söndag 26 juli 2015

Söderhamn en misskött pärla

Bilderna visar centrala Söderhamn sett från Östra berget, som ligger i stadscentrums södra del och kröns av den vita "Borgen" med sitt höga torn. Något alla resande som färdades på gamla E4 genom staden kunde se och förundras över.
Idyllen Söderhamn misskötes tyvärr å det grövsta.

Vad är det då som händer? Jo, småpåvar bland tjänstemännen ute i förvaltningarna och några få politiker styr och ställer som de behagar, tjänstemännen i kotterier. Kvaliteten hos stadens politiker är, såsom jag ser det, låg.

Ett exempel: En dam väljs in för ett parti. Vid valperiodens första fullmäktigemöte meddelar hon att hon ögonblicket innan beslutat sig för att byta parti. Ordföranden i det nya partiet (SD) har varit vänlig nog att bjuda henne på middag. Jo, det är sant och tyvärr sådant som kan hända bland ”politiker” i Söderhamn. Väljarna har i huvudsak röstat på det parti hon företrädde vid valet och inte på henne som person och deras röster har därmed gått till ett parti med helt annat program.

Med begreppet mandat följer inte att man skall kunna göra som man vill eller skall kunna kringgå alla hinder. Hindren skall man passera igenom om man kan. Begreppet tjänstemannaförslag finns. Tjänstemannabeslut också, men då endast om beslutsrätten har delegerats, är lagenlig eller enligt kommunala regler men i Söderhamn blundar en del tjänstemän för sådana petitesser. Särskilt vanligt verkar detta vara då man bildat ett litet kotteri.

I Söderhamn är det vanligt med sådana kotterier, det kan var och en se som följer vad som händer i lokalpressen. Lika vanligt verkar det vara att förvaltningschefer bestämmer vad som skall tas med och vara sanningen i rapporter om verksamheten.

I tvisten 2013 mellan Inköp Gävleborg, chefen Kultur och samhällsservice, Gunnar Mellqvist, tekniske chefen Lars Stål kontra NCC Road fick kommunrepresentanterna krypa till korset och allt skulle vara frid och fröjd.

Då nytt avtal skulle tecknas 2014 visade det sig nog att Inköp Gävleborg och herrarna från Söderhamn inte glömt sin nesa från 2013. NCC hade nog inte en chans med de här herrarnas inflytande och uppdraget gick till Skanska, vilket tydligen för Söderhamns del betydde en halv miljon i högre kostnad och väldigt långa asfalttransporter från Skanskas asfaltverk i Gävle till berörda kommuner i Hälsingland med bland andra Hudiksvall. Man kan undra om Miljöpartiet i kommunen är medvetna om problemet?

Jag har uppfattat att Mellqvist krävt att få behålla sin tjänst tills han blir 67 år, men att detta nekats honom. Att han då krävde att tekniske chefen, Lars Stål skulle få hans tjänst, men att kommunen åter (och ganska självklart) sagt nej. Denna tjänst bör naturligtvis utannonseras i vanlig ordning för att kunna anställa bästa möjliga befattningshavare. Å andra sidan har Mellqvist redan hunnit bli 66 år. En del kvarnar mal långsamt.

Det är för mig obekant vilka förtjänster Lars Stål kan besitta som kan göra att han en gång ansågs lämplig för tjänsten som teknisk chef?  Han har i alla fall tydligen haft lätt för att samarbeta i ”kotteri Mellqvist”/Stål. Senare tids dåliga kommunala beslut har han som teknisk chef åtgärdat till höga kostnader för medborgarna (mångmiljonbelopp). Jag undrar vem eller vilka som orsakat dessa misslyckanden?

Finns det då något hopp för den gamla fina staden Söderhamn? Ja, kanske är det så. Kommunförvaltningen står inför en välbehövlig omorganisation. Det är bara att hoppas att den blir lyckad, men då bör nog inflytandet från vissa nuvarande chefer minimeras. Den senaste omorganisationen var nödvändig men misslyckad har jag förstått.

KUS fick tydligen efter senaste valet en ordförande som försöker driva en vettig politik och verkar vilja rätta till saker och ting, men här verkar också finnas ett besvärligt kotteri bestående av förvaltningschefen och huvuddelen av avdelningscheferna.

Verksamheten i kommunernas fullmäktigeförsamlingar, nämnder och förvaltningar skall rättas enligt kommunallagen och vissa föreskrifter, något som tyvärr inte alltid sker. I vissa kommuner tippar ansvaret för verksamheten över mot tjänstemannasidan, i andra mot politikersidan. Vissa kommuner är inte neutrala vid chefstillsättningar, utan tar hänsyn till sökandes partitillhörighet eller politiska inställning, vilket naturligtvis då inte erkännes.

Hur det har varit och är i Söderhamn vet jag som inflyttad efter min politiskt aktiva tid inte i alla detaljer, men jag har mina misstankar. Jag har fått en del e-post från mina läsare. En skriver t.ex. om vissa tjänstemän: ” Det är många pajaser, den ene värre än den andre, som aldrig skulle ha fått sina poster.”

Söderhamns situation verkar tråkig, men det handlar om sådant som kan rättas till med tiden. Jag hoppas att det skall ske, men det inträffar knappast under min livstid. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar