måndag 18 september 2017

Sluta bjuda in all världens muslimer till Sverige


Sverige skall naturligtvis liksom andra länder ta emot flyktingar, men inte urskillningslöst för permanent bosättning. I ett normalfall skall de återvända så snart detta kan ske utan risk. Det skall inte heller vara så att Sverige tar emot oproportionellt fler flyktingar än andra europeiska stater. Det var det. Är jag rasist nu?

Våra religioner är inte bara till välsignelse. Då våra media kommit in på ämnet har man under lång tid beträffande islam tassat fram med största försiktighet. Religionen har under lång tid framställts som mjuk och fredlig, varför muslimer alltid kan välkomnas till vårt land. Men islam är på många sätt en otäck religion, särskilt radikala varianter av den.

Islam är inte bara religion, man har också gjort det till lag, något som inte varit helt lätt eftersom varken Koranen eller sunna (Muhammeds föredöme) innehåller några lagtexter. Bara 30 av Koranens 6 200 verser handlar om brott och straff, bara ca 350 innehåller något som kan kallas lagtext och hälften av detta avser dessutom religiösa ritualer.

Koranen och sunna måste tolkas för att kunna ge lagtext och denna tolkning utför de rättslärda som kanske kan Koranen utantill och väl känner sunna men i övrigt är närmast obildade. Beslut fattar de i konsensus, men det finns många grupper rättslärda och domsluten blir därefter.

Kristna trodde förr att Gud skapat kvinnan för att mannen skulle få sällskap, någon att prata med och ha behag av. Ungefär där är rättrogna muslimer idag. I varje fall på landsbygden i t.ex. Iran förekommer i vår tid stening av otrogna kvinnor, ett monstruöst sätt att tillämpa dödsstraff.

Islam värderar många gånger inte människoliv särskilt högt. Det ser vi på hur IS agerat i Syrien, Irak och nu även Europa tillsamman med alla andra islamistiska terrororganisationer. Där man urskillningslöst dödar män, kvinnor, barn och varandra. Sunnimuslimer dödar shiamuslimer och tvärt om.


De som nu ivrar för att ta emot alla muslimska flyktingar och låta dem stanna har kanske inte klart för sig att bland alla flyktingar finns sådana som varit inblandade i terrordåd, stridit för IS eller andra terrorgrupper, eller är presumtiva terrorister. Vi behöver inte nödvändigtvis låta göra ett syriskt, irakiskt eller Afghanistanskt problem bli ett svenskt problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar