lördag 23 januari 2016

Mina problem i Söderhamn


Min senaste vurpa hemma på köksgolvet har verkligen ställt till det som redan tidigare var illa tillställt. Nu vägrar jag att sätta mig upp i sängen den första timmen efter ett uppvaknande som jag finner väldigt olustigt. Mina smärtdämpande tabletter börjar jag med, men de är lite svåra att svälja med vatten i liggande ställning.

Då jag ytterst försiktigt sätter mig upp i sängen, så vrålar jag. Smärtan är nämligen olidlig. Lite längre fram på dagen blir det lite lättare, men jag har börjat undra om det verkligen beror på mina tabletter? Jag tänker inte testa detta, i stället har jag nu ett par dagar tagit 10 mg extra på morgnarna. Under all min vakna tid får jag då och då välgrundad anledning att skrika, men då jag tillräckligt försiktigt rör på mig räcker det vanligen att kvida.

Främmande människor jag mött och möter har vanligen varit väldigt hjälpsamma då de sett mig försöka lasta t.ex. vedsäckar eller gödselsäckar i kundvagn. Det har t.o.m. hänt att man följt mig till bilen för att lasta över dem. Men nu är situationen den att jag inte kan besöka några affärer, det är alltför plågsamt. Birgit, med ett smärtande knä och sin rollator gör det, men får hjälp av vår dotter, Ann-Christin, vid veckoinköpen på ICA.

Ända sedan tidigt 80-tal (kanske är det ännu tidigare) har ju politikerna bestämt att gamla människor skall kunna bo kvar hemma, så länge de önskar detta. Det skulle bli billigare för kommunerna och långvården hade mycket dåligt rykte. Att bo kvar med nödvändig hjälp passar mig perfekt och är det vi bäddat för i samband med vår flytt till Söderhamn 2004. Vårt enplanshus är med smärre detaljer närmast handikappanpassat. Rullstolsanpassat är det inte.

Det talas och skrivs mycket om livskvalitet för de gamla och sjuka, men det som är livskvalitet för den ene är det inte alltid för den andre. Livskvalitet för mig är numera att få läsa och skriva. Det jag framförallt läser är 1900-talshistoria, politisk och militär. 1900-talet kan väl sägas vara präglat av politiska och med militära medel drivna konflikter stater emellan.

Själv fick jag som ung under 5 ½ år en ganska grundlig soldatutbildning, Sverige var omringat av länder i krig. Under 40 år följde planeringsarbete för försvar av Sverige om Sverige skulle anfallas av Ryssland. Någon annan skurkstat med sådana planer kunde vi inte tänka oss. Sverige var inblandat i det kalla kriget och det drällde av människor som spionerade för rysk räkning.

Man kan säga att det svenska försvaret började byggas ut 1936, då det stod ganska klart att Hitler och Tyskland siktade på revansch efter Versaillesfredens uppenbart orättvisa fredsavtal. Verklig fart på upprustningen blev det naturligtvis efter krigsutbrottet 1939. Då svensk vapenimport nära nog omöjliggjordes, alla producentländer själva behövde vad de producerade, så uppstod och byggdes en omfattande svensk försvarsindustri ut.

Ett väl fungerande samband är en absolut nödvändighet inom ett totalförsvar. Under 40 år, hela tiden för kalla kriget, arbetade jag med förverkligandet av ett stryktåligt samband inom svenskt totalförsvar och hela denna tid med koncentration på ett radiolänknät. Ett nät som från början döptes till Försvarets Fasta Radiolänknät, FFRL och sedermera slogs ihop med Försvarets Trådnät och döptes om till Försvarets Telenät, FTN.

Mitt nuvarande intresse för politik och militärhistoria är naturligtvis upphakat på mina 46 yrkesverksamma år i yrken som verkligen intresserade och engagerade mig. Alla dessa intressen är av en art som man kan driva så länge man kan sitta och läsa och skriva på ett tangentbord. Skriva för hand kan jag knappast längre, därtill är jag för darrhänt. Vem som helst bör förstå att jag då behöver plats för ett skrivbord, en dator och mitt ganska omfattande bibliotek där bokhyllorna täcker väggarna i mer än ett rum.

2004 följde vi efter vår dotter, som flyttat till Söderhamn. Vår son flyttade till USA i början av 70-talet. I Västerhaninge, där vi tidigare bodde, hade vi ett omfattande umgänge, jag hade just lämnat kommunfullmäktige och kommunstyrelse, hade 36 år bakom mig i Lions Club. Lions Club i Söderhamn hade man just lagt ned, liksom det mesta som var bra för staden.

Det blev lite ensamt och då var mina intressen utmärkta att ha, den här bloggen, liksom ett par gästrum för gamla vänner och släktingar som ville hälsa på hos oss. Vännerna i vår ålder som hälsar på, blir dock på grund av ålder, krämpor och frånfällen allt färre. Livskvalitet är väl något vi människor allmänt strävar efter, men vad som anses höra dit kan variera. Min hustru, vår dotter och son med familjer, mina böcker och min dator är vad som är viktiga för min livskvalitet. Att kunna välja ett liv med dem respektive detta är valfrihet och att sitta på en stol med mjuk dyna är min önskan. Den enda ställning som är någorlunda smärtfri förutom sängläge.

Helt klart är också att vi flyttade från en kommun med mycket väl utbyggd och fungerande äldreomsorg och till en kommun med avsevärt sämre omsorg om sina gamlingar. Det har jag redogjort för i ett tidigare blogginlägg. Här i Söderhamn har man just färdigställt ett 30-tal ”lägenheter” i ett äldreboende och då naturligtvis sett till att Vd i kommunens bostadsbolag och ansvarig nämnds ordförande (S) fått den positiva publicitet som går att få.

Tyvärr rör det sig om 30 enrumslägenheter, inte mycket att komma med om man och hustru inte vill skiljas åt och behålla ett bibliotek, en skrymmande dator och en del möbler. Ett par befintliga äldreboenden i Söderhamn med ”riktiga” lägenheter skall i stället läggas ned. De unga, som planerat och genomfört detta verkar tro att de gjort något bra och hälsingarna verkar inte missnöjda. Jag ser eller hör i alla fall inga missnöjesyttringar från dem. De kanske inte heller medför några böcker till boet?

Hittills under vårt just påbörjade århundrade har 32 000 platser på äldreboenden försvunnit i Sverige. I Hälsingland har antalet äldreboenden minskat med nära en tredjedel enligt Söderhamns-Kuriren. Detta trots att de äldre blir allt fler. Kommunernas ambition är att de äldre skall vårdas i hemmet så länge det går. Det passar mig, jag röker också upp till 30-40 cigaretter om dagen och det är en vana jag inte avser ändra.


På tisdag får vi besök från kommunen och det kommer att visa sig hur långt valfriheten sträcker sig, hur lätt eller svårt det är att få vård i hemmet och hur livskvalitén skall te sig för oss framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar