söndag 16 november 2014

Ett säkerhetspolitiskt rådRegeringen har, med anledning av ryssarnas aktiviteter i Stockholms skärgård, just valt att inrätta ett säkerhetspolitiskt råd. Det är bra, förutsatt att rådet ges relevanta uppgifter och befogenheter. Men det behövs så mycket mer. Man kan inte prata bort rysk militär aktivitet på svenskt territorium. Till detta behövs skarpa vapen som skall kunna användas i rätt ögonblick d.v.s. omedelbart då intrånget sker. Alldeles särskilt måste detta gälla undervattensfarkoster i u-läge.

Samtidigt vilar från start ett löjets skimmer över detta råd, där ingår ju Åsa Romson. Att också utrikesministern skall ingå i rådet är inte konstigt, men Margot Wallström? En av de första åtgärderna under hennes egid var att mot alla regler erkänna staten Palestina.

Palestina och Gasa styrs idag av al-Fatah i samarbete med Hamas, men Hamas liksom al-Fathas militära gren, al-Aqsa är terroriststämplat av västvärlden, bl.a. EU. I den syriska konflikten står al Fatah på Bashar al-Assads sida och har lämnat honom viss hjälp. Utan den israeliska ockupationen av Palestina hade sannolikt situationen i Palestina sett ut som i dagens Syrien och Irak. Palestinierna bör väl vara tacksamma över att slippa Isis?

Ryssland har nu under Putins tid vid makten moderniserat och upprustat sin krigsmakt och kommit långt på den vägen. Något som alliansregeringen i Sverige till del inte erkänt, men också sagt att de gör från scratch och att det därför kommer att ta väldigt lång tid. Helt fel från början till slut! Man har redan nu kommit långt på vägen. Ryssarna avvecklade inte sin krigsmakt så som Sverige avvecklade sin försvarsmakt. Det är i Sverige det tar lång tid att upprusta.

Ryska högstadieelever får i skolans militärpolitiska utbildning lära sig att andra länder strävar efter överlägsenhet i militär styrka, vidareutvecklar kärnvapen, högprecisionsvapen och informationsresurser för att föra krig. Att dessa hemska stater också skapar unilaterala globala system för antirobotförsvar och militariserar rymden runt jorden. Hela den ryska hotbildsuppfattningen är grotesk.

Den ryska krigsvetenskapsakademiens ordförande, armégeneralen Machmut Gareev, uttrycker NATO m.fl. som ett hot så här: (Jörgen Elfving, Putin rustar Ryssland, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag 2014, www.smb.nu)

Utvidgningen av NATO och den direkt militära inblandningen i Mellersta Östern och Främre Orienten och andra områden leder till direkt skada för Ryssland och betyder att den sedan länge förda politiken för att minska och begränsa Rysslands geopolitiska intressen fortsättar. Väst strävar efter att säkerställa kontroll över Rysslands råvaruresurser. Samtidigt läggs stor vikt på att utveckla alternativa energikällor för att begränsa Rysslands inkomster av olja och gas och ställa landet under hotet av social och ekonomisk kollaps. (min fetstil) Det sker också en förflyttning av centrum för affärsverksamhet till Asien och Stillahavsområdet. Bakom pengarna rör sig militär styrka, amerikanska och NATO-baser dyker upp i Centralasien och hotar direkt Rysslands nationella intressen och säkerhet. Tänk så man kan få till det!

Ryssland är en kvarvarande imperialistisk kolonialistisk stormakt, som nu söker repa sig efter kollapsen runt 1990. Det hela började med Ivan IV, den förskräcklige, fortsatte med Peter I den store, sedan Katarina II den stora, som med hjälp av furst Potemkin utvidgade imperiet söderut (med bl.a. Krimkhanatet under Södra Porten, d.v.s. södra Ukraina och Krimhalvön), sedan kom Stalin och nu skurken Putin med sina erövringar.

 Putin har nu annekterat Krim och arbetar helt tydligt med att också ta i varje fall södra och östra Ukraina. Detta genom att skicka rysk krigsmateriel och ryska soldater utan uniformstecken in i Ukraina. Samtidigt finns ett klart ryskt hot mot de Baltiska staterna kvar, men Putin tar en sak i sänder.

I förra veckan mötte Putin i Moskva unga ryska historiker. Där försvarade han Molotov-Ribbentrop-pakten och framställde den som en pacifistisk pakt. ”Sovjet skrev under en icke-angreppspakt med Tyskland. Folk säger, det var dåligt. Men vad är det dåliga med det om Sovjet inte ville kriga? Vad är dåligt med det?” frågade sig Putin på mötet.

Skurken Putin lär inte leva i ovisshet om att pakten kom till för att Hitler då ville gardera sig mot ett ryskt anfall i ryggen om det skulle bli krig med Storbritannien och Frankrike. Att pakten i utbyte tillät Ryssland att utan tysk inblandning genomföra krig med den halva av Polen som Tyskland enligt överenskommelsen inte ockuperat och att därefter börja krig med Finland, Estland, Lettland, Litauen och Rumänien. Alla krig som Ryssland genomförde snarast efter paktens ikraftträdande. Ryssland ville krig och erövring 1939, så som man gjort sedan Ivan den förskräcklige.

Alla de små randstaterna utmed Rysslands gränser står under ständigt hot från Ryssland. Det enda skydd mot ryssarnas expansionslusta som finns för dessa stater, då de vill styra sig själva, är medlemskap i försvarspakten NATO. NATO bildades av en enda anledning, för att skydda västvärldens alla små stater mot rysk expansionslusta. Vem kan få ryssarna att begripa detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar