onsdag 8 juli 2015

Om kärnkraft och demokrati


 

Sverige styrs av Miljöpartiet och Vänstern (kommunisterna). Det är förfärligt. Sossarna försöker ge sken av att de styr allt, men för att behålla makten de tre närmaste åren måste de i mångt och mycket göra som Miljöpartiet och Vänstern bestämmer. När Stefan Löfven tar semester är Åsa Romson vikarierande statsminister. Åsa Romson! Tänk om det händer något stort och allvarligt och hon inte får kontakt med Stefan Löfven!

En rad av viktiga vallöften svek Stefan Löfven omedelbart den dag han insåg att han måste bygga regeringsinnehavet på nära samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet (kommunisterna). Sex ministerposter tvingades han ge Miljöpartiet och för att få Vänsterpartiet med på noterna blev det även gruvliga eftergifter till dem. Att han inte kunde offentliggöra det nära samarbetet med dem förstod han i alla fall.

Alla vet att migration och integration har blivit problemområden i Sverige.  Det är ingen nyhet, så har det varit ett bra tag. Inget av de sju partierna tog i valrörelsen 2014 upp dessa problem. Det var knäpptyst. Man skulle ju kunna tolkas som att man på något sätt kunde tänkas släpa fram SD:s käpphäst.

Likafullt är det precis vad den nya moderatledaren nu tvingats att ytterst försiktigt och så smått göra. Så försiktigt att det knappt märks och kanske i hopp om att få andra i alliansen att följa efter? Nu erkännes i alla fall att migration och integration blivit ett problem för Sverige och allt oftare konstaterar media att det oftast dröjer 7 − 10 år att få majoriteten flyktingar i meningsfullt arbete.

Före valet sa Stefan Löfven att de kärnkraftverk vi nu har i drift skall fortsätta driften livstiden ut. Jo pyttsan! Tänkte han inte tanken att nära samarbete med MP kunde bli nödvändigt?

Eller hade han inte förstått att många miljöpartister är politiska dogmatiker, som inte kan tänka sig något annat än att deras egen uppfattning är den korrekta. Att närmaste kärnkraftverk när som helst tillsammans med landskapet kan förintas i en fruktansvärd nukleär explosion följd av en atomvinter.

Atomkraftverk är idag utspridda över hela jordklotet. Det finns stora och det finns små. Fartyg, även en massa ubåtar drivs av kärnkraftsreaktorer. Vi människor har t.o.m. skickat ut rymdsonder, vars uppgifter löses med hjälp av kärnenergi. Många länder världen runt bygger nya kärnkraftverk.

Våra svenska kärnkraftverk tillhör världens säkraste, de har kontinuerligt moderniserats och förbättrats. Ibland undrar jag om man inte ständigt tillför dem så många nya och komplicerade säkerhetspåfund att de till slut blir verkligt farliga?

Då tilldelas MP makt att (via Baylan) inte bara styra svensk energipolitik utan också västeuropeisk, ja EU:s. Inom EU håller man på att förbättra energiflödet mellan medlemsländerna med hjälp av integrerade el- och gasnät. Exempelvis byggs just nu undervattenskabeln Nordbalt ut mellan Sverige och Litauen. Den minskar Litauens beroende av rysk gas, bara om Sverige kan fortsätta att producera ett överskott.

Det blir svårt för Sverige att producera tillräckligt mycket el för export kalla vinterdagar, när det dessutom är vindstilla, om Vattenfall får stänga Oskarshamn 1 och 2 år 2018, vilket man har hintat om.  Inom MP jublar man och menar att de två rektorerna stängs därför att MP lyckats göra det dyrare med kärnkraft för att få bort dem.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) menar att utvecklingen bara skyndats på genom minskad lönsamhet. Att regeringens kommande skattehöjning för kärnkraft spelat in säger han sig inte tro. Det är inte utan att jag hoppas på en riktig köldknäpp framöver, så att Baylan måste förklara varför svensk el inte räcker till. Nej, Gud förbjude! Vår egen tillvaro är helt beroende av eluppvärmt vatten till golvvärme.

Säkerheten i svenskt närområde är sämre än på länge och ryssarna bedriver redan ett öppet hybridkrig bl.a. med hjälp av sina energitillgångar. Det underlättade tyvärr Tyskland genom att för några år sedan stänga ett antal kärnkraftverk.

Anledningen var urbota korkad, den japanska kärnkraftsolyckan 2011 med 18 000 dödsoffer. En fruktansvärd olycka som inte inträffar i Tyskland, nämligen jordbävning i kombination med tsunami, vilket är otänkbart i Tyskland.

För ett år sedan gick ryssarna ett steg längre i sitt hybridkrig och ockuperade den ukrainska halvön Krim. Deras soldater bar till att börja med uniformer utan nationalitets- och förbandsbeteckningar och skurken Putin förnekade att de var ryska soldater. Just nu krigar Putins anonyma soldater i östra Ukraina mot Ukrainas reguljära armé. Putin försöker få det att se ut som ett inbördeskrig.

Just nu upplever vi gång efter annan att ryssarna bär sig illa åt i Östersjöområdet. Man flyger utan transpondrar och utgör en fara för civilflyget. Man försöker skada svenska Jas genom att skicka ut facklor, som i krig är avsedda att avleda IR-robotar och man flyger så nära svenska signalspanande flygplan att faran för kollision blir påtaglig.

Påtaglig är också ryssarnas undervattensverksamhet. Nyligen fällde Finland sjunkbomber och vem tror att det var mot annat än rysk undervattensverksamhet? Svenska fartyg som bedriver vetenskaplig verksamhet i Östersjön har körts bort av ryska marinen under hotfulla former. Sådana svenska fartyg borde stanna och skickat ut nödsignal tycker jag!

Ryska örlogsfartyg stör arbetet med Nordbalt, som är ett projekt för att förbättra energiförsörjningen inom EU. Sverige lägger en undervattenskabel mellan Sverige och Litauen för att förbättra energisäkerheten inom EU, men det skulle kunna minska ryssarnas inkomster av gasleveranser.

Ryssarna använder militära hot mot sina grannländer men också energipolitiken. 2006 stängdes gasleveranserna till Ukraina av, vilket ledde till att även andra EU-länder blev utan gas. Dessvärre är hela sex EU-stater beroende av ryska gasleveranser och Ungern verkar allt försiktigare i sin rysslandskritik.

Genom export av svensk koldioxidfri el från ett överskott skulle vi kunna bidra till att göra EU mer energisäkert och våra vänner i EU mindre beroende av rysk gas och därmed av Ryssland.

Effektskatten på kärnkraft höjs nu samtidigt som subventionerna till andra energislag utökas. Vad kan kraftbolagen göra utom att stänga ner kärnkraft och uppmuntra nedhuggning av de svenska skogarna för att ge plats åt skogar av 150 meter höga vindkraftverk och vägar fram till dem?

Miljöpartiets dogmatiska motstånd mot utnyttjande av den utbyggda kärnkraften innebär en risk för Europas säkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar