måndag 20 maj 2013

Regeringen Reinfeldts ekonomi


(OECD:s rapport 2013-05-20 eller rapport från en välfärdsfundamentalist)

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, publicerade häromdagen en för Sverige och Alliansen genant rapport. Ute i stora världen har det varit mycket prat om att inkomstklyftorna i USA ökar. Inte minst har Umepojk i Mason, Ohio, tagit upp frågan.

I Sverige har det i samma fråga varit nära nog heltyst, även om jag i några inlägg tidigare påpekat att tendensen är densamma i Sverige. Nu visar OECD-rapporten att tendensen, mätt över de två senaste decennierna, är ännu kraftigare i Sverige än i USA.

Den relativa fattigdomen i Sverige har 1995 – 2010 ökat med 5,7 %, vilket är europeiskt rekord. Flertalet länder i OECD har en ökning som under samma tid ligger kring eller under 1 %. Största delen av fattigdomsökningen i Sverige har inträffat sedan Alliansen övertog makten. (Relativt fattiga är de som i disponibel inkomst har något som är mindre än 50 % av medianinkomsten.)
Den rikaste tiondelen i Sverige har dessutom fått sin inkomst ökad mer än alla andra sedan Alliansen tillträdde 2006. Den grupp som särskilt tappar i relativ inkomst sedan 2006 är sjuka, arbetslösa och pensionärer. Deras ersättning har inte höjts och de har inte fått del av regeringens jobbskatteavdrag.
Regeringens driver en medveten strategi som ökar inkomstklyftorna.

Det reala värdet av den goda pension jag fick då jag pensionerades för drygt 21 år sedan är idag ungefär en tredjedel av vad det då var. Såsom inte bara pensionär, utan dessutom multisjuk (inte så ovanligt bland 86-åriga pensionärer) har dessutom mina levnadsomkostnader ökat kraftigt. Pensionen förslår därför inte långt om jag någorlunda vill behålla den levnadsnivå jag kunde hålla då jag pensionerades.

Nåja, det är inte så förfärligt synd om mig. Många som pensionerades för ett par decennier sedan har att klara sig på betydligt mindre, vilket inte bekymrar Alliansen. Där gäller det att fortsätta med populära jobbskatteavdrag till flertalet, för att hålla sig kvar vid grytorna. Alliansen lägger undan många miljarder till dessa avdrag genom att inte göra något för sjuka, arbetslösa och pensionärer.

Den relativa fattigdomen totalt var 2010 i Sverige 9,1 % och Sverige låg på 14 plats i rangordningen över jämlika länder från att ha legat på första plats bland dessa länder. Det här är illa för Sverige herrar Reinfeldt, Borg och Kristersson!
 
Jag nämnde USA inledningsvis. Enligt OECD-rapporten har USA en relativ fattigdom på 17,4 % totalt men ökningen sedan 1995 ligger på 0,7 %, alltså då betydligt bättre än Sverige. De relativt fattiga anses enligt EU befinna sig i ”risk för fattigdom”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar