lördag 26 september 2015

Ungdomar (barn?) hänger på stan nattetid


En artonåring och en sjuttonåring, båda flyktingar från Syrien har blivit knivskurna i Söderhamn. Den enes liv släcktes, den andre blev svårt skadad. Söderhamnsbor säger sig vara allt ifrån överraskade till mycket förvånade eller förkrossade. Jag är också förvånad, men kanske mest för att det är flyktingar man gett sig på. Flyktingar som har tagit sig till Sverige för att slippa våldshandlingar.

Att våldsamheter inträffar då ungdomsgäng hänger på stan mitt i nätterna förvånar inte mig på minsta sätt. Det borde inte heller förvåna några andra t.ex. ungdomarnas närmaste släktingar eller vänner. Det som i någon mån förvånar mig är att någon av dem beväpnar sig med kniv för att hänga på stan.

Alla svenska ungdomar torde veta att knivbeväpning på stan är absolut förbjudet. Tar någon ändå kniv med sig för att hänga på stan på nattkröken, så finns en bestämd orsak till detta. En sorts planering för det väntade, eller möjligen något oväntat. Men beväpnar man sig för att hänga på stan, så bör man absolut inte hänga på stan, särskilt inte nattetid.

Det här har nog de flesta föräldrar klart för sig. Jag har två barn, nu 66 år respektive 58 år gamla. Jag såg till att ingen av dem hängde på stan fram till 20-årsåldern, därefter behövde jag inte bry mig. Jag gjorde vad jag kunde för att förhindra detta och lite till.

Av dagspress kan föräldrar som läser tidningar se att man lätt hittar droger av flera slag i Söderhamn, inte bara spritdrycker från lokalt tillverkade konstigheter till bättre sorter. Men man hittar också lätt andra droger, som passar helt illa ihop med sprit. Lurar någon på ungdomar sådan smörja, så kan det lätt gå riktigt illa, särskilt den som hänger på stan nattetid.

Torsdagens nummer av lokaltidningen handlade till stor del om det den borde. Nämligen offren och särskilt den dödades sörjande familj. En familj som trots svårigheter lyckats ta sig till Sverige, som man trodde vara högst civiliserat och säkert.

Då något sådant här visar sig ha hänt, blir naturligtvis en av polisens första åtgärder att samla in och hålla alla i ”hänga på stan-gängen” som befann sig på plats åtskilda. Detta för att vittnesmålen helst inte skall bli efterhandskonstruktioner, som de lätt blir när man i upprört tillstånd söker enas om ett skeende. Polisen har då inget annat val än att söka samla in de som varit på plats och hålla dem åtskilda.

I Söderhamn häromdagen betydde det något dussin kvarhållna hos polisen och på grund av mängden utspridda på några andra orter. Jag tror inga ord kan trösta den med kniv mördades familj, mor, far och syskon. Jag, för min del, tycker inte lika synd om mödrar och fäder till de ungdomar som nu sitter hos polisen eller nyss återvunnit friheten, kanske bara tillfälligt, om man hittar mördaren.

Vad finns det för mening med att ”hänga på stan” långt in på nätterna? Har nu oroliga föräldrar bekymrat sig tidigare? Att föräldrar till 18-åringar talar om sina barn som barn är naturligt. Det är så det skall vara. Men varför är det så vanligt att media skriver en 18-årig man tills man konstaterar att mannen burit sig väldigt illa åt. Då är det vanligtvis ett barn.


Bättre var det då unga män fick mönstra och som värnpliktiga fick lära sig en hel del förutom hut samt vanligen myndigförklarades och blev män vid 21 års ålder. Tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar