onsdag 5 april 2017

Europapolitik och Europas förenta stater


Europeiska unionen, EU, är till vissa delar ett stort fiasko. Vi är många medborgare som är missnöjda med många av europaparlamentets beslut. Faktum är också att parlamentet fattar många beslut som i stället borde tas av de enskilda staterna.

Låt mig påminna om Churchills berömda tal i Zürich 1946, där han talar om att göra Europa till en federativ stat, med Frankrike och ett nytt Tyskland som ”andligt” ledande stater och Storbritannien, samväldet, för sig. Churchills Europa skulle knappast lägga sig i krav på gurkors och jordgubbars utseende.

Däremot skulle Europa kunna vara starkt utrikespolitiskt, militärt och ekonomiskt med fri rörlighet mellan delstaterna. Det är sådant som européerna skulle kunna tänkas acceptera. Mer likt statsskicket i USA således. Tyskland skulle kanske kunna slopa sin federation och låta delstaterna direkt ansluta till en europafederation? Något som dock inte är sannolikt, eftersom Tyskland med säkerhet skulle bli centralmakten i ett Europas förenta stater.

Utopi? Ja, säkert! Stefan Löfven och hans 25 premiärministerkolleger kan knappast tänka sig att utebli från vimmelbilden då världspolitiska beslut fattats. Ju fler kockar desto sämre soppa är ett talesätt som visserligen gäller, men vad spelar det för roll för politiker?


Och du då? Har du någon uppfattning? Orkar du delge andra den för att kanske få något gjort?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar