lördag 7 januari 2017

Israel och Palestina


Efter FB-konflikten i somras mellan två släktingar om Israels vidriga uppförande så har jag, näranog uteslutande ägnat mig åt att studera judarnas uppförande under 1900-talet, alltså de senaste etthundra åren och till dags dato. Det jag redan hade i bokhyllorna har jag läst på nytt och upptäckt att alla historieböcker bör läsas igen efter ett par år. Man hittar mycket nytt och sådant man förbisett.

Jag har tittat igenom en del av den israeliska propagandan som utges i Sverige och det rör sig i huvudsak om desinformation. Där finns t.ex. ”Svensk Israel-Information”, en helt missvisande beteckning. Ett passande namn kan vara: ”Israelisk desinformation på svenska.” Jag ger ett exempel: Ulf Öfverberg, generalsekreterare i Svensk Israel-Information skriver under rubriken ”Hur är det med historiekunskaperna, Löfven?”

… I den nyligen presenterade regeringsförklaringen väljer statsministern Stefan Löfven historieförfalskningens väg när han beskriver den israeliska ockupationen av Västbanken: ”Nästa år har Israels ockupation av Palestina pågått i 50 år. Situationen förvärras kontinuerligt med nya bosättningar . Konflikten ökar våldet mot civila.”

Beskrivningen av Israels ockupation av ”Palestina”som om – den av Sverige erkända - staten Palestina fanns 1967 är falsk. Det fanns ingen palestinsk stat 1967. Vad som fanns mellan 1948 och 1967 var däremot en jordansk ockupation av Västbanken. Inga försök gjordes under den tiden att bilda en självständig palestinsk stat på detta område. …

Öfverberg avslöjar här antingen sin okunnighet eller en önskan om att förvränga historien. Palestina kallades ursprungligen det brittiska FN-mandatet som omfattade nuvarande Israel med Västbanken och Jordanien samt ytterligare några mindre områden. Då britterna bildat staten Jordanien kom Palestina att omfatta resten av mandatet d.v.s. i huvudsak nuvarnde Israel och Västbanken.

Efter 6-dagarskriget 1967 har man allmänt ofta benämnt enbart Västbanken som Palestina. I strid mot internationell lag (alltså brottsligt) har judar allt sedan 1967 stulit mer och mer mark från palestinierna och där uppfört bostadssamhällen med infrastruktur passande de judiska inflyttarna. Flera historiker använder orden ”Jordansk annektering” om tillståndet i Palestina 1948 − 1967, ett tillstånd Palestinierna var helt nöjda med!

Numera behöver inte heller Israel Palestina av militärstrategiska skäl, så som tidigare varit fallet. Omkringliggande arabstater kommer att vara ofarliga för Israel under överskådlig tid. Detta tillstånd har arabstaterna själva åstadkommit, dels genom sina misslyckade krig tidigare mot Israel och dels genom de inbördeskrig som nu sysselsätter dem.

Öfverbergs svammel kan lätt åskådliggöras genom citat från hans skrivning: … Situationen för palestinierna är ohållbar och måste få ett slut genom skapandet av en palestinsk statsbildning vid sidan av Israel. Men inte istället för Israel! … Vem kan få ut något vettigt ur den texten icke betydande att judarna skall besitta makten över Palestina?

Vad kan för övrigt Öfverberg mena med ”palestinierna”? Är det de där araberna som bott och bor i Löfvens och svenskarnas fantasiland Palestina? Ja, skratta gärna, det är det värt, hur sorgligt det än är för de stackars palestinierna.

Öfverbergs uppsats är en avskyvärd beskrivning av situationen i Palestina. Bl.a. skriver han att det rör sig om en komplicerad nationell konflikt mellan två folk som måste ha det internationella samfundets stöd för att förlika sina likställda legitima nationella krav om en liten bit mark vid Medelhavets rand. ”Likställda legitima krav!” Kyss mig någonstans!

Judarna är nu Herrefolket. Man uppträder mot Palestinierna så som tyskarna uppträdde mot judarna på 30-talet och det är avskyvärt. Jag ber alla palestinier om ursäkt för att jag alltför länge förklarat mig stå på judarnas sida i deras konflikt. Det skulle behövas att Tomas visade sin rätta natur för att jag rätt skulle studera konflikten på djupet och fullt ut erkänna dess konsekvenser..

Sedan den 25 juni 2016 har jag publicerat nio ganska omfattande inlägg om den israeliska våldtäkten mot palestinierna. Läs dem, liksom dagens artikel i SvD om hur israelerna förser sig med mer vatten än de behöver, medan de ser till att palestiniernas vattentillgång minimeras.

Mina inlägg om Israel under senare delen av 2016:

25 JUNI 2016


29 JUNI 2016


27 JULI 2016


11 AUGUSTI 2016


4 AUGUSTI 2016


23 AUGUSTI 2016


18 SEPTEMBER 2016


TORSDAG 27 OKTOBER 2016


14 NOVEMBER 2016

1:a palestinska intifadan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar