måndag 5 december 2011

En ny dag i försvarspolitiken

(Forts. fr. föreg. inlägg.)

Det har länge varit klart att Sverige måste välja väg för hur luftförsvaret och stridsflyget skall utvecklas de närmaste tre decennierna. Därmed är det också klart att det snarast möjligt erfordras en ny luftförsvarsutredning. Den senaste utredningen tillsattes 1967 och avlämnade sitt betänkande till ÖB två år senare, i februari 1970 (LFU 67).

Följderna av LFU 67 var många, t.ex. att strilradaranläggning PS 860 anskaffades och installerades under 80-90-talet. Den är transportabel mellan fortifikatoriskt förberedda berganläggningar och även fortifikatoriskt oskyddade platser. Innan jag slutade vid FMV på 90-talet hade jag många gånger imponerats av vad vi lyckats åstadkomma.

PS 860 var inte minst imponerande. En decimetertjock pansarlucka öppnar sig i berget och upp ur en silo kommer ganska snabbt en stor kvadratisk radarantenn i toppen av ett tjugotal meter högt fackverkstorn Den tredimensionella radarn börjar omedelbart arbeta. Indikeras ett hot, så sänks antennen åter ned och andra radarstationer får ta vid. PS 860 behöver numera ersättas av något ännu bättre!

Luftförsvarsutredning ja! Det verkar som om Alliansens högsta höna i försvarsutskottet, ”försvarsexperten” Cecilia Widegren (M), tror att en sådan skall utföras av okunniga politiker? Hon har nämligen sagt: ”Vi är absolut inte villiga att tillsätta en parlamentarisk utredning som skickar förmågelyftet i stå vad gäller Gripen. De frågorna är för viktiga för att politikerna, innan försvarsmakten har lämnat sitt underlag till regeringen, ska sätta sig ned och tycka till om det.”

Hon har naturligtvis helt rätt i att det skulle bli rappakalja av det hela om bara våra politiker tycker till i frågan. En luftförsvarsutredning skall naturligtvis engagera berörda långt utanför både politiska församlingar och försvarsmakt. Luftförsvaret, liksom försvaret över huvud taget, skall skydda så många och så mycket som måste komma till tals i sammanhanget och kan inte överblicka särskilt lång tid framöver. Det är 44 år sedan den senaste, sedan många år totalt utspelade utredningen, gällande de då närmaste trettio åren tillsattes och nu menar våra duktiga politiker, att en ny utredning skall gälla tiden efter 2040! Vi får väl innerligt hoppas att damerna i försvarsutskottet kan spå i kaffesump. Jag är helt säker på att Försvarsmakten inte kan det.
Det blir nog mer om detta i kommande inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar