade jag för några år sedan nedanstående bildserie med kommunalrådet Sven-Erik Lindestam i Söderhamn. Knappast placerad där av kommunalrådets uppbackare? Det var vid den tiden jag hörde en arg pensionär i ICA-butiken klaga bittert över prishöjningarna och kalla Söderhamn för Mogadishu. Han tyckte det började bli väl många somalier i stadens gatubild, men det var då det.

Klicka på bilden så blir den större. 

Tyvärr kan jag inte göra texten i pratbubblorna läsbar i bloggens förstorade format. Jag ger den i stället här bild för bild uppifrån vänster:
1.  27 miljoner har vi tjänat på flyktingrna i lSöderhamn. Fantastiskt!
2.  Jag måste vara en väldigt skicklig politiker.
3.  Branting Erlander Palme Lindestam.
4.  -
5.  Om lilla Söderhamn kan tjäna så mycket på flyktingar, hur mycket kan då inte hela Sverige tjäna?      Om jag fick styra.
6.  I Söderhamn ökade antqalet utlandsfödda med 235 personer under 2008-2009, och vi tjänade 27        miljoner på det. Det måstle innebära att ...
7.  2 350 personer skulle ge 270 miljoner och 23 500 skulle ge 2,7 miljarder och 235 000 skulle ge  ...
8.  ummmmmm.
9.   mmmmmmm
10. ummm, minus alla Herkulesplan mmmmm
11. ...nnnggggeeehhh
12. Ettusenarton miljardertrehundrafyrtiofyra miljoner kronor!!!  om Sverige tog hit hela Somalias befolkining. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar