lördag 17 december 2016

I Gävleborg händer det något


Jag tror att det undras en del över långa uppehåll mellan mina uppsatser och det finns naturligtvis skäl till att produktionen minskar. Ett skäl är naturligtvis att jag blivit så där onaturligt trött som alla riktigt gamla människor blir och undrar över varför de blir?

Jag har ju läst ett antal biografier och memoarer och konstaterat att så gott som alla som nått nittioårsåldern upplevt denna trötthet. Winston Churchills biografier t.ex. nämner att Churchill mot slutet ofta sade: ”Jag förstår inte att jag är så trött”, fast på engelska förstås.

En skillnad mellan mig och Churchill är att jag förstår varför jag är så trött. Standardklyschan för att komma till rätta med tröttheten är: ”Du måste motionera”, men jag klarar att gå från ett rum till intilliggande” och möjligen lite motion liggande på sängen.

En av kommunens sjuksystrar kommer hem till oss då och då och tar ett blodprov (PK Inr). Mycket trevlig och omtänksam är hon. Hon skickade hit en sjukgymnast som har givit mig just några övningar att dagligen utföra liggande. Tyvärr glömmer jag alltför ofta att genomföra dem. Nog om detta.

I region Gävleborg blir det ytterligare en San Franciscoresa för chefer och småchefer har jag sett i tidningen. Man hade väl glömt några, som naturligtvis i så fall klagat och betald semester i San Francisco skall naturligtvis komma alla likvärdiga till del, annars kan det bli problem.

Däremot blir det inget av med storregion Svealand och därmed inte heller regiondirektörens tydligen tänkta nya tjänst fram tills han fyller 67 år. Jag har ett intryck av att han räknat med att få ett jobb som organisatör av den nya regionledning som nu inte kommer att behövas.

Jag antar att Gävleborgs högt älskade regiondirektör också tänkt sig att uppbära både lön och pension, något som i så fall nu gått i stöpet. Men givetvis går inte regiondirektören Lönnbark lottlös, tvärtom. Gävleborgs medborgare behöver hjälp av en modern Robin Hood mot sina snikna makthavare.

Regionledningen har tydligen, enligt uppgift i Kuriren, skrivit ett avtal som gör den nödd och tvungen att skicka hem förtidspensionären med ett avgångsvederlag på nära 3,4 miljoner kronor, motsvarande 24 månadslöner med full lön.

Detta inträffar tydligen om man inte kan komma överens med honom om ett annat jobb som han accepterar och som då skall ge hittillsvarande lön minus tio procent, det vill säga minst 126 000 kr per månad.

Region Gävleborg håller sig med duktiga politiker (från S, V och C) och tjänstemän, som ser till att det alltid finns pengar till deras påhitt. Skattebetalarna/väljarna i Gävleborg betalar alltså villigt och glatt vad makthavarna än hittar på.

Andra regionens duktiga skulle spara fyra och en halv miljoner kronor, genom att införa ett nytt joursystem för ambulanspersonalen. Det skulle resultera i en ren lönesänkning för personalen, men ingen vill ju ha sänkt lön. Personalen hotade med att säga upp sig om nya joursystemet infördes.

I ledningen av regionen var man säker på att personalen inte skulle göra allvar av hotet, så joursystemet infördes, varpå personalen sade upp sig. Fyra och en halv miljoner kronor skulle sparas genom förändring av jourersättningen.

Från januari till oktober i år kostar inhyrd personal drygt åtta miljoner. Så har vi övertidsersättningen, som väl ökar astronomiskt med alla uppsägningar? Inhyrda läkare och sjuksköterskor mellan januari och oktober kostar regionen knappt 210 miljoner kronor.

Men regionrådet Eva Lindberg (S) har tidigare i en intervju sagt att kostnaden inte är största problemet, utan bristen på kontinuitet när patienten tvingas möta ny personal hela tiden. De gör sitt skift och drar sedan vidare till nästa arbetsplats och deltar varken i utveckling av vård eller främjar arbetsmiljö och gemenskap kan tilläggas.

Jag slutar skriva här, jag har ju överskridit 140 tecken för länge länge sedan. Källan till mina siffror här är Söderhamns-Kuriren 3 december.

Ha det bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar