torsdag 26 december 2013

Söderhamn och vindkraften

Söderhamn och vindkraft

Redan på 80-talet kom jag i tjänsten i kontakt med problem kring vindkraft. Om detta skrev jag sedan ned en del i början av 90-talet då jag pensionerades. Det fanns sedan sparat i min dator, då jag började mitt bloggande i januari 2009. Jag fann det omgående befogat att redovisas i bloggen. Du hittar det lätt om du skriver Vindkraft i sökrutan här uppe till vänster och sedan trycker Enter. Tillbaka hit kommer du sedan lätt via vänsterpilen längst uppe till vänster.

Den 14 december kunde vi i Söderhamns-Kuriren läsa att kommunstyrelsen, KS, vill satsa ytterligare ett antal miljoner kronor i det med andra kommuner samägda bolaget Samkraft AB. Bolaget arbetar med vindkraft och är därför konkursmässigt. En majoritet bland kommunstyrelsens intelligentia stöder bolaget. Jag tror att samtliga ledamöter anser sig tillhöra intelligentian.

Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Sverigedemokraterna önskade dessutom ett beslut att Söderhamn Nära, kommunens infrastrukturbolag som bl.a. äger Söderhamn Elnät AB och 10 procent av Samkraft, skall ta sig ur Samkraftsägandet så snart det går utan att förlora allt för mycket pengar. Skulle Samkraft komma upp med näsan över vattenytan kan det vara möjligt att sälja ut de tio vindkraftverken anser Hans Sundgren (M). En handlingslinje KS i Gävle just beslutat om.

Styrelsen i Ljusdal energi ser annorlunda på situationen. De vill inte satsa ytterligare 12 miljoner kronor på sitt delägarskap i Samkraft. I stället kopplar man in en jurist för att granska besluten bakom de för kommuninnevånarna bortblåsta miljonerna. ”Redan” i början av 2012 beslutade man att kommunen borde avveckla sitt ägande i Samkraft.

 Kvar i Ljusdals problempåse finns också att kommunens invånare via sina politiker har att svara för en borgen till konkursmässiga Samkraft på inte mindre än åtta miljoner kronor.

I Söderhamn vill KS majoritet i det läget satsa ytterligare miljoner för att uppskjuta Samkrafts konkurs och kunna bli av med ytterligare några miljoner. Pengar, som skulle passa betydligt bättre för t.ex. den äldreomsorg som kommunen skall svara för. Jag tänker speciellt på hjälpen över hela kommunen till gamla och sjuka att få varor, framförallt matvaror, levererade till bostaden.

I Gävle hade då KS beslutat att man skulle vara med om att nu rädda Samkraft från konkurs, men att inte skjuta till medel för nya investeringar och lämna vindkraftprojekten så snart som möjligt.

Några borgerliga politiker i Söderhamns KS har alltså äntligen förstått vådan av att bygga fler vindkraftverk. ”Det är så lätt att glida med när det kommer fina upplägg. Men nu måste vi försöka smalna av det vi håller på med och lägga fokus och pengar på viktigare saker. Vi skall inte hålla på med vindkraft”, säger Hans Sundgren (M).

Ja, våra politiker låter sig tyvärr alltför ofta och alltför lätt luras av ”fina” upplägg från listiga affärshen. (Jag vet inte om lingvinister godkänner detta som pluralform?) Sådana som ser möjligheter att kortsiktigt och lätt tjäna stora pengar på lättlurade politiker. Just nu är det t.ex. tysk vindkraftsindustri som satsar på att lura svenskarna, då man på kontingenten inte vill ha mer vindkraft hemma hos sig.

Det gäller all vindkraft och moderaterna yrkar nu också i en motion att kommunfullmäktige skall riva upp beslutet från april 2012 att bygga två vindkraftverk, som då kostnadsberäknats till nära 72 miljoner kronor. Om det knasbeslutet har jag ett blogginlägg den 7 maj 2012 Söderhamns politiker har hittat ny sjö att kasta skattemedel i.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december beslutades efter votering att kommunens engagemang i Samkraft skulle fortsätta och att Söderhamn Nära får mandat att bestämma hur stort ägandet ska vara inom spannet fem till 15 procent. Idag äger man knappt 11 procent. KF förklarar sig därmed villigt att ta en än större förlust, då konkursen slutligen kommer.

Maria Lind (S), som är ledamot av KS och ordförande i Söderhamn Nära tyckte i KF att kommunen skulle stanna kvar i Samkraft och eventuellt utöka aktieinnehavet i bolaget. ”Det är det enda möjliga om man vill undvika en konkurs. Annars förlorar vi ju allt som vi har lagt i bolaget”, sa hon. Nu lär vi medborgare i stället förlora ytterligare ett antal miljoner.

Hans Sundgren hade påpekat att det nu fanns fem vindkraftsparker till salu, men att det inte finns några villiga köpare till dem. M, Fp och SD reserverade sig mot beslutet och visar därmed att de äntligen kanske börjar förstå vilka som kan tänkas tjäna något på vindkraft. Det är definitivt inte skattebetalarna som dessutom är elförbrukare.

Här har vi de facto en fråga som bör ges stor tyngd i kommunalvalet om ett drygt halvår, eller hur?

Riksdag och regering ålägger kommunerna att med skattemedel svara för en massa nödvändig service till medborgarna. Kommunpolitikerna, som styrs av diverse ideologier och inte av förnuft och intelligens vill så mycket mer. Ofta sådant som är till gagn för dem själva. Det står fullständigt klart att en skicklig affärshen (Hur skriver man affärshen i pluralis?) lätt blåser dessa stackars okunniga makthavare.

Styrelserna i våra kommunala elbolag är politiskt tillsatta och blir helt enkelt rakt över tekniskt och ekonomiskt inkompetenta och lättlurade.

Politiska redaktören Eva Cooper gav i en artikel Söderhamns-Kuriren den 18 december ett exempel på hur man kan resonera bland kommunpolitiker. Det kom från de argument politiker i Hultsfred begagnade sig av, då man skulle besluta om kommunens investering i vindkraft.

Man sade att kommunens investering i vindkraft skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 56 000 ton per år. En siffra som skulle kunna gälla om motsvarande elförbrukning produceras i koleldat kraftverk. Men var i Sverige och när produceras el i kolkraftverk?

Det behövs egentligen en längre förklaring till hur snurrigt det här Hultfredsargumentet är, men jag tänker inte göra det här inlägget så mycket längre. Jag är bara så tacksam mot högre makter, som fått vissa miljöaktivister att inse vindkraftverkens miljöförstörande inverkan och detta dessutom i stackars Norrland. Jag tänker på Föreningen Svenskt LandskapsskyddInga kommentarer:

Skicka en kommentar