lördag 4 mars 2017

Söderhamn alstrar gott rått skratt igen


I nästan fyra decennier sysslade jag bl.a. med studier av elektromagnetisk vågutbredning i en rad frekvensområden från 160 MHz och upp till synligt ljus och laser. Målsättningen var att ta fram algoritmer för matematiska vågutbredningsberäkningar gällande svenska förhållanden såsom geografi, väderförhållanden m.m. Jag var också adjungerad ledamot av Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap, sektion F, elektromagnetisk vågutbredning och fjärranalys.

I Söderhamns-Kuriren, S-K, 1 mars läser jag att kommunen har satsat 150 000 kronor i första delen av ett projekt som siktar mot att om möjligt ge söderhamnsborna ”inre balans”, flow. En grupp människor, 60 – 70 personer, behandlas med målet att nå denna inre balans. Med inre balans menas här tydligen att få en jämn hjärtkurva (hjärtrytmvariation, HRV som en sinuskurva) och därigenom få flow och kunna prestera på topp.

Med projektet kallat ”Coherent City” vill Jörgen Ringman från Söderala i Söderhamn hjälpa staden med koherensträning, eller HRV-biofeedback. Detta är något som provats inom idrott av U-21-landslaget i fotboll. Sveriges Radio, SR, intervjuade då neurologiforskaren Steven Novella vid Yale-universitetet i USA, som sade att koherens här är nonsens, påhittat av organisationen Heartmath. ”Koherens betyder ingenting · det är ett påhittat begrepp utan grund i medicin eller vetenskap”, sa han till SR i mars 2016.

I ett senare steg skall Coherent City ta reda på om en grupp med personer som uppnått en hög nivå av balans kan påverka sin omgivning kanske en hel stad, genom att skapa ett elektromagnetiskt fält. Detta, säger man, har att göra med kvantfysik.

Jag känner inte för att rabbla upp alla galenskaperna i projektet utan detta får räcka. Dan Katz från föreningen Vetenskap och Folkbildning kallar det hela för pseudovetenskap och det är vad det är.

”Jag kanske är nyfiken på om det finns små tomtar under stubbarna i Söderhamn. Det vore ju fantastiskt, Söderhamn skulle bli världsberömt! Men innan kommunen satsar pengar på min tomteforskning bör jag kunna visa varför jag misstänker att tomtarna finns”, säger Dan Katz. Att redovisa en rimlig hypotes bör väl vara ett minimikrav, då man äskar medel till första steget i ett forskningsprojekt, säger jag?

I en intervju våren 2016 som filmades och lades ut på nätet (coherentcity.se) sade KSO, Sven-Erik Lindestam att han tycker projektet låter spännande och inspirerande, men är svårt att förstå. Det tyckte han fortfarande då S-K kontaktade honom inför artikeln. Det här skulle förmodligen kunna vara positivt på det sättet att det sätter Söderhamn på kartan och drar intresse till oss. Efter några följdfrågor från journalisten drar Lindestam öronen åt sig och framhåller att ingen frågat honom om han ville vara med i företagets promotionfilm. ”Jag kan väl tycka att man borde ha frågat det”, sade Lindestam.

Den 3 mars var den stora rubriken i S-K under Nyheter ”Kommunalrådet vill bli bortklippt”. Kommunen är nu omskriven i kritiska ordalag i flera riksmedier och kommunalrådet tycker att det har blivit en olycklig publicitet runt detta. ”Det hade säkert varit möjligt att hantera på ett annat sätt om det hade gjorts ett grundligare förarbete”, säger Lindestam och ämnar begära att bli bortklippt ur filmen.


Söderhamn och Grönköping har mycket gemensamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar