måndag 23 februari 2015

Islam – pro et contra


Under etiketten Tro och vetande har jag skrivit en hel del om religioner. Inläggen har rubriker som Muslimer, islamister och fundamentalister, Fossil, en astronaut och kreationism, Att vara eller …, Religionskonflikternas förbannelse. Min inställning till religionerna lär framgå rätt klart. Jag ser på några religioner med viss respekt, men jag är inte vad man brukar kalla troende.

Jag är ytterst förvånad över att vi på 2000-talet kan ha bokstavstroende kristna fundamentalister. Människor som benhårt tror att jorden skapades för cirka sextusen år sedan av en allvis Gud och att människor och dinosaurier samtidigt måste ha existerat inom den tidsrymen.

Profetens klagan
Hur länge Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar,
kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in?
Varför låter du mig bevittna ondskan?
Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser –
Tvister blossar upp, split måste jag uthärda.
Så förlamas lagen, rätten kan inte hållas vid makt,
de rättfärdiga är omringade av gudlösa.
Så hålls en förvänd rätt vid  makt.
                                            Habackuk

Stycket ovan är hämtat ur Bibel 2000, gamla testamentet i modern språkdräkt. En bok som är helig för alla de tre stora religionerna, kristna, muhammedaner och judar. Men de skrifter den grundar sig på är flera tusen år gamla. De är författade av kloka, men i vår mening okunniga människor. Människor som visste föga om fysik, kemi, matematik, geografi o.s.v. Människor, som då de inte visste, fantiserade och tog fantasierna som sanning.

Kloka nutidsmänniskor som vill tro på den ende Guden anser att bibeltexten måste tolkas och då går det som det går. Bibeln tolkas på många olika sätt och så blir det slagsmål om vem som tolkar den rätt. Den ene kan till och med döda den andre, för feltolkning av Boken.

På 600-talet organiserade Muhammed araberna under sin tolkning av boken. Idéerna kom till honom som uppenbarelser under sömnen. Men hans religion och dess riter är i mångt och mycket hämtade från den judiska religionen. Hans efterföljare erövrade sedan i rask takt Levanten och Afrikas norra kusttrakter, därtill Iberiska halvön (Spanien), Anatolien (Turkiet) och Balkan.

Av det Osmanska riket återstår idag Turkiet. Först romarna och sedan araberna invaderade judarnas land och båda fördrev huvuddelen judarna, som skingrades över hela jorden. De ”snälla” kristna fortsatte med att jaga judarna runt värden, särskilt om man tyckte de blev för många.

De hade ju röstat för att Pontius Pilatus skulle döma juden Jesus till döden på korset. Ett sätt att verkställa dödsstraff som islamister fortfarande tillämpar, som alternativ till att skära av halsen med kniv eller halshugga.

Ha! Det blev en hel A4-sida med inledande ”snack”. Det jag hela tiden tänkt avhandla är i korthet: Vi svenskar är så erbarmligt naiva! Levanten har på senare tid översvämmats av miljontals islamitiska flyktingar, som flyr för islamitiska krigare. Men så får man kanske egentligen inte säga? 

De här krigarna kallas också islamister och islamisternas religion är vad jag förstår Islam. Men det är på något sätt fel sorts islam. Islam är, påstår en del, en fridsam religion, som inte vill göra någon illa. Fast en del shiamuslimer dödar gärna sunnimuslimer och tvärt om. Detta är beroende på en gammal arvstvist från 600-talet.

Den tillåtna tanken i Sverige just nu är att vi under de 4 närmaste åren skall ta emot 400 000 flyktingar från Levanten och norra Afrika. Tyvärr är vi nog ensamma bland Europas stater om att planera en så omfattande flyktingmottagning. Våra omgivande länder har hittills bara tagit emot en liten bråkdel av vad vi tar emot i Sverige och hittills vet ingen hur de skall kunna integreras i det svenska samhället?

Idag såg jag i en tidning tanken att man snabbt skulle kunna göra en del av dem till lärare i grundskolan. Jag hoppas att man bara menar lärare i hemspråk och sådana som hemma hos sig varit modersmålslärare.

Små, fattiga svenska kommuner klagar när migrationsverket hyr de lokaler som behövs för flyktingmottagningen och kommunerna saknar de kommunala resurser som krävs. Men det bekymrar inte de skrupulösa fastighetsägare, som ser möjligheter till höga inkomster. Det verkar inte bekymra migrationsverket heller. Att det hela drabbar kommunala verksamheter såsom t.ex. äldreomsorg och skola bekymrar dem tydligen inte det minsta.

Att hjälpa flyktingarna där de befinner sig tills de kan återvända verkar man inte kunna tänka sig. Sannolikt skulle sådan hjälp plus hårdhänt militär hjälp vara avsevärt effektivare. Fler flyktingar skulle snabbare kunna hjälpas. Nu får ett fåtal av dem en mer kostsam hjälp. Det rör sig om miljontals flyktingar, av vilka många nu får ringa hjälp.

Jobbar man på att IS skall bli ensamma kvar i Syrien och Irak och övriga flytta till EU? Sverigedemokraterna vill tydligen lämna hjälp på plats, och redan det verkar göra att sådan absolut inte kan komma i fråga.

Vi vet väl ganska allmänt att vår egen civilisation kan liknas vid en tunn fernissa som fäst ganska dåligt. De västerländska korsfarararméerna uppförde sig för tusentalet år sedan ungefär som Islamiska Staten, IS, gör idag. Ryssarna i Ukraina uppför sig också väldigt illa, men fångar i alla fall inte in kvinnor och flickor och säljer dem som slavar, – tror jag.

Jag tycker det verkar som om IS är ungefär så civiliserade som vi västerlänningar var för tusentalet år sedan och ryssarna finns någonstans däremellan på civilisationens skala.

Våra kristna extremister, fundamentalisterna, har i alla fall numera inte som målsättning att döda alla icke kristna som inte låter döpa sig. Det är för oss också väldigt fult att förslava och sälja och köpa kvinnor och småflickor. Detta trots att jag väl minns en korpral vid dåvarande K4 i Umeå som sålde sin flickvän till en annan korpral för 5 kronor. Köpet gick bra, men flickan visste förstås inget om det och i dagens penningvärde är det väl minst 50 kr skulle jag tro.

Till de svenska flyktingproblemen idag hör att muslimsk ungdom radikaliseras. Det händer t.o.m. födda i Sverige, som fram till tonårstiden inte visat religionen något intresse. De kan sedan resa till Syrien, gå med i IS, såras, återvända till Sverige för vård, vila och TV-intervju, och sedan resa till Syrien och IS igen. Ingen kan hindra en 18-åring till detta. För nuvarande regim i Sverige tar det sannolikt år att stifta en hindrande lag. Det är bedrövligt.

Jag säger som Habackuk, men till vem? EU? FN? Ha! Kanske Nato (USA) skulle ha kunnat ta i med hårdhandskarna, så att flyktingarna kunnat återvända, men det är knappast möjligt samtidigt som ryssarna inte vill släppa Ukrainarna fria och hotar hela Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar